Olkuski szpital w fazie inwestycyjnej rewolucji

Szpital w Olkuszu wchodzi w fazę prawdziwej rewolucji. Podejmowane wyzwania, wsparte skutecznym sięganiem po środki z funduszów Unii Europejskiej, owocują przedsięwzięciami modernizującymi placówkę, zmieniającymi znacząco standard szpitalnych usług. W pierwszej dekadzie maja br. nastąpi otwarcie budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w nieodległej przyszłości dojdzie do realizacji kolejnych znaczących inwestycji. W lecznicy zlokalizowanej przy alei 1000-lecia w Olkuszu powstanie całkiem nowy blok operacyjny i sterylizatornia. Inwestycji zdrowotnych podobnej skali nie prowadzono w Srebrnym Grodzie od czasów budowy powiatowego szpitala na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy

Nowy SOR

Obiekt nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – zlokalizowany na działce po byłym, nieczynnym już lądowisku dla helikopterów – prezentuje się okazale. SOR został podzielony na obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć. Gotowy jest obszar resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji i konsultacyjny. W przestronnych pomieszczeniach zwiększą się możliwości diagnostyki i leczenia oraz należny pacjentom komfort. Obecnie w budynku trwa instalowanie specjalistycznego sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia: aparatów do znieczulania, przenośnych urządzeń RTG i USG, defibrylatora z teletransmisją, kardiomonitorów, respiratorów, analizatorów parametrów krytycznych, aparatów EKG, urządzenia do masażu serca oraz nowoczesnego wyposażenia biurowego. Droga dojazdowa do nowego SOR będzie wiodła od strony wschodniej, czyli od budynku psychiatrii.

Zakres budowlany nowego SOR, zrealizowany przez firmę „Dom z Klasą” Mahmoud Othman i Monika Othman Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach, kosztował 3,5 mln zł, zakup sprzętu medycznego i wyposażenie kolejne 1,5 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zaadaptowano również wolnostojący budynek magazynu rezerw wojskowych na pomieszczenia świadczenia podstawowej nocnej i świątecznej opieki medycznej. Obiekt zaczął funkcjonować 7 maja 2018.

Zwolnione pomieszczenia obecnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przeznaczone zostaną na rzecz poradni specjalistycznych, które znajdują się obecnie w innych budynkach, poza terenem szpitala. Tym samym uporządkowany zostanie cały sektor SOR i przychodnie specjalistyczne; zyskają one znacząco wyższy standard wyposażenia w sprzęt medyczny oraz komfort pacjentów. 

Blok operacyjny z funduszów UE

W poniedziałek, 23 kwietnia br., członkowie Zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu: prezes dr n.med. Norbert Kubański oraz Jadwiga Pięta-Pietrzyk podpisali w Krakowie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na kompleksową modernizację lecznicy. Placówka otrzymała 7,8 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego. W chwili obecnej spółka Nowy Szpital przygotowuje stosowne dokumenty przetargowe inwestycji.

Przychodnia w dawnym magazynie wojskowym

Dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej powstanie nowy blok operacyjny i nowoczesna sterylizatornia. Program zakłada zmodernizowanie budynku oddziału chorób zakaźnych, który zyska nowe wyposażenie. Gruntowne remonty czekają także pediatrię, ginekologię i położnictwo.

Nowy blok operacyjny powstanie na pierwszym piętrze budynku nowego SOR, połączonego łącznikiem z głównym budynkiem szpitala. W jego skład wejdą 4 sale operacyjne wraz z zapleczem: pomieszczeniami przygotowawczymi dla personelu oraz dwiema salami przygotowania pacjentów. Jedna sala operacyjna będzie przystosowana do zabiegów ortopedycznych. Programu zakłada również zakup nowego wyposażenia bloku oraz sprzętu do przeprowadzania operacji chirurgicznych: diatermii chirurgicznej, aparatu do znieczulania, stołów i lamp operacyjnych. W planach widnieje również pozyskanie nowoczesnej kolumny histeroskopowo - laparoskopowej, wykorzystywanej do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii i chirurgii ogólnej.

Stare pomieszczenia – nowe funkcje

Z chwilą, gdy obecny blok operacyjny zostanie wyprowadzony do nowych obiektów, pozostawione pomieszczenia operacyjne zostaną dostosowane do potrzeb pracowni endoskopii, która także zostanie doposażona w nowe aparaty do badań i zabiegów endoskopowych. Ponadto, w ramach projektu planuje się modernizację bloku porodowego i odcinka położniczego. Remonty czekają także oddziały pediatryczny i zakaźny.

Omawiane przedsięwzięcie pochłonie w sumie ponad 10 mln zł, z czego 2,5 mln zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego. Prace zostaną zakończone pod koniec 2020 roku.

SOR - tak będzie w przyszłości wyglądać sala zabiegowa

Kompleksowa modernizacja szpitala w Olkuszu to z pewnością największe przedsięwzięcie inwestycyjne w istniejącej od 46 lat placówce służby zdrowia. Warto przypomnieć, że powiatową lecznice otwarto oficjalnie 15 lutego 1972 roku. Szpitalowi nadano wówczas im. Franciszka Krzyształowicza. O patronie lecznicy mało kto dziś pamięta. 

Szpital pod specjalnym nadzorem

Operacja przekształcenia zadłużonej placówki nie wszystkim się spodobała. Jej wielkim przeciwnikiem stał się miedzy innymi ówczesny radny Powiatu Olkuskiego Jan Orkisz, funkcyjny działacz związków zawodowych zatrudniony w szpitalu jako specjalista bhp i p.poż. Być może wypowiedziana wówczas wojna spółce Nowy Szpital w Olkuszu zapewniła panu Janowi polityczne życie, miejsce w Zarządzie Powiatu obecnej kadencji oraz funkcję wicestarosty.

Ostatnia akcja na szpital została zapoczątkowana na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku. Wówczas to Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpieniu do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli działalności Spółki NS w Olkuszu pod kątem celowości, rzetelności i gospodarności wykorzystania środków publicznych. Równocześnie Zarząd Powiatu zdecydował też o wystąpieniu do prokuratury z zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Zarządu NS zobowiązanych do dbałości o sprawy majątkowe i działalność gospodarczą Spółki.

Wspomniane oskarżenia trudno było uznać za nowe. Przypomnieć warto, że Krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli – z inspiracji radnego Jana Orkisza przy wsparciu Bożeny Kotkowskiej, posłanki na Sejm RP z ramienia SLD – od czerwca do października 2011 r. prowadziła kontrolę dotyczącą prawidłowości przekształcania ZOZ w Olkuszu w NZOZ Nowy Szpital, a także sprawowania przez powiat nadzoru nad tą jednostką. Efektem kontroli było trwające od marca 2012 r. do kwietnia 2015 r. śledztwo, które początkowo prowadziła olkuska, a następnie krakowska prokuratura, które zostało ostateczne umorzone.

W marcu 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie, która żądała stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Olkuszu, w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ w Olkuszu. W ocenie Sądu nie doszło do naruszenia przepisów, a powiat podejmując uchwałę działał prawidłowo i legalnie. Owe rozstrzygnięcia potwierdzające prawidłowość działań uchwałodawczych Rady Powiatu w Olkuszu z roku 2009 oraz sprawność nadzorczą Zarządu Powiatu w kolejnym okresie, Zarząd obecnej kadencji postanowił podważyć i swoje podejrzenia skierował do NIK i prokuratury. Co było dalej? Otóż obie wymienione instytucje zareagowały podobnie. Prokuratura w Olkuszu nie dopatrzyła się nieprawidłowości ani w sprawie umów zawartych przez szpital na usługi sprzątania, ani w kwestii odprowadzania składek na ZUS za pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia w latach 2010-2012. Także krakowska delegatura NIK nie zamierzała rozpoczynać kontroli, z racji wcześniejszego postępowania sprawdzającego.

Powiatowa władza, nieusatysfakcjonowana stanowiskiem NIK, ponownie zawnioskowała o przeprowadzenie kontroli w spółce, której jest współwłaścicielem. Tym razem petycję wsparła posłanka Agnieszką Ścigaj z Kukiz '15. (Na podobny krok nie zdecydowali się Lidia Gądek i Jacek Osuch). Tym samym NIK został zobowiązany do działań sprawdzających.

Inspektorzy NIK pojawili się w olkuskim szpitalu 21 grudnia 2017 roku. Kontrola przebiegła pomyślnie. W trakcie następnej wizyty, 3 i 23 stycznia br., szpital zakwestionował prawo do kontroli dokumentacji wrażliwej, zawierającej historię chorób pacjentów placówki. Powstał pat. 31 stycznia br. prezes Izby podjął decyzję o zawiadomieniu Prokuratury Okręgowej. Zrazu pojawiła się wiadomość, że „za utrudnianie kontroli spółce grozi kara grzywny, a prezesowi i członkom zarządu kara pozbawienia wolności do lat 3”. Dodatkowo delegatura NIK w Krakowie zleciła Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu przeprowadzenie kontroli w spółce Nowy Szpital w Olkuszu w zakresie prawidłowości kwalifikowania kosztów działalności oraz ich wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych.


W gronie właścicieli olkuskiego szpitala podział ról został wyraźnie zarysowany. Zarząd Spółki, reprezentujący większościowego właściciela, zabiega o efektywną pracę lecznicy, o jej rozwój, inwestycje, granty. Szpital działa, modernizuje się, leczy pacjentów, najlepiej jak potrafi wypełnia medyczne powinności. Z drugiej strony reprezentant mniejszościowego współwłaściciela – Zarząd Powiatu (ciało polityczne) skupia się głównie na skargach, wnioskach, petycjach (również na samych siebie). Koszty organizacyjne, finansowe i społeczne wykreowanej zawieruchy płaci suweren. Polityczna karuzela kręci się na pełnych obrotach. Znak, że wybory wkrótce.

Jerzy Nagawiecki 

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: