Powiat wspiera szpital!

Powiatowe władze samorządowe wspierają powiatowe szpitale. To prawda! Tak czynią w Oświęcimiu, Chrzanowie, Miechowie… Wspieranie samorządowym groszem placówek medycznych należy w Polsce do zachowań oczywistych, standardowych, zaś walka ze szpitalami jest rzadką rzadkością. Olkusz jest właśnie w tej mierze ewenementem, mieści się w niezmiernie wąskiej grupie powiatów skonfliktowanych ze swoją lecznicą. Nie bez przyczyny powiatowe placówki służby zdrowia cieszą się szczególną opieką radnych, zarządów powiatów, starostów i ich zastępców. To miejsca szczególne, z którym związane jest życie niemal każdego z mieszkańców. W szpitalach przychodzimy na świat, tutaj – kiedy nadejdzie potrzeba - reperują nasze zdrowie, nierzadko w szpitalnych salach dopełnia się nasz ziemski czas. Mając na uwadze zdrowotne potrzeby mieszkańców powiatowi decydenci na wszelkie sposoby wpierają placówki medyczne pieniędzmi budżetowymi, wspomagają inwestycje w infrastrukturę, sprzęt, doposażenie, karetki… Służą tym samym dobru mieszkańców i wypełniają ustawowe powinności.

.JEDNI DAJĄ A INNI...

W Wielki Czwartek, 24 marca br., gościłem w starostwie w Oświęcimiu, gdzie odbyłem ponad godzinną rozmowę z szefem powiatowej jednostki samorządu terytorialnego. Starosta Zbigniew Starzec, na moje pytanie o kondycję szpitala powiatowego w Oświęcimiu odparł, że medyczna placówka ma się dobrze i rozwija się zgodnie z potrzebami. Poinformował, że w minionych czterech latach szpital otrzymał wsparcie z budżetu powiatu w wysokości około 12 mln zł. Na tym bynajmniej nie koniec. Przed kilkunastu dniami temu zdecydowano, że samorząd powiatowy sfinansuje zakup supernowoczesnego, cyfrowego aparatu rentgenowskiego dla szpitalnej pracowni RTG za kwotę blisko 800 tys. zł. W nieodległym czasie planuje zainstalowanie w powiatowej lecznicy rezonansu magnetycznego. Wsparcie zakupu aparatu środkami z budżetu powiatu jest dla starosty oświęcimskiego oczywistością.

.A INNI BIORĄ!

W Olkuszu sprawa ma się diametralnie odwrotnie. To spółka Nowy Szpital „dotuje” powiatowy samorząd. Rokrocznie, z tytułu dzierżawy za mienie ruchome i nieruchome, szpital wpłaca Powiatowi Olkuskiemu 1,2 mln zł. Pieniądze przeznaczane na leczenie pacjentów z Narodowego Funduszu Zdro-wia są konsumowane przez starostwo na inne cele.

Podczas XVI sesji Rady Powiatu w Olkuszu – 16 marca br. – w trakcie debaty nad propozycjami inwestycyjnymi Nowego Szpitala, wiceprzewodniczący Rady Sławomir Sztaba powiedział: „To jaka umowa została zawarta między Powiatem Olkuskim, a spółką Nowy Szpital mieszkańców nie interesuje. Jedni ją krytykują, inni uważają że jest korzystna. Mieszkańców interesuje przede wszystkim  jak ten szpital funkcjonuje? (…). Dlatego sądzę, że te spory winny być dzisiaj wyciszone, bowiem do niczego dobrego nie prowadzą. Natomiast musimy zastanowić, jak polepszyć funkcjonowanie olkuskiego szpitala. Wiemy, że placówka jest chronicznie niedofinansowana. Stary budynek, niezmodernizowany, bez odpowiedniego parkingu. A jednocześnie spółka Nowy Szpital w Olkuszu przekazuje, płaci Powiatowi z tytułu dzierżawy ruchomości i nieruchomości ponad 100 tys. zł miesięcznie, co nam daje, 1,2 mln zł rocznie, czyli w ostatnich pięciu latach ponad 5 mln. zł. (…). Dlatego powinniśmy się wspólnie zastanowić, w jaki sposób pieniądze, które Powiat otrzymuje z tytułu najmu, mogłyby wrócić do szpitala, by poprawić świadczone usługi medyczne mieszkańcom. Oczekuję od Zarządu Powiatu – mam nadzieję, że Zarząd podziela moje zdanie – wypracowania i przedstawienia kilku wariantów, w jaki sposób pieniędzmi pochodzącymi z dzierżawy wesprzeć służbę zdrowia w naszym powiecie w zakresie lecznictwa w szpitalu.”

Dwa szpitale, dwa diametralnie różne podejścia do samorządowych powinności. Nie trudno zgadnąć, jaki rodzaj wzajemnych stosunków na linii władza-szpital: koncyliacyjny czy konfrontacyjny obowiązuje powszechnie w środowiskach władz lokalnych i regionalnych w kraju, które postawy sprzyjają rozwojowi medycznych świadczeń, a które je hamują? Niezależnie od stopnia zaangażowania emocjonalnego w problemy olkuskiej lecznicy trzeba będzie rozwiązać je tu na miejscu, w Olkuszu.

Rzeczywistość nie poddaje się emocjom. Szpital w Olkuszu wymaga modernizacji. 40-letni obiekt musi być poddawany ciągłemu procesowi dostosowawczemu. Tak naprawdę jedynymi beneficjentami modernizacyjnych zabiegów w olkuskim szpitalu są mieszkańcy powiatu, obecni i przyszli pacjenci placówki. Tylko o ich dobro warto zabiegać, o ich prawa należy kruszyć kopie.

OŚWIĘCIM TO NIE WYJĄTEK!

W mediach (głównie „Dzienniku Polskim” i Gazecie Krakowskiej” oraz serwisach internetowych Chrzanowa i Miechowa można znaleźć multum przykładów świadczących o finansowym wsparciu powiatowych placówek medycznych w sąsiednich powiatach. Oto wybrane przykłady z Miechowa:

• 7 luty 2012 roku: „Radni powiatowi z Miechowa przeznaczyli 300 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Dzięki temu Szpitalny Oddział Ratunkowy przy miechowskim Szpitalu św. Anny będzie mógł podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia”;

• Maj 2014 roku: „Na zakup tomografu kompute-rowego radni powiatowi przekazali 100 tys. zł. To nie jedyny zakup inwestycyjny miechowskiego szpitala. Jeszcze w tym miesiącu ma się pojawić karetka, która będzie stacjonowała w Książu Wielkim. Jej koszt, z pełnym wyposażeniem, to około 350 tys. zł. Samorząd powiatowy, decyzją radnych, przekazał 200 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę szpital wyłoży z własnych funduszy”.

• Rok 2016: „Nowa karetka przy wsparciu powiatu”.

W Chrzanowie, mimo strajków załogi i wymuszonej zmiany dyrektora szpitala, placówka trzyma się mocno. Jest silna siłą swoich samorządowych przyjaciół. 

• „W 2014 roku Szpital Powiatowy w Chrzanowie zrealizował kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych za łączną kwotę ok. 5 mln zł, w tym 4 mln zł ze środków własnych oraz Fundatorów: Powiatu Chrzanowskiego, Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Gminy Chrzanów, Gminy Trzebinia, Gminy Libiąż, Gminy Alwernia oraz Gminy Babice. Dodatkowo przy współpracy burmistrzów miast Libiąż oraz Trzebinia, uruchomiono dwie podstacje Pogotowia Ratunkowego w niniejszych miejscowościach”.

• „Lata 2014/2015 – 1 mln zł na zakup tomografu – dotacja z budżetów powiatu i gmin.”

• „29 grudnia 2015r. w obecności Starosty i Wice Starosty Powiatu Chrzanowskiego oraz Dyrekcji Szpitala zaprezentowano nowy ambulans medyczny marki Volkswagen Crafter. Ambulans został zakupiony w ¾ ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, natomiast w ¼ ze środków własnych Szpitala.”

 Jerzy Nagawiecki

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: