Działamy odpowiedzialnie

Gmina Olkusz przechodzi inwestycyjny boom. Administracja jednostki samorządowej, kierowanej przez burmistrza Romana Piaśnika, realizuje inwestycyjny program pokaźnych rozmiarów jakiego wcześniej nie było. Kolejne przedsięwzięcia postępują planowo, zgodnie z najpilniejszymi potrzebami. Inwestycje dotykają różnych obszarów. Odnowie poddaje się olkuską starówkę, placówki oświatowe, drogi i ulice…

DSC 50

O działaniach inwestycyjnych w Olkuszu i okolicy, o przedsięwzięciach zrealizowanych i planowanych, o stylu sprawowania władzy - rozmawiam z burmistrzem Romanem Piaśnikiem.

12 września 2017 roku, w trakcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, starosta Paweł Piasny w emocjonalnym wystąpieniu zarzucił Panu „oszustwo i kłamstwo”. Rzecz dotyczyła udziału finansowego gminy w remoncie drogi powiatowej w Troksie i Braciejówce. Starosta oczekiwał wsparcia na poziomie ponad 3,3 mln. zł, gmina Olkusz postanowiła przekazać 500 tys. zł. Proszę o komentarz.

- Panu Staroście odpowiedziałem listem otwartym. Zawarłem w nim frazę, że nie mam zamiaru podejmować polemiki w zaprezentowanym przez Pana Starostę stylu. Równocześnie ustosunkowałem się do meritum sprawy, czyli do udzielenia wsparcia finansowego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K Troks-Braciejówka-Jangrot-Trzyciąż”. Wyjaśniłem, że skoro to droga powiatowa, to na jej remont starostwo winno zabezpieczyć stosowne środki. Równocześnie przypomniałem, że gmina Olkusz wsparła projekt sumą 500 tys. zł.

Starosta zarzuca Panu zerwanie porozumienia w sprawie inwestycji drogowych zawartego w 2015 roku.

- To nieprawda. Pierwszym warunkiem udzielenia przez gminę pomocy finansowej powiatowi było pozyskanie na rzeczoną inwestycję co najmniej 50 proc. środków zewnętrznych. Natomiast powiatowi udało się zdobyć dofinansowanie jedynie na poziomie 42,67 proc. Tym samym wcześniejsze porozumienie nie zostało dotrzymane Takie są fakty. Mimo to Rada Miejska, dysponująca gminnym budżetem - pomimo ogromu zadań własnych – postanowiła wesprzeć remont drogi. Zapisana w budżecie pomoc na poziomie 350 tys. zł została podniesiona do 500 tys. zł. To pokaźna kwota.

W jaki sposób olkuska gmina wspomaga powiat w przedsięwzięciach drogowych.

- Przykładów jest wiele. W roku 2016 MiG Olkusz przekazała powiatowi ponad 351 tys. zł na remonty dróg. W obecnym roku wsparliśmy dotychczas powiat kwotą ponad 50 tys. zł. Kolejne pół miliona złotych czeka. Jednocześnie zadeklarowaliśmy na rok przyszły wsparcie na łączną sumę 185 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych na drogi powiatowe w Bogucinie Małym, Pazurku i Żuradzie. To sporo.

Oczywistym jest, że wspieranie remontów dróg powiatowych to jedynie niewielki wycinek przedsięwzięć gminy Olkusz. Posiadacie wiele własnych traktów wymagających modernizacji.

- W ostatnim czasie poprawialiśmy stan olkuskich ulic: ks. H.Januchty, ul. Głowackiego, ul. Sienkiewicza, ul. Nullo, Sławkowskiej, Przemysłowej oraz dróg gminnych w Sienicznie i Witeradowie. Ponieśliśmy wielomilionowe wydatki. Kolejne drogi czekają.

Prace drogowe to jedynie wycinek inwestycyjnych wyzwań gminy Olkusz.

- Realizujemy ogrom własnych, szalenie kosztownych inwestycji. Podjęliśmy wyzwanie rewitalizacji budynku dawnego starostwa wraz z budową podziemnej trasy w obrębie ratusza na olkuskim rynku. Koszty całości przedsięwzięcia wynoszą blisko 19 mln. zł, zaś dofinansowanie to jedynie ponad 3,6 mln. zł. Na marginesie przypomnieć warto, że kilka lat wcześniej planowano remont budynku dawnego starostwa za pieniądze pochodzące w równych proporcjach z budżetów powiatu i gminy Olkusz. Obecnie wszystko pozostało na barkach miasta.

Na tym nie koniec planowanych prac. MiG Olkusz ubiega się o grant, w wysokości ponad 22 mln zł, na gminny program rewitalizacji wyceniony na ponad 31 mln zł. Pozostała kwota, niespełna 10 mln zł, musi zostać zabezpieczona w budżecie jednostki na lata 2018-2020. W kolejnym roku na zadanie „Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa” zarezerwowaliśmy kolejne 400 tys. zł.

Tylko w roku bieżącym wydatkowaliśmy 2,4 mln zł na wydatki związane z reformą oświaty z przeznaczeniem na dostosowanie kształcenia do nowych wymogów. Podobne nakłady czekają nas w kolejnym roku. Dodatkowo budżet obywatelski kosztuje 1,2 mln zł. Ponadto wiele pieniędzy idzie na wsparcie, utrzymanie substancji komunalnej, na remont magistratu, na komunikację miejską, na wodę i ścieki, na wywóz śmieci, etc.

Zestaw przedsięwzięć może imponować.

- Działamy poważnie i odpowiedzialnie. Konsekwentnie realizując najpilniejsze potrzeby miast i gminy oraz naszych mieszkańców. Robimy swoje. Z tej drogi nikt nas nie zepchnie.

Dziękuje za rozmowę. 

Jerzy Nagawiecki

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: