Szkoły w Olkuszu na nowych zasadach

Kolejny istotny krok w kierunku dostosowania sieci szkół na terenie Miasta i Gminy Olkusz do nowego ustroju szkolnego został właśnie dokonany. W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu radni podjęli stosowną uchwałę intencyjną. Poprzedzone długotrwałymi konsultacjami postanowienia zostaną teraz przekazane Małopolskiemu Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz związkom zawodowym do obowiązkowego zaopiniowania. Zgodnie z przepisami, ostateczna wersja dokumentu musi zostać przyjęta przez radnych do końca marca.

Większość sejmowa, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku, zobowiązała samorządy całej Polski do wprowadzenia nowego ustroju szkolnego. Najważniejsze zmiany dotyczą przekształcenia sześcioklasowych szkół podstawowych w jednostki ośmioklasowe, stopniowego wygaszania gimnazjów oraz wydłużenia nauki w szkołach średnich o rok. Do obowiązków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe należy jednak zaproponowanie rozwiązań zapewniających funkcjonowanie placówek w pełnej strukturze organizacyjnej w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Zmiany dotyczące placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz, były szeroko konsultowane z zainteresowanymi środowiskami: rodzicami, dyrektorami szkół oraz nauczycielami. Spotykali się oni z kierownictwem Urzędu w szkołach oraz mieli dodatkową możliwość wyrażenia własnej oceny w badaniu ankietowym.

Wszystkie te uwagi zostały przez nas poddane analizie pod kątem zgodności z nowymi przepisami oraz z uwzględnieniem prognoz demograficznych. Osiągnięty przez nas kompromis godzi te dwa warunki, a przedstawiony projekt sieci szkół gwarantuje w miarę sprawną reorganizację – mówi Bożena Krok, zastępca burmistrza odpowiedzialna za funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych.

Zgodnie z wymogami ustawy, przyjęta przez radnych Rady Miejskiej w Olkuszu uchwała określa (kliknij, aby wyświetlić):

W uchwale wskazuje się również sposób wygaszenia istniejących na terenie Olkusza gimnazjów:

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. S Wyspiańskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1, z dniem 1 września 2017 r. włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi również wchodzącej w skład Zespołu.

Gimnazjum Nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi oraz Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida włącza się z dniem 1 września 2017 r. do funkcjonujących w tych samych budynkach szkół podstawowych.

Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hrabiego Fredry z siedzibą w Olkuszu przy ul. J. Korczaka 7 włącza się, z dniem 1 września 2017 r., do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Francesco Nullo z siedzibą w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo 36. Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązanie jest wynikiem analizy demograficznej oraz posiadanej bazy dydaktycznej. Klasy Gimnazjum Nr 3 odbywałyby zajęcia w budynku dotychczasowego gimnazjum, natomiast klasy szkoły podstawowej w budynku przy ul. F. Nullo 36. Szkoła Podstawowa Nr 4 dysponuje bazą lokalową umożliwiającą zorganizowanie nauczania w klasach od I do VIII, przy obecnym obwodzie szkoły, w systemie jednozmianowym. Aktualne dane demograficzne wskazują na tendencję spadkową – liczba zameldowanych w obwodzie szkoły dzieci w kolejnych latach maleje.

Nie chcę wdawać się w dyskusję dotyczącą zasadności decyzji likwidacji – czy jak ktoś woli, wygaszania – gimnazjów. Niepokoi natomiast tempo, narzucone samorządom przez Ministerstwo, które jakby nie przewidziało możliwych niepokojów społecznych skupiających się na samorządach. Dopracowanie wszystkich szczegółów kosztowało nas wszystkich – kierownictwo Urzędu, radnych Rady Miejskiej, dyrekcje szkół z pracownikami oraz rodziców – wiele wysiłku. Dziękuję za ten podjęty trud oraz zrozumienie szczególnej sytuacji. Zostaliśmy postawieni przed ogromnym wyzwaniem – robiliśmy wszystko, aby zdążyć dostosować olkuską sieć placówek edukacyjnych do ciągle ewoluujących zmian systemu oświaty w terminie wyznaczonym przez Ministerstwo  – podsumowuje kilka ostatnich miesięcy prac nad siecią szkół Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

UMiG Olkusz

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: