Burmistrz Roman Piaśnik – Nie żałujemy pieniędzy na drogi

– Gmina Olkusz partycypuje w finansowaniu robót modernizacyjnych w drogach powiatowych na obszarze swojej samorządowej jurysdykcji. Respektuje plany budowy i remontów traktów pozostających w zarządzie Powiatu Olkuskiego. Wspomaga budżetowymi pieniędzmi wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne na poziomie co najmniej połowy poniesionych nakładów. Będziemy tak czynić w kolejnych latach – oto wyjaśnienie jakie przekazał nam burmistrz Olkusza Roman Piaśnik w reakcji na artykuł z poprzedniego wydania naszej gazety.

droga

Rzecz dotyczy wywiadu z Pawłem Piasnym jaki zamieściliśmy nr-78 „Serwisu Jurajskiego”. Pytaliśmy w nim między innymi o stan dróg powiatowych i problemy związane z ich statusem. Starosta olkuski odpowiedział, iż „… z początkiem obecnej kadencji rozpoczęliśmy proces racjonalizacji sieci dróg powiatowych. W styczniu 2016 roku Gmina Wolbrom przejęła pod swój zarząd niemal 70 km dawnych dróg powiatowych.” Na pytanie o szefów innych gmin padła odpowiedź: „– Nasze prośby pozostają na razie bez odpowiedzi. Wyjątkiem jest wójt Bolesławia Krzysztof Dudziński, który choć nie chce przejąć dróg, to rokrocznie przekazuje znaczące środki finansowe na remonty powiatowych szlaków komunikacyjnych.” Starosta stwierdził ponadto, że „Władze gmin muszą wiedzieć, że Powiat będzie ponosić nakłady tylko na te komunikacyjne połączenia, które wypełniają definicję drogi powiatowej.”

W olkuskim magistracie owe wypowiedzi starosty Piasnego przyjęto ze zdziwieniem, jako nie oddające prawdy o stanie faktycznym współdziałania w drogowych przedsięwzięciach gminy i powiatu. Powyższą recenzję poparto stosownymi pismami i dokumentami.

Oto niektóre z nich: „22 października Starosta Olkuski zaadresował pismo do Burmistrza Olkusza, w którym napisał: „… zwracam się z prośbą o zabezpieczenie kwoty 200 tys. zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Olkuskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Olkusz i ujęcie w planie budżetowym na 2016 rok następujących zadań”: budowa chodników przy ul. Długiej w Olkuszu (DP-1091K) – 100 tys. zł; utwardzenie pobocza (DP-1076) na odcinku od Witeradowa do skrzyżowania z DW-791 – 50 tys. zł oraz budowa chodników w Zimnodole (DP-1080) – 50 tys. zł.

Burmistrz Piasnik zrazu przystał na propozycję starosty. Poza 200 tys. zł gmina przekazała powiatowi dodatkowo 150 tys. zł na utwardzenie poboczy w Żuradzie, Osieku oraz podwoiła, do kwoty 100 tys. zł finansowanie budowy chodników w Zimnodole.

Podobne wsparcie Gmina Olkusz udzielała Powiatowi Olkuskiemu także w poprzednich latach. W roku 2015 suma finansowania drogowych modernizacji wyniosła blisko 280 tys. zł, w roku 2014 – ok. 330 tys. zł, w roku 2013 około 730 tys. zł.

Ponadto burmistrz Roman Piaśnik zadeklarował współudział w finansowaniu, przewidzianej na najbliższe miesiące, przebudowy drogi powiatowej nr 1090K Troks – Braciejówka –Trzyciąż w wysokości połowy wkładu własnego inwestora.

Jerzy Nagawiecki

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: