Samorząd zapłaci za leczenie…?

Dobrej zmiany ciąg dalszy. Rząd szuka pieniędzy w samorządowej kasie. Zamierza zepchnąć na lokalne barki opłatę za część usług medycznych. 10 czerwca br. umożliwiono finansowanie świadczeń medycznych z budżetów gmin, powiatów oraz województw.

O co chodzi?

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja to: wyłączenie możliwości przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową w przypadku wystąpienia straty netto; ograniczenie możliwości zbywania podmiotom prywatnym udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach jednostek samorządu terytorialnego; rezygnacje z wypłaty dywidend ze spółek państwowych; zwolnienie szpitali z obowiązku posiadania kosztownego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych; umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie dodatkowych świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów w SPZOZ, dla którego są podmiotami tworzącymi, bądź w spółce, w której są jedynymi albo większościowymi udziałowcami, albo akcjonariuszami; umożliwienie podmiotowi tworzącemu przekazanie swojego SPZOZ innemu podmiotowi tworzącemu, m.in. samorządowi lub publicznej uczelni medycznej (np. władze powiatu będą mogły przekazać szpital marszałkowi województwa); zwiększenie nadzoru podmiotu tworzącego nad SPZOZ.
Komentatorzy zwracają uwagę, że Ustawa o działalności leczniczej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, wprowadza daleko idące, negatywne konsekwencje dla samorządów. Tak naprawdę PiS tym projektem przerzuca odpowiedzialność za finansowanie służby zdrowia na jednostki samorządu terytorialnego. Jest to również niebezpieczne w kontekście równości obywateli w dostępie do służby zdrowia. Trudno sobie wyobrazić, aby biedne gminy było stać na wykupowanie świadczeń medycznych dla swoich mieszkańców. Ponadto konieczność pokrywania strat jednostek służby zdrowia przez podmioty tworzące, czyli np. starostwo, doprowadzi do likwidacji wielu przychodni czy szpitali, gdyż w momencie powstania straty w szpitalu, podmiot tworzący będzie miał dwa wyjścia. Albo pokryć dług, albo zlikwidować szpital. Biorąc pod uwagę problemy finansowe wielu samorządów, trzeba się spodziewać rozpoczęcia procesu zamykania podmiotów leczniczych przed pacjentami.
Zdaniem wielu prawników przy tworzeniu nowej legislacji została złamana konstytucyjna gwarancja równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, bowiem dostęp ten będzie zróżnicowany w zależności od miejsca zamieszkania, a wynikać będzie z decyzji samorządu o tym, czy zakupić świadczenia zdrowotne, a jeśli już to w jakim zakresie.

Skąd brać pieniądze?

W 2015 roku wszystkie małopolskie oddziały szpitalne udzieliły ponadkontraktowych świadczeń medycznych za 190 mln zł. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zwrócił placówkom niewiele ponad połowę tej sumy. Pełny zwrot stosowany jest w przypadku porodów oraz procedur związanych z leczeniem nowotworów. Pamiętać warto, że jeszcze niedawno NFZ finansował nadwykonania w 100 procentach. Dziś robi to tylko w granicach posiadanych dodatkowych środków.

Do czego doprowadzi ten ustawowy eksperyment trudno doprawdy przewidzieć. Sprzeciw samorządowców wydaje się być stanowczy. Konwent Marszałków Województw RP opowiedział się przeciw wprowadzeniu do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej zapisów o finansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń opieki zdrowotnej. Marszałkowie wskazali, że niedopuszczalnym jest przerzucenie odpowiedzialności za realizację zadań z zakresu zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców bez wskazania źródeł finansowania tego zadania. Zaznaczyli też, że ubezpieczenie zdrowotne jest oparte na zasadach równego traktowania oraz solidarności społecznej, zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych, którzy zawarli umowę z NFZ jako płatnikiem publicznym. Według samorządowców trudna sytuacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynika głównie z zasad finansowania świadczeń przez NFZ - w tym obszarze należy więc szukać nowych rozwiązań, które pozwoliłyby zapewnić mieszkańcom całego kraju szybszy i równy dostęp do nich.

Na temat nowych rozwiązań legislacyjnych wypowiedzieli się kilkanaście dni temu uczestnicy XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. W stosownym oświadczeniu czytamy: „Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej odbieramy jako próbę przerzucania na jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym wspólnoty lokalne i poszczególnych obywateli, skutków nieracjonalnego zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie opieki zdrowotnej. Zamiast podjąć działania ukierunkowane na usunięcie przyczyn problemów, resort proponuje ograniczenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do dysponowania własnym majątkiem służącym udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz w praktyce uniemożliwia pozyskanie inwestorów celem dofinansowania inwestycji w szpitalach. Takie zmiany mogą być zaakceptowane jedynie w przypadku jednoczesnego zagwarantowania odpowiednich środków budżetowych powiatom. Taka zmiana nie jest na razie proponowana. (…) Kategorycznie sprzeciwiamy się pomysłowi współfinansowania przez powiaty gwarantowanych świadczeń medycznych.

PS. Dobra zmiana w systemie opłat za świadczenia medyczne właśnie się dokonuje. Jakie skutki wywoła w kraju, w Olkuszu – tego tak naprawdę nie wie nikt. Będziemy o problemie pisać w najbliższych wydaniach „Serwisu Jurajskiego”, zasięgniemy opinii samorządowców i dyrekcji szpitala. Czekamy także na Państwa uwagi i refleksje.

JERZY NAGAWIECKI

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: