Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/fama/public_html/serwisjurajski.pl/templates/blue3/functions.php on line 199

O wodzie, ściekach, majątku i taryfach…

Jeszcze kilka tygodni temu gospodynie z Bydlina, Krzywopłotów, Cieślina i Kolbarku psioczyły na olkuskie wodociągi! Cieknąca z kranów ciecz koloru brunatnego nadawała się głównie do… ubikacji. Wodę do celów konsumpcyjnych i higienicznych czerpano z beczkowozów napełnianych w Olkuszu, które regularnie, o wyznaczonych porach, przemierzały wioskowe trakty. Owe trwające długie tygodnie niedogodności mieszkańcy tej części gminy Klucze maja już za sobą. Pytana dzisiaj o jakość wody pani Ola z Bydlina odpowiada ochoczo: - Jest całkiem niezła, można z niej smaczną herbatę lub kawę przyrządzić.

Wcześniej jednak PWiK zmagał się z uruchomieniem nowego systemu z zaopatrzeniem w wodę czystą z nowych źródeł w Bydlinie, Cieślinie i Kolbarku zdatną do konsumpcji. Zderzono się z wielorakimi problemami. W starych sieciach żeliwnych, odwrócenie kierunku przepływu wody zaowocowało wzburzeniem osadów. Reakcja została dodatkowo wzmocniona z uwagi na podanie wody o innych niż dotychczas parametrach fizyko-chemicznych. Okazało się, że woda, wodzie nierówna. Ze źródeł w Bydlinie czerpie się ją z pokładów jurajskich, w Kolbarku i Cieślinie z triasowych. Łączenie ich wymaga znajomości tematu. W sukurs przyjść musieli naukowcy, specjaliści w branży. Problem rozwiązano.

Pani Ilona mieszka dwa kilometry za Bydlinem, w Załężu w gminie Wolbrom. Z wodociągowych rur czerpie smaczną wodę pochodzącą ze studni głębinowej w Domaniewicach. Codziennie, jadąc do pracy do Olkusza, zabiera z sobą 5-litrowy baniak z wodą, dla siebie i koleżanek. Z niej przyrządzają kawę i herbatę. Robi tak dlatego, że olkuska woda jest niesmaczna. Znaczące pogorszenie walorów smakowych i zapachowych nastąpiło po lutowej awarii. Teraz woda jest chlorowana – to widać i czuć!

 .To jest dobra woda!

Prezes PWiK w Olkuszu Alfred SZYLKO twierdzi, że… „dostarczana siecią wodociągową do odbiorców w gminach Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz woda jest dobrej jakości. Spełnia wszystkie wymagania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Ministra Zdrowia. Wprowadzenie w lutym br. …chlorowania, stosowanego wcześniej sporadycznie – średnio dwa razy w roku po ok. tydzień – podyktowane zostało zagrożeniem skażania mikrobiologicznego źródeł wód pitnych.

Czyli obecnie w olkuskich rurociągach płynie obecnie woda o gorszych parametrach?

.W olkuskiej sieci była i ciągle jest woda zdatna do picia. Parametry jakości wody nie uległy pogorszeniu. Technologia jej uzdatniania niczym nie odbiega od sposobów praktykowanych w świecie. Przykładem może być tutaj uznanie krakowskiej „kranówki”, chlorowanej podobnie jak w Olkuszu, jako drugą na świecie pod względem jakości według EDC (Europejskiej Organizacji współpracy na rzecz Benchmarkingu).

Jednak woda w Olkuszu przestała smakować odbiorcom!

To sytuacja przejściowa związana z dozowaniem chloru, o czym wspomniałem wcześniej. Zapewniam, że nadal będziemy utrzymywać w naszej sieci wodę o wysokiej jakości, o bogatym składzie mineralnym i nie ustawać w pracy nad poprawą jej walorów organoleptycznych.

Co to oznacza?

Planujemy sukcesywnie ograniczać chlorowanie i przechodzić na uzdatnianie wody przy użyciu promieni UV. Metoda ta jest efektywna, nie zmienia walorów smakowych, nie wytwarza ubocznych produktów dezynfekcji.

Kiedy w sieci wodociągowej PWiK-u wody pochodzące ze studni głębinowych Bydlina, Cieślina, Kolbarku, Kwaśniowa, Olewina zastąpią wodę czerpaną z kopalni „Pomorzany”?

Winno to nastąpić do końca września br. Wówczas zlikwidujemy obecną Stację Uzdatniania Wody, która okaże się zbędna, gdyż sterylizatory UV będą niszczyć bakterie i wirusy w wodzie u źródeł.

Czy nie boicie się ryzyka ponownego, biologicznego zanieczyszczenia wód?

Ryzyko zawsze istnieje. Jednak zmniejsza się sukcesywnie. Po lutowych wydarzeniach dostrzegamy rosnącą dbałość o źródła wody. Zlewnia ścieków przy naszej oczyszczalni zanotowała wzrost odbioru cieków rok do roku o 40 procent. To wiadomo efekt wzrostu świadomości proekologicznej.

.Na miarę czasu

Olkuski PWiK, spółka wodno-kanalizacyjna obsługująca mieszkańców kończy proces inwestycyjny nazwany "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I" . Zakrojone na wielką skalę przedsięwzięcie posiada wymiar ekologiczny, zdrowotny i cywilizacyjny. Zasadności przeprowadzenia powyższych działań nie sposób podważyć. Równocześnie budowa kanalizacyjnych sieci wypełnia normy nakazane prawem UE i Polski. Tym samym gminy usytuowane na obszarze działania PWiK-u nie muszą się obawiać ryzyka płacenia kar.

Co zrobiono w ramach wielkiej inwestycji ekologicznej? – kontynuujemy rozmowę z prezesem Alfredem Szylko.

W latach 2011 – 2015 zmodernizowano sieci wodno-kanalizacyjne za ok. 207 mln. zł. Powstało 66,2 km kanalizacji sanitarnej, modernizacji poddano kolejne 2,62 km. Odnowione i zrewitalizowane zostały ciągi wodociągowe o długości 48,2 km, zbudowano 17 km nowych. Gruntownej modernizacji poddano oczyszczalnię ścieków. Kosztem ok. 48 mln. zł powstał nowoczesny obiekt oczyszczania ścieków wraz ze suszarnią osadów ściekowych. Zbudowaliśmy nowe źródła zaopatrzenia w wodę dla ponad 80 tys. odbiorców, które zastąpią dotychczasowe, kopalniane. Tym samym bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę najwyższej jakości zostało zapewnione.

Kosztujące 207 mln. zł przedsięwzięcie sfinansował w 58 proc. Fundusz Spójności UE. Kto zapłacił za pozostałą część wydatków?

Olkuski PWiK! Pieniądze pochodziły ze środków własnych Spółki: z emisji obligacji, kredytów bankowych i wypracowanych zysków. Gminy, które są właścicielami PWiK-u, jedynie w niewielkim stopniu poniosły koszty inwestycji. Wyłożyły kasę na projekt.

Jakie efekty osiągnęliście?

Właściciele nieruchomości usytuowanych wzdłuż ciągów kanalizacyjnych otrzymali możliwość włączenia się do systemu odprowadzania ścieków. Liczba potencjalnych nowych użytkowników wzrosła o 8876. Nowa infrastruktura techniczna chroni środowisko, czyni je bardziej atrakcyjnym, równocześnie redukuje w najbliższych latach kosztowne problemy związane z wypełnianiem wymagań i norm ekologicznych. Przy okazji prowadzonych prac wodno-kanalizacyjnych, poprawiliśmy znacząco stan wielu dróg i ulic, których zarządcami są samorządy powiatowy i gminne. Oszczędności z tego tytuły należy liczyć w milionach złotych. Niebagatelnym jest fakt, iż dzięki omawianym inwestycjom majątek PWiK-u wzrósł ze 140 mln. zł do ponad 300 mln. zł., a dekapitalizacja spółki osiągnęła poziom 33 proc., w stosunku do 66 proc w roku 2010.

 .Droga woda

Porządkowanie zlewni Białej Przemszy – godna uznania realizacja projektu ekologicznego wielkiej skali, pociąga za sobą konsekwencję dla odbiorców usług olkuskiego PWiK-u. Przeciętny Kowalski płaci za wodę i ścieki więcej niż w sąsiedztwie. W ub. tygodniu w olkuskim magistracie podczas obrad Komisji Rozwoju Rady Miasta i Gminy, doszło do spotkania radnych, przewodniczących osiedli, sołtysów oraz grupy mieszkańców z Zarządem Spółki. Przewidywane w kolejnym roku podwyżki taryf bulwersują ludzi.

Jak temu zaradzić?

To problem samorządów gminnych nie mieszkańców – wyjaśnia Alfred Szylko. – Wydatki inwestycyjne PWiK-u sprawiły, że obecnie stawki za wodę i ścieki wzrastają. Ulegną redukcji po roku 2025, kiedy to Spółka zakończy wykup obligacji zaciągniętych na inwestycje.

Pamiętać należy, że w taryfach wliczone są także całkiem spore podatki na rzecz gmin oraz amortyzacja. Cztery samorządy, na terenie których działamy, przeznaczają na dopłaty do usług PWiK-u łącznie ok. 8 mln. zł., natomiast z tytułu podatków otrzymują ok. 6 mln. zł.

W trakcie realizacji inwestycji „Porządkowanie zlewni Białej Przemszy” PWiK rozrósł się, zwiększył koszty funkcjonowania. Teraz nadchodzi czas odchudzania.

Przygotowaliśmy, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, plan restrukturyzacji PWiK-u w trzech sektorach: zatrudnienia, majątku i kosztów Spółki. W kolejnym roku ubędzie 10 etatów, co pozwoli zaoszczędzić rocznie ok. 550 tys. zł. Eksploatacja nowego, bardziej efektywnego systemu wodno-kanalizacyjnego będzie tańsza choćby z racji zmiany systemu uzdatniania wody. Mamy także plany zbycia pewnej części naszego majątku. Na razie za wcześnie mówić o szczegółach.

W minionych latach, w związku z inwestycją, PWiK zakupił sporo specjalistycznego sprzętu: maszyn, urządzeń. Czy będą one w przyszłości na siebie zarabiać?

Zamierzamy wykorzystywać efektywnie nasze moce produkcyjne na zewnątrz, stawać do przetargów, świadczyć różnego rodzaju usługi specjalistyczne. Ale przede wszystkim nie możemy zapomnieć, że nasza inwestycja zwiększyła ilość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. I jak Pan określił - ta spora ilość sprzętu to samochód do wywozu ścieków, dwa samochody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, oraz dwa samochody – jeden do inspekcji sieci kanalizacyjnej, drugi do wodociągowej, to na pewno nie jest dużo aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej infrastruktury.

Kosztująca 207 mln. zł inwestycja została zakończona. Przychodzi czas rozliczeń dotacji unijnej. Do końca września należy osiągnąć efekt ekologiczny, czyli przyłączyć do kanalizacji założoną liczbę odbiorców. Czy uda się zrealizować zamierzony cel?

.Robimy wszystko, aby wypełnić zobowiązania, gdyż będzie to miało wpływ na koszty przedsięwzięcia, a co za tym idzie na wodociągowe taryfy. Proces ten przebiega nie bez oporów. Właściciele posesji przekonani do dobrodziejstw kanalizacji zbiorowej już się do sieci włączyli. Pozostały przypadki trudniejsze, realizacje bardziej kosztowne choćby w Krążku i Laskach gdzie teren skalisty. PWiK stara się na wszelkie sposoby pomagać w wykonaniu podłączeń. Do dyspozycji stawiamy sprzęt i fachowców. Oferujemy bardzo korzystne ceny, płatności rozkładamy na raty. Również władze gmin wspierają mieszkańców, dopłacają do podłączeń. Jestem przekonany, że przy właściwej mobilizacji zdążymy na czas.

Rozmawiał: JERZY NAGAWIECKI

.

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: