na strone telefony poziom

 

Wystawa poplenerowa "Zamek Rabsztyn" 2017

11 stycznia o 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy poplenerowej "Zamek Rabsztyn" 2017 im. Jacka Taszyckiego. Wystawę otworzyła Dyrektor MOK, Beata Soboń. Jacek Sypień, Prezes Stowarzyszenia "Zamek Rabsztyn", podziękował uczestnikom pleneru, dyrekcji i pracownikom  MOK, członkom stowarzyszenia, którzy zaangażowali się w organizację pleneru oraz sponsorom, czyli władzom  Olkusza i Nadleśnictwu Olkusz.

IMG 9875

Jacek Sypień przypomniał, że organizowane od pięciu lat plenery mają na celu popularyzację zamku Rabsztyn. W otwarciu wystawy wzięli również udział: Janina Maryszewska – wiceprezes Stowarzyszenia, Bożena Jagiełło-Taszycka – żona Jacka Taszyckiego – patrona pleneru, Bogusława Sypień, która pomagała w organizacji pleneru i wystawy, Michał Masłowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Olkuszu i Wincenty Pomierny – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W wernisażu uczestniczyło około stu osób, w tym artyści, studenci OUTW, mieszkańcy. Wystawę zaaranżowała  Wioletta Sarota–Stach we współpracy z Bogusławą Sypień. Podczas wernisażu można było dostać piękne kalendarze wydane przez Stowarzyszenie "Zamek Rabsztyn" oraz katalogi wystawy wydane przez MOK.

V Plener Plastyczny "Zamek Rabsztyn" 2017, którego pokłosiem jest prezentowana w MOK wystawa, odbywał się od 8 do 10 czerwca ubiegłego roku. W trzydniowym plenerze wzięło udział dwudziestu uczniów liceów plastycznych z Krakowa i Dąbrowy Górniczej wraz z opiekunami.

Pierwszego dnia pleneru poznawali, a następnie malowali olkuską starówkę. Po południu zwiedzali zbiory olkuskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA i Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego. Następnie wzięli udział w spotkaniu poświęconym patronowi pleneru, Jackowi Taszyckiemu (1952 – 2004), olkuskiemu artyście plastykowi. O jego życiu i twórczości opowiadali: Grażyna Praszelik – Kocjan, prof. Stanisław Jakubas oraz Bożena Jagiełło –Taszycka, żona artysty.

Drugi dzień pleneru rozpoczął się od zwiedzania zamku Rabsztyn, po którym oprowadzał społecznie Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”. Do uczestników pleneru dołączyły dwie grupy działające w MOK Olkusz - dzieci z pracowni plastycznej pod opieką Wioletty Saroty-Stach oraz uzdolnieni artystycznie studenci Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy pracowali pod kierunkiem Klaudii Zub -Piechowicz.

W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury uczestnicy pleneru mogli zwiedzić zamek Rabsztyn, chatę Kocjana i Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego za symboliczną złotówkę. Koszty wstępów pokrywało Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”. Wszyscy uczestnicy pleneru otrzymali zestawy wydawnictw promujących atrakcje turystyczne Olkusza i ziemi olkuskiej przygotowane przez Biuro Promocji i Informacji Publicznej olkuskiego magistratu.

Efektem pleneru jest przeszło pięćdziesiąt obrazów i rysunków, które jesienią 2017 roku były prezentowane na wystawach organizowanych w liceach plastycznych w Krakowie i Dąbrowie Górniczej. Został także opracowany katalog wystawy, wydany przez MOK Olkusz, który jest bezpłatnie rozdawany zwiedzającym. Plener został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Honorowy patronat nad plenerem objął prof. Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wsparcia finansowego udzieliły władze Olkusza, Nadleśnictwo Olkusz oraz prywatni sponsorzy.

Wystawę można oglądać do końca stycznia. Serdecznie zapraszamy!

MOK Olkusz

Niezła sztuka w tym naszym BWA

Jak zachęcić Was drodzy Czytelnicy Serwisu Jurajskiego do przeczytania artykułu o sztuce i to przez wielkie „S”...? Po prostu - bo warto!  Otóż 15 grudnia br. w Galerii Sztuki Współczesnej w Olkuszu miało miejsce ważne wydarzenie zarówno dla BWA i miasta. Rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Kolaż-Asamblaż, otwarcie wystawy oraz spotkanie z nagrodzonymi artystami. Sam konkurs to pomysł dyrektora galerii Stanisława Stacha, który swoim pomysłem świetnie wypełnił artystyczną niszę w Polsce, gdyż taki konkurs jest jedynym w kraju.To dopiero druga edycja a rozdźwięk w imponujący. Do Olkusza zjechała się czołówka polskich artystów, którzy zostawili po sobie trwały ślad.

klaudai

Olkuska artystka Klaudia Zub-Piechowicz (pierwsza od lewej) otrzymała II nagrodę
w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "KOLAŻ-ASAMBLAŻ"

Konkurs skierowany był do artystów profesjonalnych. Napłynęło 127 prac, z których komisja w składzie: Zofia Gołubiew – przewodnicząca - wieloletnia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, prof. Zbigniew Bajek – ASP w Krakowie oraz dr hab. doc. Marek Skibinsy – z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego zakwalifikowali do konkursu 47 prac, w tym znalazła się kompozycja olkuskiej artystki Klaudii Zub-Piechowicz.

Teraz trochę wyjaśnień: czym jest w ogóle Asamblaż? … Nie wszyscy to wiemy, z fr. assamblege - forma artystyczna będąca odmianą kolażu, według której tworzy się trójwymiarowe kompozycje z przedmiotów gotowych. A zatem wypowiedź artystyczna następuje po zaprezentowaniu wybranych przedmiotów - tworzenia z nich artystycznych  kompozycji – to często manifesty twórców, ich życie, pragnienia lub rejestrowanie codzienności. I tak jest na wystawie w BWA. Tą niezwykłą różnorodność form, faktur, tematów warto zobaczyć. A warto tym bardziej, że jury nagrodziło pracę naszej olkuszanki Klaudii Zub-Piechowicz II nagrodą w konkursie.  Asamblaż pt. „Kut”. Jej pierwsza praca w tej technice, niewątpliwie zrobiła na jury wrażenie, bo jak napisała w katalogu przewodnicząca komisji: „Prace na wystawie w BWA mówią do nas spokojnym, czasem bardzo delikatnym głosem. Druga grupa wręcz krzyczy i prowokuje swoimi dziełami. To asamblaże, które po młodzieżowemu nazywamy “odlotowymi” - odważne, atakujące ostrą kolorystyką, używaniem popkulturowych elementów oraz estetyką w stylu pop. Taki jest asamblaż Klaudii Zub- Piechowicz z Olkusza, który dostał drugą nagrodę, To nie tylko prestiż dla autorki, ale i dla Olkusza.  Wymiar materialny nagrody też na wielkie znaczenie bo drugie miejsce to nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł. 

A jak zapatruje się na to wszystko sama autorka: - To wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie moja 4-letnia córeczka Nina. To jej obiekt kultu był dla naszej rodziny najważniejszy. Nasze życie podporządkowane było pod jeden przedmiot fascynacji i uwielbienia, a trwało to 2 lata. Każdy rodzic doskonale to zrozumie...

Dociekliwych serdecznie zapraszamy na wystawę do Galerii BWA w Olkuszu, zapoznania się z pracami konkursowymi oraz ciekawym katalogiem pełnym informacji o dziełach i ich twórcach.

Uzupełnijmy, że I nagrodę we wspomnianym konkursie zajęła Joanna Zając-Slapnicar, zaś III nagrodę Tomasz Rzeszutek. Wyróżnienia z kolei powędrowały do: Waldemara Rudyka, Danuty Jemiołkowskiej oraz Zuzanny Lach.

Patronat honorowy wystawy objął marszałek Województwa Małopolskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Powiatu Olkuskiego.

Zdj. UMiG Olkusz

Jerzy Nagawiecki

Laureaci w nagrodę zwiedzą Sejm

W Szkole Podstawowej w Dłużcu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie IV Konkursu Historyczno-Literacko-Plastycznego organizowanego z okazji 103-rocznicy bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem. 21 listopada w spotkaniu wieńczącym kolejną edycję ważnego patriotyczno-edukacyjnego przedsięwzięcia wzięli udział organizatorzy konkursu, laureaci, młodzież szkolna i zaproszeni goście, w tym lokalni liderzy: radni, księża, sołtysi, przedstawiciele OSP. Honorowy patronat nad konkursem objęli: posłanka na Sejm RP Lidia Gądek, burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz dyrektor SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu Krzysztof Szczepankiewicz.

posłanka dłużec

W przemowie wstępnej pomysłodawczyni i propagatorka przedsięwzięcia, posłanka Lidia Gądek, wyłuszczyła idee intelektualnej rywalizacji uczniów służące poznawaniu dziejów swojej małej ojczyzny. Wskazała na zasadność organizowania konkursów potwierdzoną rozrastająca się z roku na rok liczbą uczestników, ilością nadesłanych prac oraz ogólnopowiatowym zasięgiem. Równocześnie – podkreślała posłanka z Lgoty Wolbromskiej - rośnie poziom prac, odpowiadających na coraz wyższe wymagania narzucane przez jego organizatorów. Na zakończenie Lidia Gądek dziękowała dyrektorowi placówki w Dłużcu Krzysztofowi Szczepankiewiczowi oraz pedagogom zaangażowany w jego przygotowanie za podjęcie organizacyjnego wyzwania, z którego szkoła wywiązała się na „szóstkę”.

IV Konkurs z okazji 103-rocznicy bitwy toczonej w Załężu, Bydlinie i Krzywopłotach przygotowały nauczycielki ZS w Dłużcu. Za część literacką odpowiadała Urszula Latacz, za historyczną: Anna Osuch i Renata Opiłka, za plastyczną Agata Piwowarczyk. Odzew przeszedł wszelkie oczekiwania. Organizatorzy otrzymali 107 prac plastycznych, 42 literackie i ponad 20 historycznych z 16 szkół z gmin: Wolbrom, Klucze i Olkusz. W jury konkursy zasiadali redaktorzy: Jerzy Nagawiecki i Wojciech Szota. Krąg wymienionych osób dokonał selekcji i końcowej oceny prac oraz wyłonił laureatów.

poslanka dłużec 2

KONKURS PLASTYCZNY

Projekt znaczka pocztowego upamiętniającego bitwę pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem – klasy: VII, II i III gimnazjum:

I miejsce: Magdalena Kiwior – Szkoła Podstawowa w Dłużcu (opiekun: Agata Piwowarczyk);

II miejsca: Kaja Skalska – ZS w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1 (opiekun: Anna Kaziród) i Jakub Banaś - SP w Dłużcu (opiekun: Agata Piwowarczyk);

III miejsca: Amelia Latacz - SP w Dłużcu (opiekun: Agata Piwowarczyk) i Maria Paszkowska - ZS w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1 (opiekun: Anna Kaziród);

Wyróżnienia: Norbert Leśniak – SP w Kwaśniowie Dolnym (opiekun: Katarzyna Przybylska- Polak) i Paulina Konieczna – ZS-P w Bydlinie (opiekun: Jolanta Haberka).

Projekt kartki pocztowej upamiętniającej bitwę pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem- klasy IV- VI SP:

I miejsce: Sylwia Syguła - ZS w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1 (opiekun: Anna Kaziród);

II miejsca: Kacper Marchajski - SP w Dłużcu (opiekun: Agata Piwowarczyk) i Karolina Górka – SP w Gołaczewach (opiekun: Grażyna Dolezy);

III miejsca: Zuzanna Piepke – SP w Gołaczewach (opiekun: Grażyna Dolezy) i Jan Żurek - SP w Gołaczewach (opiekun: Grażyna Dolezy);

Wyróżnienia: Emilia Fabian - ZS w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1 (opiekun: Anna Kaziród), Kamila Pietrzak - SP w Dłużcu (opiekun: Agata Piwowarczyk) i Igor Bijak - SP w Gołaczewach (opiekun: Grażyna Dolezy)

KONKURS  HISTORYCZNY

Uczniowie szkół podstawowych – prezentacja multimedialna upamiętniającą bitwę pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem:

I miejsce: Paweł Wdowik – SP. w Kwaśniowie Dolnym (opiekun Katarzyna Kula);

II miejsca: Emilia Probierz – ZS-P w Krzykawie  (opiekun Alicja Kondek) i Igor Pawłowski – SP nr1 w Wolbromiu  (opiekun  Anna Płowiec);

III miejsce: Łukasz Domogała - SP w Zarzeczu (opiekun Anna Płaszczyk).

Gimnazjaliści - prezentacja multimedialną upamiętniająca postać Józefa Piłsudskiego i szlak I Brygady Legionów Polskich.

I miejsce: Anna Siejka – SP w Dłużcu (opiekun Renata Opiłka) i Paweł Korpencik ZS-P w Krzykawie (opiekun Alicja Kondek);

II miejsce: Anna Pacia - SP w Dłużcu (opiekun Renata Opiłka);

III miejsce: Magdalena Piwowarczyk – SP w Zarzeczu (opiekun Anna Płaszczyk) i Wiktoria Kluza – SP w Zarzeczu (opiekun Anna Płaszczyk).

Wyróżnienie: Bartosz Cygnarowski  - ZS pod Lasem w Wolbromiu (opiekun Ewa Gwóźdź).

KONKURS LITERACKI

Zadanie dla uczniów szkół podstawowych: Jak piękne jest to miejsce jesienią… Opisz krajobraz, w przestrzeni którego odbyła się kiedyś wielka bitwa pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem:

I miejsce: Marcel Nowakowski - SP w Kluczach (opiekun Celina Adamek);

II miejsca: Jagoda Kurkowska - SP w Kwaśniowie Dolnym (opiekun Katarzyna Kula) i Wiktoria Pałka - SP nr 2 w Wolbromiu (opiekun Marta Serwatka);

III miejsca: Agata Kapuścińska - SP w Kluczach (opiekun Celina Adamek) i Bartosz Gwiazda - SP nr 2 w Wolbromiu (opiekun Anna Starostecka).

Wyróżnienie: Monika Bąk – SP nr 9  w Olkuszu (opiekun Marzena Kozieł).

Zadania dla uczniów VII klasy SP i gimnazjalistów: Rozpamiętywać porażki czy wspominać chwile chwały? Odpowiedz na pytanie przywołując między innymi realia bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem I Załężem:

I miejsce: Anna Pacia - SP w Dłużcu (opiekun Urszula Latacz);

II miejsca: Miłosz Boruń – SP w Kluczach (opiekun Iwona Boruń) i Julia Zagajewska - ZS nr 2 w Wolbromiu (opiekun Anna Klich);  

III miejsce: Gabriela Rogalska – ZS-P w Wolbromiu (opiekun Marta Serwatka) i Monika Maciąg – ZS-P w Wolbromiu (opiekun Małgorzata Krężęl);  

Wyróżnienie: Piotr Piątek – SP w Kluczach (opiekun Iwona Boruń).  

Wszyscy wymienieni laureaci konkursu otrzymali z rąk: Lidii Gadek, Adama Zielnika, Norberta Bienia i Krzysztofa Szczepankiewicza okolicznościowe dyplomy oraz cenne nagrody ufundowane przez Biuro Poselskie, urzędy samorządowe z Wolbromia i Klucz oraz Szkołę Podstawową w Dłużcu. Dodatkowo zdobywcy pierwszych miejsc w konkursach zostali zaproszeni przez Lidię Gadek na wycieczkę do Warszawy, w ramach której zwiedzą gmach Sejmu przy ul. Wiejskiej.  

Spotkanie zakończono wezwanie do konkursowej rywalizacji za kolejne 12 miesięcy, w roku 2018!

Jerzy Nagawiecki

Matecznik Tradycji

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach podpisał z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu porozumienie o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia działań projektu pt.: Małopolska Szkoła Tradycji”.

klucze2

W ramach projektu w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach powstanie Matecznik Tradycji - miejsce, w którym prowadzone będą warsztaty, tańca ludowego i rzemiosła. Każdy warsztat czerpać będzie z tradycji danego regionu, a uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym swojej małej ojczyzny. W ramach Warsztatów Tańca Ludowego przewidziano zajęcia dla grup do 25 uczestników, które będą odbywać się jeden raz w tygodniu przez trzy godziny lekcyjne.

Fot. Urząd Gminy Klucze

Jerzy Nagawiecki

Miłość to Cyganka płocha

Po raz kolejny mieliśmy okazję przeżyć wspaniałą ucztę muzyczną dzięki wizycie Opery Śląskiej. 4 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu zagościli soliści, chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej pod dyrekcją Bassema Akiki z operą Carmen.

DSC 0041

Carmen powstała w latach 1873-75 na bazie noweli Prospera Mѐrimѐe pod tym samym tytułem. Prapremiera nie wróżyła jej sukcesów i światowej sławy trwającej przez wieki. Teraz jest to jedna z najczęściej wystawianych oper, a uwerturę, Habanerę i arię Torreadora potrafi zanucić chyba każdy.  

Operę wystawiono w oryginalnej wersji językowej. Nie tylko wspaniałe głosy artystów, ale ich doskonała gra aktorska, namiętność i iście hiszpańska energia, jaką kipi przedstawienie, zauroczyły publiczność. Tego wieczoru wszyscy przeżywali tragedię miłosną Micaёli, don Josego i Carmen oprawioną we  wspaniałą muzykę Georgesa Bizeta.

Anna Naworzyn-Sławińska w roli niewinnej, słodkiej Micaёli i Anna Borucka jako namiętna, dzika, uwodzicielska Carmen były doskonałe. Opętany fatalnym urokiem pięknej Cyganki don Jose, czyli Maciej Komandera, torreador – Adam Woźniak, Leokadia Duży – Frasquita, Roksana Wardenga – Mercedes, Cezary Biesiadecki – Zuniga, Hubert Miśka – Remendado, Kamil Zdebel – Dancairo,  Włodzimierz Skalski  – Morales i Janusz Wenz jako Lillas Pastia pozwolili nam zagościć w pięknej, skąpanej w południowym słońcu Sewilli. 

Żywiołowe owacje oddawały podziw i wdzięczność artystom, wyrażały też uznanie dla reżyserii i inscenizacji Wiesława Ochmana, kierownictwa muzycznego Tadeusza Serafina, scenografii Allana Rzepki, choreografii Jarosława Świtały, Anny Tarnowskiej za kierownictwo chóru i Olgi Kozimali-Kliś za kierownictwo baletu.

Każda wizyta Opery Śląskiej to dla olkuszan wielka przyjemność i nowa przygoda. A potem – oczekiwanie na to, co przyniesie melomanom kolejny rok... 

MOK Olkusz

Kino Zbyszek swojemu patronowi

3 listopada, w 90. rocznicę urodzin Zbigniewa Cybulskiego, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu uczcił pamięć patrona swojego kina bezpłatnym seansem.

zbyszek c

Przed projekcją Piotr Skrzynecki przypomniał historię życia i krótkiej, przedwcześnie zakończonej tragiczną śmiercią, kariery legendarnego aktora powojennego pokolenia. Największą popularność przyniosła Zbigniewowi Cybulskiemu rola Maćka Chełmickiego w filmie „Popiół i diament”, reżyserowanym przez Andrzeja Wajdę. Film, oceniany jako jedna z najlepszych produkcji polskiej kinematografii, nominowany był do nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych.

Życie aktora, nonkonformisty łamiącego wszelkie konwenanse, specyficzny styl i charyzma, buntownicza natura, ciągły niepokój gnający go nie wiadomo dokąd, wreszcie przedwczesna, tragiczna śmierć, wykreowały go na idola ówczesnego młodego pokolenia. 

Sama historia naszego kina, czy raczej jego nazwy, sięga 1967 roku, kiedy to szesnastoletni uczniowie klasy X Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu: Janusz Gardeła, Grażyna Stach, Jacek Miarka i Bogdan Przybylski założyli Dyskusyjny Klub Filmowy.

Początkowo Halina Świerczek, ówczesna dyrektor Powiatowego Domu Kultury mieszczącego się przy ulicy Gęsiej, przygarnęła młodych wielbicieli filmu pod swój dach. DKF zyskiwał coraz więcej zwolenników i wreszcie na niedzielnych seansach pojawiał się tłum młodych widzów.

Od 1969 roku był to już prawdziwy DKF „Zbyszek”, zauważony w kraju, a w rok później Janusz Gardeła został wybrany do Krajowej Rady DKF-ów. Jednak wraz z rozpoczęciem studiów przez założycieli DKF-u w historii „Zbyszka” pojawiła się przerwa. Podjęta blisko 20 lat później próba reaktywacji DKF „Zbyszek” nie powiodła się. Nadeszły czasy multipleksów, wielkich sieci dystrybucyjnych. Czar kina, tego dawnego kina, zaczął się rozwiewać. Ale nie w Olkuszu. W Miejskim Ośrodku Kultury wciąż działa kino „Zbyszek”. Ma nowoczesny sprzęt cyfrowy, możliwość wyświetlania filmów w 3D, ale ma też i urok dawnego kina, kina z duszą.

MOK Olkusz

40-lecie Domu Kultury w Wolbromiu

Dom Kultury w Wolbromiu ma 40 lat. Okazały obiekt, jako placówkę zakładową, zbudowały w czasach PRL Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”. Podczas jubileuszowej gali, w piątek 20 października br. wspominano przeszłość, mówiono o imponującej teraźniejszości oraz nagrodzono zasłużonych dla rozwoju kulturalnej placówki miejskiej. Na zakończenie zebrani wysłuchali koncertu zespołu Raz Dwa Trzy.

dk wolbrom

Ważną częścią uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń ludziom zasłużonym dla rozwoju wolbromskiego DK. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został obecny dyrektor Piotr Gamrot. Za pracę i zasługi dla kultury Złotymi Medalami odznaczeni zostali także długoletni pracownicy: Maria Grzywa, Stanisław Milejski, Tomasz Kołodziej i Ewa Neter. Z kolei pamiątkowe statuetki trafiły do rak kolejnych dyrektorów placówki: Wojciecha Starosteckiego, Ryszarda Janika, Wojciecha Szoty i Teresy Flakiewicz.

Podczas uroczystości burmistrz Adam Zielnik dokonał też przekazania nowego sztandaru, który odtąd będzie reprezentował Dom Kultury w gronie pocztów sztandarowych na różnych uroczystościach.

Po koncercie dzielono urodzinowy tort, pito szampana, wspominano chlubne lata, snuto plany na przyszłość. W uroczystości wzięli udział: poseł na sejm Lidia Gądek, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, prezes FTT Wolbrom, dawny dyrektor „Stomilu” Władysław Banyś, wicestarosta olkuski Jan Orkisz oraz radni powiatowi i gminni. 

Fot. DK Wolbrom

Jerzy Nagawiecki

Muzyczny koktajl przebojów - Mariusz Kalaga dla olkuszan

25 października wieczorem na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury śpiewał Mariusz Kalaga, wokalista muzyki pop i country, uczestnik wielu festiwali i spektakli muzycznych w kraju i za granicą.

DSC 0008

Mariusz Kalaga, obdarzony wspaniałym głosem o dużej skali i ciepłej barwie,  zwany jest Roy’em Orbisonem znad Wisły. Śpiewa od dzieciństwa, muzyka jest jego wielką miłością, środkiem do wyrażania emocji, ważną częścią życia. Miłośnikom muzyki znany jest z telewizyjnych programów „ Piknik Country”, „ Gala Piosenki Biesiadnej” czy „Imiennik TV Dwójki” Zbigniewa Górnego. W swoim bogatym repertuarze ma także przeboje Roy’a Orbisona, Elvisa Presley’a, Shakina Stevensa.

Sala Widowiskowa była pełna, publiczność z niecierpliwością czekała na pojawienie się artysty. Obecnych powitał Piotr Skrzynecki.

Mariusz Kalaga jeszcze nie zaczął śpiewać, a już podbił serca publiczności oświadczywszy, że pochodzi ze Strzemieszyc, czyli z Małopolski Zachodniej. Oprócz doskonałego głosu posiada również poczucie humoru i posługuje się nim równie zręcznie, jak gitarą... Widzowie bili serdeczne brawa zarówno za śpiew i grę, jak i za żarty, które wywoływały żywiołowe wybuchy śmiechu.

Mariusz Kalaga, występujący po raz pierwszy w Olkuszu, podziękował naszemu burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi za zaproszenie, gratulując mu dwukrotnego zdobycia tytułu Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski.

Miejmy nadzieję, że Mariusz Kalaga znów u nas zaśpiewa, a my razem z nim.

MOK Olkusz

Olkuszanie dla Niepodległej

18 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbył się I Olkuski Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznych „Olkuszanie dla Niepodległej” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Jest on częścią działań projektu dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa". Konkurs odbywał się pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

IMG 6749

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, współorganizatorem – Gminna Rada Seniorów w Olkuszu, a partnerami Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Olkuszu, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej i Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu.

Celem konkursu jest między innymi pielęgnowanie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację pieśni patriotycznych oraz wspieranie uczniów o zdolnościach wokalnych i instrumentalnych. Uczestnicy prezentowali pieśni i piosenki z czasów powstań narodowych XVIII i XIX wieku, a także pieśni i piosenki legionowe i wojskowe z lat 1914 – 21 oraz utwory Jacka Kaczmarskiego i inne piosenki i pieśni patriotyczne okresu „Solidarności”.

W konkursie uczestniczyło wiele szkół z gminy Olkusz i gmin ościennych, a udział w nim wzięło ponad 70 uczestników.
Uczestników konkursu powitał Kierownik Działu Artystycznego MOK, Michał Mączka, który przypomniał cel przyświecający tej swoistej podróży z piosenką przez historię. Następnie Jacek Sypień, historyk regionalista, wygłosił wykład o działaniach niepodległościowych podejmowanych przez mieszkańców ziemi olkuskiej wsparty prezentacją archiwalnych fotografii. Konkurs prowadziła Beata Nowak, instruktor MOK, wręczając również każdemu z uczestników pamiątkowy dyplom. Wszyscy uczestnicy otrzymali także ulotki przybliżające historię walk i działań niepodległościowych na ziemi olkuskiej opracowane i wydane w ramach projektu.
Na scenie pojawiali się kolejni wykonawcy śpiewając cudowne, wzruszające patriotyczne pieśni. Pieśni, które towarzyszyły Polakom w walce o niepodległą ojczyznę, pozwalały łatwiej znosić ból, strach i codzienną udrękę, zagrzewały serce do boju, a także takie, które tę walkę upamiętniają.

W przerwie konkursu w sali przedstawiono prezentację przygotowaną przez Agnieszkę Baldy-Krzysztofek, Ewę Karłowicz i Dorotę Harężlak z Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu przy Szkole Podstawowej Nr 4. W foyer MOK wystawiono wystawę „Ślązacy i Zagłębiacy w Legionach Polskich” z Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, którą będzie można oglądać jeszcze przez miesiąc. Dostępne są również pięknie wydane i zawierające wiele wartościowych informacji historycznych bezpłatne ulotki edukacyjne oraz promocyjne wydane w ramach projektu „Olkuszanie dla Niepodległej”.

Tego dnia mogliśmy podziwiać wspaniałe wykonania i wspaniałe głosy młodzieży. Łza kręciła się w oku, a serce rosło. Wczesnym popołudniem, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, Jury składzie: Anna Libura, Mateusz Jędrysek (Przewodniczący) i Jarosław Wilkosz, ogłosiło swoją decyzję.

Laureaci I Olkuskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej:

Kategoria solista klasy V-VII:

 • Iwona Krzystanek (CK Bolesław)
 • Rozalia Dessauer (Ognisko Muzyczne DodiArt Olkusz)
 • Kinga Kudła (SP w Braciejówce)
 • Wyróżnienie: Wika Karapetyan (SP Nr 1 w Olkuszu)

Kategoria solista gimnazjum:

 • Patrycja Tomczyk (CK Bolesław)
 • Kornelia Imielska (SP Nr 4 w Olkuszu)

Kategoria zespół klasy V-VII i gimnazjum:

 • Zespół Wokalno-Instrumentalny SP Nr 4 w Olkuszu
 • Zespół KropkaPL (CK Bolesław)
 • Zespół Wokalno-Instrumentalny SP w Osieku
 • Wyróżnienie: Zespół SP Nr 6 w Olkuszu

Kategoria solista ponadgimnazjalny:

 • Aleksandra Radko (Ognisko Muzyczne DodiArt w Olkuszu)
 • Martyna Krawczyk (Ognisko Muzyczne DodiArt w Olkuszu)
 • Klaudia Grojec (ZS Nr 1 w Olkuszu)
 • Kategoria zespół ponadgimnazjalny:
 • Wyróżnienie: Zespół Wokalno-Instrumentalny I LO w Olkuszu

Rozdanie nagród odbędzie się 11 listopada podczas Koncertu z okazji Dnia Niepodległości w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu ul. Fr. Nullo 29.

Ponadto w Internecie zostanie zamieszczony film z występu laureatów konkursu z archiwalnymi fotografiami.

MOK Olkusz

Idźmy naprzód z nadzieją - koncert papieski

15 października o 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbył się Koncert Papieski pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją".

koncer pap

W tym roku organizatorem uroczystości był Miejski Ośrodek Kultury. Dyrektor MOK Beata Soboń serdecznie powitała wszystkich przybyłych, w tym zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Bożena Krok - zastępca burmistrza ds. społecznych, Jan Orkisz, wicestarosta, posłanka Lidia Gądek, a ze strony władz kościelnych ks. Henryk Chmieła, Proboszcz Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, Dziekan Dekanatu Olkuskiego oraz ks. prałat Stefan Rogula.

Muzycznych i religijnych przeżyć dostarczył wszystkim wspaniały zespół muzyczny Maximilianum oraz towarzysząca mu schola młodzieżowa z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. 

Anegdoty, żarty i pogodne wierszyki Karola Wojtyły przedstawili, członkowie pracowni teatralnej MOK pod kierownictwem Stanisławy Szarek, scenariusz opracowała instruktor MOK Joanna Szarras.

Jak każdy z koncertów papieskich tak i ten dostarczył zebranym wielu wzruszeń. Nie zabrakło łez, ale tym razem nie zabrakło też śmiechu, ponieważ przypomnieliśmy św. Jana Pawła II jako człowieka pełnego radości, optymizmu i wspaniałego poczucia humoru. Ta wewnętrzna radość, która zjednywała mu ludzi, towarzyszyła mu do końca. Na łożu śmierci papież powiedział do swojego sekretarza: -Loris, ciało ludzkie może się zestarzeć, ale nie oczy i uśmiech. Pamiętaj: uśmiech to słońce, które wschodzi na ustach.

Z uśmiechem pożegnał zebranych ks. proboszcz Henryk Chmieła, z uśmiechem wszyscy przyjęli błogosławieństwo, z uśmiechem i nadzieją wyszli w pogodny, ciepły wieczór, który nastąpił po rzadkim tej jesieni, słonecznym dniu, jakby nasz papież uśmiechał się do nas. 

 

MOK Olkusz