na strone telefony poziom

 

Patriotyczna wycieczka w okolice Glanowa

15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego, ale i również święto kościelne - Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – ustanowione w roku 1950 przez papieża Piusa XII jednym z dogmatów Kościoła Katolickiego. W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia walk w obronie Ojczyzny na przedpolach Warszawy, toczonych w sierpniu 1920 roku. Z kolei tradycja święta kościelnego posiada znacząco starsze korzenie. 15 sierpnia czczono od zawsze Matkę Boską Zielną - patronkę ziemi i płodów rolnych. Do kościołów przynoszono symboliczne dary, wiązanki: zboża, warzyw, ziół i kwiatów. W sierpniowe, wolne od pracy święto, proponujemy spędzić nieco inaczej: mniej patetycznie, choć należnie szczególnej dacie. Zapraszamy zatem na wycieczkę w okolice Glanowa, malowniczej miejscowości położonej w dolinie Dłubni. Glanów oraz pobliskie Imbramowice znakomicie łączą obydwa święta, z ich patriotycznym i chrześcijańskim przesłaniem. Do refleksji skłaniają zarówno dramatyczne wydarzenia historyczne czasów Powstania Styczniowego jak i rzadkiej piękności przyroda – świadek owych zdarzeń.

BRAMA UPGRADE

Lekcja geografii

Glanów to miejscowość gminy Trzyciąż położona nad Dłubnią, lewym dopływem Wisły o długości nieco ponad 50 km. Wokół rzeki leży Dłubniański Park Krajobrazowy, najbardziej na wschód wysuniętym ze wszystkich Jurajskich Parków Krajobrazowych. Początek rzece dają źródła szczelinowe w Jangrocie i Trzyciążu, jednak najpiękniejsze i najbardziej wydajne - źródła pulsujące znajdują się w Imbramowicach, Ściborzycach i Sieciechowicach.

Rozciągająca się od Trzyciąża do Nowej Huty Dolina Dłubni znajduje się w gronie najpiękniejszych dolinek Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jej odcinek rozciągający się między Glanowem a Imbramowicami. Najpiękniejsze zakątki doliny zostały objęte ochroną przyrody, najbardziej wartościowe fragmenty stały się dodatkowo rezerwatami przyrody w okolicy Glanowa oraz Zagórowej. Do Glanowa dojechać łatwo. Miejscowość dzieli od Olkusza 27 km, od Wolbromia 10 km, od Skały 13 km.

Lekcja historii

W Glanowie i okolicy rozegrały się dramatyczne wydarzenia Powstania Styczniowego. 15 sierpnia 1863 roku doszło do bitwy między oddziałem powstańczym idącym z Krakowa do Miechowa, a wojskiem carskim. W tym dniu w okolice Glanowa przybył liczący około 100 osób oddział powstańców, zorganizowany w Krakowie kosztem hrabiego Aleksandra Krukowieckiego. Powstańcom groziło niebezpieczne okrążenie gdyż zarówno od strony Olkusza, jak i Miechowa zbliżały się liczne kolumny wojsk rosyjskich. W zaistniałej sytuacji oddział podzielił się na dwie części: Krukowiecki bronił wejścia do wąwozu w Glanowie, zaś bracia Edward i Gustaw Habichowie (oficerowie artylerii) z większą częścią ludzi przeszli na północny wschód od Glanowa do Lasu Ostryszniego.

Bracia Habichowie w późnych godzinach popołudniowych stoczyli ciężką walkę w lesie pod Imbramowicami, lecz wobec przeważających sił wojsk carskich musieli uchodzić z pola walki. Edward przedarł się między dragonami, pod Zagórową i Zadrożem rozproszył drobny oddział nieprzyjacielski i schronił się w lasach koło Pieskowej Skały. Z kolei Gustaw przełamał wrogie linie na wschodnim skraju lasu i uszedł na północ w okolice Lelowa. Krukowiecki natomiast około godziny 15-stej zajął w dziewiętnastu ludzi pochodzący z roku 1786 roku klasycystyczny dwór w Glanowie i podjął w obronę. W trakcie walki zginęło 9 powstańców. Reszta mino pożaru nadal walczyła. Rosjanie stracili kilkudziesięciu ludzi i odstąpili od oblężenia dworu. Dzierżawca Glanowa – Leon Bończa Rutkowski, wyszedł wówczas na zewnątrz, lecz zginął od kuli wrogich maruderów, którzy ukryli się w piwnicy dworskiej. Został pochowany na cmentarzu w Imbramowicach.

Krakowski „Czas” relacjonował wydarzenia w Glanowie w wydaniu nr 187 z 19 sierpnia 1983 roku. „Ogólna strata ze strony polskiej wynosiła 70 do 80 poległych, z których jednak w boju pod Glanowem, a mianowicie w lesie Imbramowskim zginęło do 50, reszta zaś do 30 są to ranni dobici lub wzięci w niewolę zamordowani. Dotychczas poległych Polaków pochowano 42 na cmentarzu w Imbramowicach, 11 w Ulinie, 4 w Zadrożu, 2 w Sułoszowej. Rannych jest tylko 22, co okazuje ilu dobić musieli Moskale, gdyż zwykle w każdym boju więcej jest rannych niż poległych. 40 zdrowych wzięli Moskale do niewoli. Wielu wziętych do niewoli zabili objeszczyki i kozacy: i tak trzech schwytanych w Milonkach, odebrawszy im pieniądze, zamordowali okrutnie; 4 w podobny sposób zamordowali na polach Tarnawy, a upędzając się po zbożach za rozpierzchłemi, nie brali do niewoli lecz strzelali. Ks. Szachowski pozwolił opatrzyć rannych.

Ze strony moskiewskiej poległo pod Glanowem i pod Imbramowicami najmniej 120, a drugie tyle jest ranionych. Między rannymi jest także jen. ks. Szachowski postrzelony w nogę. Kilku oficerów moskiewskich i jeden pułkownik polegli.”

SKAŁKI UPGRADE

Stara nekropolia

15 sierpnia proponujemy świąteczną wycieczkę w okolice Glanowa i Imbramowic. Glanów okalają dwa wąwozy, przez które prowadzą dwa szlaki turystyczne. Wędrówkę można rozpocząć na skraju wsi od strony Suchej wąwozem, przez który prowadzi szlak „niebieski” i dotrzeć do Imbramowic. Wokół spokój, cisza, jurajskie skały, bujna zieleń, kwiaty, Dłubnia…

Na drogę powrotną wybieramy szlak „czarny” prowadzącą przez Wąwóz Ostryszni. Liczy on sobie ok. 4 km. Posiada sześć grup skał. Wszystkie one znajdują się na lewym orograficznie zboczu wąwozu, który jest porośnięty gęstym lasem. To raj dla miłośników wspinaczek. Do najbardziej znanych należy grupa skał zwanych Sanatorium i Organy, Wampir Wielka Ostryszniańska.

Na wycieczkę

Nieopodal wąwozu Ostryszni, przy drodze Sucha-Imbramowice, z dala od wsi, znajduje się stary cmentarz imbramowicki. Do zabytkowej nekropolii prowadzi okazała, kryta gontem brama z 1848 roku. Grobów tu niewiele. Cmentarz został założony w początkach XIX stulecia. „Drzewa nadające szczególny charakter powagi i spokoju temu wiejskiemu cmentarzowi – czytamy w zamieszczonej informacji – były, wedle dawnego zwyczaju, zasadzane na ziemnych grobach zamiast kamiennych pomników”.

Na cmentarzu znajduje się wspólna mogiła 41 nieznanych powstańców poległych 15 sierpnia 1963 roku w bitwie w Imbramowicach i Wąwozie Ostrysznii, a na niej głaz-pomnik ze stosowną inskrypcją. Swój grób ma tu także Leon Rutkowski.

Kiedy w 1937 roku w Krakowie sypano Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego na Sowiniec zwożono ziemię ze znaczących pól bitewnych, na których Polacy toczyli boje o wolność. Do Krakowa zawieziono również ziemię z grobów powstańców nekropolii w Imbramowicach. Tym samym symbolicznie związano potyczkę w okolicach Glanowa i Imbramowic z walką o wyzwolenie narodowe. W 1974 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków.

I tu ciekawostka. Wprawdzie stary cmentarz w Imbramowicach to miejsce zabytkowe, to wprawdzie rzadko, ale nadal, odbywają się tutaj pochówki. Jeden z ostatnich miał miejsce w roku 2016. W Imbramowicach spoczął w rodzinnym grobowcu Jerzy Bahr - polski dyplomata i urzędnik państwowy, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ambasador RP w Rosji, ten który w kwietniu 2010 roku na lotnisku w Smoleńsku oczekiwał polskiej delegacji na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele.

Kończymy piękną wycieczkę napełnieni historycznymi, przyrodniczymi, turystycznymi i patriotycznymi przeżyciami. Dobrze wypełniony świąteczny czas… 

Jerzy Nagawiecki

UMiG Olkusz wyjaśnia

W poprzednim wydaniu „Serwisu Jurajskiego” pisaliśmy o dawnym lokum przedszkola nr 4 przy ul. Rabsztyńskiej 25. Obecnie obiekt znajduje się w opłakanym stanie. Jest miejscem libacji ludzi z marginesu. Dawne przedszkole wymaga bacznej uwagi władz samorządowych i stróżów prawa. W tekście zwróciliśmy się do władz UMiG Olkusz o wyjaśnienie przyszłych losów dawnego przedszkola.

IMG 0443

Odpowiedź nadeszła wkrótce. Oto treść pisma:

„Gmina Olkusz planuje sprzedaż tego terenu. Proces przeznaczenia do sprzedaży został poprzedzany trybem spełnienia ewentualnych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości. Po zakończeniu tego trybu Gmina Olkusz mogła przystąpić do podziału nieruchomości, tak by wydzielić część, która zostanie pozostawiona jako własność Gminy pod drogę publiczną. Decyzja podziałowa została już wydana, obecnie trwa wprowadzenie do księgi wieczystej. Po dopełnieniu wszystkich formalności w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów Gmina będzie mogła przystąpić do procedury sprzedaży tego terenu.”

UMiG Olkusz

Burmistrz Olkusza interweniuje w sprawie Krwawej Środy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik podjął interwencję w sprawie błędów merytorycznych na stronach internetowych i wydawnictwach United States Holocaust Memorial Museum oraz Yad Vashem The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority. W obydwu przypadkach dotyczą one Krwawej Środy w Olkuszu. Poniżej treść pism skierowanych do wydawnictw United States Holocaust Memorial Museum oraz Yad Vashem The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority.

"Szanowni Państwo,

Z przykrością stwierdzam, że w opracowanej przez Państwa “Encyklopedii Obozów i Gett: 1933-1945” (The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos: 1933-1945), która została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Indiana w USA w 2009 i 2012 roku, znajdują się błędy rzeczowe.

W haśle „Olkusz” zostało napisane: „A German policeman was murdered by an unknown assailant on July 16, 1940. In reprisal 20 Jews were publicly executed. On July 31, 1940, "Bloody Wednesday," Jews were forced to lie on the ground for hours and were beaten...” W tej informacji są dwa poważne błędy rzeczowe.

1.Wynika z niej, jakoby Żydzi byli jedynymi ofiarami „Krwawej Środy” w Olkuszu 31 lipca 1940 roku. Tymczasem nie jest to prawdą. Podczas „Krwawej Środy” w Olkuszu byli prześladowani wszyscy mieszkańcy Olkusza, zarówno Polacy, jak i Żydzi (mężczyźni w wieku od 15 do 55 lat). O tym bezspornym fakcie świadczą relacje bezpośrednich uczestników tych tragicznych wydarzeń, jak i wszelkie opracowania naukowe.

2.W notatce stwierdza się, że w ramach represji za zabicie niemieckiego policjanta, 20 Żydów zostało publicznie rozstrzelanych. To nieprawda. W dniu 16 lipca 1940 roku, w ramach represji za zabicie niemieckiego policjanta zostało rozstrzelanych 20 Polaków, w tym pięciu mieszkańców Olkusza. Lista ofiar jest doskonale znana i dostępna w opracowaniach historycznych. Zwracamy się z prośbą o poprawienie tych błędów w następnych wydaniach „Encyclopedia of Camps and Ghettos: 1933-1945”.

Poza tym, muszę zauważyć, że podobne błędy rzeczowe znajdują się na Państwa stronie internetowej. W podpisie fotografii zatytułowanej „German police stand guard over Jewish hostages assembled on the old market square of Olkusz during a reprisal action.” (https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1079173) znajduje się błąd rzeczowy.

Fotografia przedstawia wydarzenia „Krwawej Środy” 31 lipca 1940 roku, podczas których represjonowani byli wszyscy mieszkańcy Olkusza, zarówno Polacy, jak i Żydzi. Zwracam się z prośbą o zmianę tytułu oraz podpisu fotografii na: „German police stand guard over Polish and Jewish hostages assembled on the old market square of Olkusz during a reprisal action.”

Kolejny błąd rzeczowy znajduje się w Historii zdarzeń (Event History). Czytamy tam: "Bloody Wednesday" was the reprisal action in Olkusz initiated by German police units in response to the shooting of the German police officer Ernest Kaddatz by an unknown assailant on July 16, 1940. On the night of July 30, 1940, SD and police units converged on the city of Olkusz and systematically rounded-up all Jewish males in the city aged roughly from 14 to 55 years old. Those arrested were collected at three points in the city: on the Czarna Gora green, at the local power plant, and in the old market square. They were made to lie face down for hours with their hands tied behind their backs and were beaten mercilessly by the arresting Germans until around 3 p.m. when they were all released, with the exception of 21 Jewish men who were publicly executed. According to Ernst Klee, units of the Wehrmacht also participated in the reprisal. However, no German regular army soldiers appear in any of the photographs held by the Museum.” Zwracamy się o poprawienie dwóch  fragmentów tekstu na zgodne z faktami i prawdą historyczną.

1.Fragment „On the night of July 30, 1940, SD and police units converged on the city of Olkusz and systematically rounded-up all Jewish males in the city aged roughly from 14 to 55 years old” proponujemy zamienić na „On the night of July 30, 1940, SD and police units converged on the city of Olkusz and systematically rounded-up all Inhabitants of Olkusz, Poles and Jews aged roughly from 15 to 55 years old”.

2. Niezgodny z prawdą jest kolejny fragment tekstu „…when they were all released, with the exception of 21 Jewish men who were publicly executed”. W dniu 31 lipca 1940 roku nie było w Olkuszu żadnej publicznej egzekucji 21 Żydów. Taka publiczna egzekucja miała miejsce 16 lipca 1940 roku, kiedy w ramach represji za zabicie niemieckiego policjanta zostało rozstrzelanych 20 Polaków, w tym pięciu mieszkańców Olkusza (wśród ofiar nie było Żydów). Lista ofiar jest doskonale znana i dostępna w opracowaniach historycznych. Dlatego proponuję wykreślenie tego fragmentu i po zdaniu „Bloody Wednesday" was the reprisal action in Olkusz initiated by German police units in response to the shooting of the German police officer Ernest Kaddatz by an unknown assailant on July 16, 1940” dopisanie zdania „16 lipca 1940 roku, w ramach represji za zabicie niemieckiego policjanta, zostało rozstrzelanych 20 Polaków, w tym pięciu mieszkańców Olkusza.”

Pragnę zauważyć, że prawdziwa wersja tych wydarzeń znajduje się w opisie fotografii na Państwa stronie internetowej. „German soldiers lead blindfolded Polish hostages to an execution site. Olkusz, Poland, July 16, 1940.” (https://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=0&MediaId=787)

Podobny, jak wcześniej wskazany błąd rzeczowy znajduje się Historii zdarzeń (Event History) fotografii. „Two Jewish refugee children in their cell in the Pristina prison, where they were detained with their families by the Italians for eight months.” (https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1086702)

W załączniku przesyłam skany wybranych opracowań naukowych, które przedstawiają prawdziwy opis tych tragicznych wydarzeń. Zwracam się, w imię prawdy historycznej i szacunku dla ofiar, o bezzwłoczne poprawienie wskazanych błędów rzeczowych na Państwa stronie internetowej oraz poprawienie błędów w kolejnych wydaniach „Encyclopedia of Camps and Ghettos: 1933-1945”.

Z poważaniem

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji, jaka znajduje się w opisie fotografii  „Yad Vashem Photo Archives 4613/903”

http://www.yadvashem.org/holocaust/this-month/july/1940-2

Z opisu wynika, że podczas „Krwawej środy” 31 lipca 1940 roku w Olkuszu byli prześladowani tylko Żydzi. Tymczasem nie jest to prawda. Podczas „Krwawej Środy” w Olkuszu byli prześladowani wszyscy mieszkańcy Olkusza, zarówno Polacy, jak i Żydzi (mężczyźni w wieku od 15 do 55 lat). O tym bezspornym fakcie świadczą relacje bezpośrednich uczestników tych tragicznych wydarzeń, jak i wszelkie opracowania naukowe. Zgodny z prawdą historyczną opis tych wydarzeń został przedstawiony na tablicy wystawy opracowanej przez Yad Vashem. http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/through-the-lens/olkusz.asp

W ten opis wkradła się tylko jedna nieścisłość. Jedna z ofiar „Krwawej Środy” pan Tadeusz Lupa nie był Żydem, lecz Polakiem. Z góry dziękujemy za uzupełnienie informacji.

Z poważaniem

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz"

UMiG Olkusz

Od września komunikacja miejska znacznie tańsza!

Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz czeka znaczna obniżka cen biletów komunikacji miejskiej. Już od 1 września wszystkie bilety na przejazdy autobusem w strefie miejskiej będzie można kupić za symboliczną złotówkę. Przejazd między strefami będzie kosztował 2 zł. Inicjatywa ma na celu przekonanie większej liczby osób do korzystania z usług Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, a możliwa jest m.in. dzięki wypracowaniu porozumienia w zakresie nowych zapisów statutu ZKG „KM”.

autobusiki

- Popularyzacja publicznego transportu zbiorowego jest jednym ze sposobów rozwiązywania – powszechnych w całej Polsce – problemów związanych z korkowaniem się centrów miast oraz niedostatkiem miejsc parkingowych. Chcemy podnieść atrakcyjność alternatywnych sposobów komunikacji, by mieszkańcy chętniej rezygnowali z samochodów osobowych na rzecz autobusów. Jest to zmiana, na której skorzystają wszyscy – uczniowie jadący do szkół, dorośli zmierzający do pracy oraz każdy, kto w swoim wolnym czasie chciałby dojechać np. na zamek w Rabsztynie lub do Silver Parku – komentuje burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Do tej pory za symboliczną złotówkę jeździli pasażerowie linii „M”, „SŁ” i „PS”. Od 1 września tyle samo będą kosztowały wszystkie bilety w strefie miejskiej. Oznacza to obniżenie ceny jednorazowego przejazdu aż o 50%. Bilety na przejazdy między strefami również potanieją – z dotychczasowych 3 zł na 2 zł (bilet normalny) oraz z 2 zł na 1 zł (bilety ulgowe).

W ostatnich tygodniach dobiegły końca konsultacje dotyczące zapisów w statucie Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Gminy tworzące Związek doszły do porozumienia w sprawie organizacji transportu zbiorowego na nowych zasadach, uwzględniających m.in. inny sposób rozliczania przejazdów międzygminnych czy kosztów administracyjnych.

- Budżet ZKG „KM” tworzą w zdecydowanej większości dochody uzyskane ze sprzedaży biletów na przejazdy po terenie gminy Olkusz i dopłata gminy Olkusz do bieżącej działalności. Dzięki wypracowanemu porozumieniu z gminami Bolesław, Bukowno i Klucze, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w granicach ZKG „KM” będą rozłożone bardziej proporcjonalnie, a budżet Związku stanie się nieco bardziej elastyczny. Już teraz pozwoliło to Zarządowi dokonać analizy cen biletów i zaproponować optymalizację, która z pewnością spodoba się pasażerom – dodaje włodarz Olkusza.

Obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej ma zachęcić mieszkańców do częstszego wybierania tej formy transportu. Przyczyni się to nie tylko do zmniejszenia natężenia ruchu samochodów osobowych po ulicach Olkusza, ale także do poprawy jakości powietrza, bowiem mniejsza liczba pojazdów prywatnych na ulicach wiąże się ze spadkiem ilości zanieczyszczeń w powietrzu.

- Liczymy, że ci mniej przekonani mieszkańcy zauważą jak skuteczną formą komunikacji jest autobus. Większe zainteresowanie ze strony pasażerów będzie się wiązało z wyższą sprzedażą biletów i ograniczy występowanie pustych przebiegów na liniach. Komunikacja miejska będzie w lepszej kondycji finansowej, co jest szczególnie istotne w perspektywie kontraktowania usług przewozowych na lata następne, z uwzględnieniem odnowy taboru, a co za tym idzie – podniesieniem standardu wyposażenia, bezpieczeństwa, jak i komfortu podróżowania naszych pasażerów – mówi Tadeusz Chwast, przewodniczący Zarządu ZKG „KM”.

UMiG Olkusz

Śmieci były, są i… będą?

Śmieciowa góra wpisała się na trwałe w pejzaż Klucz-Osady. Konsekwentnie trwa, „cieszy” swoimi urokami, zapachami, robactwem. „Serwis Jurajski” postanowił – równie konsekwentnie - dokumentować ten niezmienny, od miesięcy, stan rzeczy. Wyrażamy nadzieję, że ów serial nie będzie trwał wiecznie. Oto kolejny meldunek z wysypiska. W niedzielę, 6 sierpnia br., przy temperaturze powietrza sięgającej ok. 30 stopni C., pod śmieciowe wzgórze doprowadzała trudna do zniesienia woń odpadów. Kilka fotek pokazuje dowodnie, że w firmie składującej śmieci nic się nie dzieje. Jest tak jak było. Choć? Jedyna zmianą to mnogość naklejek zabraniających wstępu w pobliże śmieciowiska i informacji zakazujących fotografowania. Czyli zakaz pokazywania rzeczywistości, czyli praktyka rodem z PRL-u!

Klucze Ĺmieci niedziela 6 sierpnia

Kto wywiezie śmieci?

Brak reakcji firm: „INOX-TECH”, „SELENYA” i „MARTEX" na płynące od władz samorządowych wezwania do wywiezienia odpadów i uporządkowania terenu widać gołym okiem. Potwierdził to 7 sierpnia br. wójt Klucz Norbert Bień w rozmowie z redakcją „Serwisu”. Włodarz gminy dodał równocześnie, że kierowany przez niego Urząd konsekwentnie prowadzi walkę z insektami, prusakami i muchami żerującymi na odpadach. To jednak ledwie walka ze skutkami, a nie przyczynami problemu.

Z kolei okoliczni mieszkańcy z coraz większym zniecierpliwieniem oczekują konkretnych działań ze strony władz powiatu, które wydały pozwolenie na robienie śmieciowego biznesu przez spółki: „INOX-TECH”, „SELENYA” i „MARTEX". 11 lipca br. na łamach „Gazety Krakowskiej” starosta Pawła Piasny zapowiedział, że „jeśli będzie trzeba, powiat uprzątnie teren, a potem obciążymy kosztami firmę.” To rozwiązanie podoba się sąsiadom śmieciowiska. Pytają tylko kiedy to nastąpi? Oby jak najszybciej!

Bowiem jeśli problem nie zostanie niezwłocznie rozwiązany, to trzeba będzie wdrożyć wariant nr 2. W tym wypadku scenariusz przedstawia się następująco: Urząd Gminy Klucze zorganizuje wywóz odpadów, a o pokrycie kosztów operacji zwróci się do instytucji, która wydała zezwolenie na ich gromadzenie i przetwarzanie, czyli do starostwa powiatowego w Olkuszu. Czekamy! Pamiętać warto, że koszty wywozu nagromadzonych odpadów fachowcy szacują na bagatela 1,2 - 1,5 mld. zł.

Klucze Ĺmieci niedziela 6 sierpnia

Naśladownictwo

Mylą się ci, którzy uważają historię śmieciowych przypadków w Kluczach-Osadzie za oryginalną i odosobnioną. Niestety praktyka dowodzi, że nierzadko podmioty zbierające i przetwarzające śmieci stosują metody pracy dalekie od standardowych. Oto najświeższy przykład. Na przełomie lipca i sierpnia br. TVN 24 nagłośnił sprawę wywozu odpadów na teren byłej kopalni piasku w Strzyżowie (gmina Horodło), położonej w Nadbużańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w najbliższym sąsiedztwie obszaru Natura 2000 oraz płynącego nieopodal Bugu. „Tygodnik Zamojski” informował, że „wywrotki z wielu regionów Polski dniami i nocami zwożą tam odpady, które od razu są zakopywane. Kopalni pilnuje pracownik firmy. Nikt obcy nie ma wstępu.”

W opisywanym przypadku zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydało Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie. „Wójt i Rada Gminy Horodło od 2016 roku wielokrotnie monitowali w organach kompetentnych do rozwiązania tego problemu. W sprawie kierowane były pisma do: starosty hrubieszowskiego, wojewody Lubelskiego, Wojewódzkiego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie. Ponadto na bieżąco, po stwierdzeniu przywozu odpadów i wysypywania ich do byłego wyrobiska, fakty te sygnalizowano Policji w Hrubieszowie. Podkreślić należy, że Wójt Gminy Horodło nie jest organem wyposażonym w kompetencje do rozwiązania tego problemu na drodze administracyjnej.” – cytuję za www.horodlo.pl.

Pomimo wymienionych działań sprawę bagatelizowano. Dopiero interwencja mediów, na czele z TVN 24, skłoniła władze samorządowe do refleksji. W ostatnich dniach starostwo zmieniło zdanie i złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na terenie byłej kopalni piasku w Strzyżowie. W środę, 3 sierpnia br., w serwisie „Onet.pl” można było przeczytać, że „…sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Prokurator musiał przeanalizować ok. 200 stron dokumentów. W piątek, po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego uznano, że trzeba podjąć dalsze kroki. - Będzie wszczęte śledztwo w tej sprawie - potwierdziła w rozmowie z Onetem Ewa Kuźnicka, zastępca Prokuratora Okręgowego w Zamościu.” Na chwilę obecną sprawa jest rozwojowa.

Komentarz TVN 24

„Na nielegalnym procederze można zarobić ogromne pieniądze. - Te firmy mogą zarabiać od 20 do 40 milionów w skali roku - mówi Monika Falkiewicz z Fundacji "Ekopatrol Dolny Śląsk". Ale nielegalne wysypisko to nie tylko ogromne pieniądze. - To może doprowadzić do zatrucia osób, które będą tam przebywać, bo to są silnie oddziałujące na układ oddechowy człowieka substancje – przestrzega Sławek Brzózek z fundacji "Nasza Ziemia". W ciągu jednego dnia w Strzyżowie pojawia się nawet 13 ciężarówek. Do ziemi trafia ponad 300 ton śmieci. Ich legalne składowanie kosztowałoby 90 tysięcy złotych.”

Jerzy Nagawiecki

Budynek olkuskiego magistratu nabiera nowego blasku

Mieszkańcy często odwiedzający Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu z pewnością zauważyli zmiany, które zachodzą wewnątrz budynku. Dobiegający końca remont pomieszczeń biurowych ma na celu poprawę komfortu obsługi klientów Urzędu. Rozpoczęła się również renowacja elewacji budynku.

renowacja elewacji 1

Niemal każde pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu zostało poddane remontowi. Wycyklinowano parkiety, pomalowano ściany. Zakupiono szafy, które pozwoliły inaczej zorganizować pracę w wydziałach. Ma to szczególne znaczenie w związku z koniecznością wyłączenia z użytku „starej” części budynku. Jedynie Straż Miejska – z uwagi na to, że obsługiwany przez nią monitoring wymaga instalacji w biurze o dużej powierzchni – swoją siedzibę ma w pomieszczeniach parafialnych.

- Mieszkańcy chętniej przychodzą do Urzędu, gdy mogą w komfortowych i estetycznych warunkach załatwiać swoje sprawy. Plany sięgają jednak szerzej, gdyż renowacji doczeka się elewacja budynku, która od lat niekorzystnie wyróżnia się wśród frontów budynków zlokalizowanych wokół rynku. Czekamy również na wyniki konkursów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, do którego zgłosiliśmy m.in. modernizację od wewnątrz „starej” części budynku Urzędu. Już teraz dostaliśmy dofinansowanie na wykonanie ambitnych prac przy budynku dawnego starostwa, także z pełną konsekwencją dążymy do poprawy estetyki w obrębie olkuskiej starówki.  – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

O ile renowacja elewacji budynku rozpoczęła się właśnie teraz, tak w budynku Urzędu efekty prac już teraz są doskonale widoczne. Lokalizacja części biur uległa zmianie, dlatego poniżej przedstawiamy aktualny schemat organizacyjny Urzędu. Sprawy, z którymi mieszkańcy najczęściej przychodzą do Urzędu, a które nie wynikają bezpośrednio z nazwy wydziału, opisujemy w poniższym zestawieniu z numerem kompetentnego biura.

Nazwa wydziału Numer pokoju biura Uwagi
Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych

311

111

- Zamówienia publiczne,

- Organizowanie  i nadzorowanie funkcjonowania placów targowych, parkingów i miejsc ograniczonego postoju praz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego postoju (parkingów),

- Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych oraz spraw zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym,

- Organizowanie akcji deratyzacyjnych.

Biuro Rady 239

Informacje na temat:

- Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu,

- Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu, sesji Rady Miejskiej w Olkuszu,

- Podjętych uchwałach oraz złożonych interpelacjach przez Radę Miejską w Olkuszu.

238 Dyżury Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 125 Sprawy związane z zagrożeniami lokalnymi o charakterze masowym
126

- Sprawy związane z zagrożeniami lokalnymi o charakterze masowym

- Nakładanie świadczeń na rzecz obrony

Urząd Stanu Cywilnego

134

129

- Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywlinego),

- Zaświadczenie o stanie cywilnym,

- Zgłoszenie urodzenia dziecka,

- Rejestracja zgonu,

- Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,

- Dokonanie zmiany imienia i nazwiska,

- Sporządzenie aktu małżeńskiego zawartego przed duchownym,

- Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

Wydział Spraw Obywatelskich

205

- Formularz zgłoszenia pobytu stałego/czasowego,

- Formularz wymeldowania z pobyt stałego/czasowego,

- Formularz zgłoszenia  wyjazdu/powrotu  z wyjazdu  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

- Wniosek o wymeldowaniu decyzją administracyjną z pobytu stałego/czasowego,

- Wniosek o wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców,

- Wniosek o udostępnienie danych rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców,

- Wniosek o nadawanie numeru PESEL dziecku urodzonemu za granicą przy  zameldowaniu na pobyt stały albo pobyt czasowy,

- Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w części A/B,

- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,

- Wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców,

- Wniosek o skreślenie ze stałego rejestru wyborców z części B.

W okresie wyborczym są realizowane poniższe wnioski:

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców,

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

- Wniosek o udostępnienie spisów wyborców,

- Wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w spisie wyborców,

206

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego,

- Formularz zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego,

- Wniosek o nadawanie numeru PESEL przy przyjmowaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

207

- Wniosek o udostępnienie  danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,

- Wniosek o udostępnienie  dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

- Wydawanie dowodów osobistych,

- Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych/Koperty dowodowej,

- Wniosek o przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy,

- Wniosek o ustalenie żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,

- Wniosek o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej/żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodzin,

- Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi 326

- Informacje dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na odbieranie i transport nieczystości ciekłych,

- Wpisy do działalności regulowanej, sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami,

- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia,

- Nadzór nad działalnością PWIK Sp. z o.o. w Olkuszu,

- Edukacja ekologiczna

323

- Informacje dot. procedury związanej  z wycinką drzew,

- utrzymywanie terenów zieleni miejskiej,

- plany łowieckie,

- spory wodne

120 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Olkusz, odśnieżanie, informacje dot. wywozu odpadów komunalnych, harmonogramy wywozu odpadów

115

119

Deklaracje „śmieciowe”,

- Informacja o płatnościach za odpady komunalne

Wydział Drogowo – Inwestycyjny

309

306

307

308

332

- Realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego.

- Prowadzenie remontów, bieżącego utrzymania i ewidencji kanalizacji deszczowej oraz związanych z nią obiektów budowlanych.

- Pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

- Wnioskowanie w sprawach organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie ustalonej  organizacji ruchu oraz prowadzenie robót związanych z oznakowaniem dróg gminnych

Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej 334 Programowanie, koordynacja i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym  z funduszy Unii Europejskiej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Olkusz
Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków 218

- Uzgadnianie pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków i nie znajdujących się na obszarach  wpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską wynikającą z ustaleń planów miejscowych,

- Uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu                  i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia,  niewpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych;

- Przygotowywanie wniosków i wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań                 i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do projektów planów miejscowych  w zakresie zagadnień konserwatorskich;

- Przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów stanowiących mienie Gminy, a także historycznych układów urbanistycznych czy ruralistycznych oraz zabytków niematerialnych związanych integralnie z Gminą;

- Przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich,  a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzane w tym zabytku, w stosunku do obiektów i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych  w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych;

- Prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytku                       z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru;

- Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin;

- Opiniowanie wszelkich prac przy obiektach niewpisanych do rejestru zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w szczególności znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

- Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- Wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków podjętych bez uzyskania wymaganego przepisami ustawy pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, we współpracy z MWKZ, który w ciągu 48 godzin musi potwierdzić decyzję wstrzymująca te czynności.

Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

- Kompleksowa działalność związana z przygotowaniem, realizacja oraz rozliczeniem finansowym remontów obiektów zabytkowych

- Planowanie i realizacja działań związanych z pozyskiwaniem krajowych zewnętrznych środków finansowych na remonty obiektów zabytkowych, w tym wdrażanie i rozliczanie projektów, które otrzymały ww. dofinansowanie

219

- Nadzór nad sporządzaniem projektów:

 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Zapewnienie informacji o przeznaczeniu terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

- Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z przygotowaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy pod bezpośrednim nadzorem Naczelnika Wydziału.

- Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego.

- Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia nieruchomości oraz zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Bieżąca obsługa osób w zakresie udzielania informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wydział Spraw Społecznych 305

- zgłoszenie zgromadzeń publicznych,

- zawiadomienia o imprezach masowych,

- zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej,

-wydawanie Olkuskiej Karty Seniora,

- wydawanie Kopert Życia

- zgłaszanie kandydatur do Olkuskiej Nagrody Artystycznej,

-zgłaszanie kandydatur do Nagrody  „Cordis Nobilis”,

-kontakt z organizacjami pozarządowymi.

317

- obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- obsługa wniosków o wydanie zaświadczeń z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej,

- obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- obsługa wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

- obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym,

- obsługa wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,

- obsługa wniosków o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

- obsługa wniosków wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych,

- obsługa wniosków o wpis do rejestru żłobków o klubów dziecięcych,

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

- kontakt z jednostkami pomocniczymi gminy,

- budżet obywatelski.

Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem 210 Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy, udostępnianie nieruchomości pod realizację inwestycji, regulacja stanów prawnych nieruchomości.
211 Wydawanie aktów własności ziemi, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, zlecanie realizacji opracowań geodezyjnych i prawnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy, reprezentowanie Burmistrza przy realizacji prac geodezyjnych oraz w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomości w terenie.
212 Podziały/scalania, rozgraniczenia, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom
204 Nabycie, sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, przekształcanie nieruchomości, prawo pierwokupu nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Opłata adiacencka, renta planistyczna
122 Obsługa finansowa – księgowanie opłat związanych z oddaniem nieruchomości stanowiących własność gminy w  najem, dzierżawę, użyczenie, wieczyste użytkowanie a także ich sprzedażą, przekształceniem, naliczeniem opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i innych opłat związanych z realizacją zadań Wydziału z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej
208 Sprawy z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Olkusz. Najem, zamiana komunalnych lokali mieszkalnych oraz socjalnych.
Biuro Promocji i Informacji Publicznej

310

312

- Promocja miasta,

- Patronaty burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

- Dostęp do informacji publicznej,

- Rzecznik Prasowy.

UMiG Olkusz

Dofinansowania dla OSP z terenu gminy

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów skierowanych dla strażników ochotników. Burmistrz Roman Piaśnik podpisał umowy na prace budowlane przy remizie OSP w Osieku w ramach programu Małopolskie Remizy 2017 oraz na zakup wyposażenia w ramach pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu Województwa Małopolskiego Bezpieczna Małopolska.

dofinansowanie osp 2

- Strażacy ochotnicy biorą czynny udział w licznych akcjach, w których na szali bardzo często stoi ludzkie życie. Należy im się za to szacunek, ale to nie wystarczy. Uzyskane przez Gminę Olkusz środki finansowe znacznie poprawią komfort i bezpieczeństwo pracy druhów – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Niebawem rozpoczną się prace związane z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku. W zakresie robót budowlanych uwzględniono m.in. rozbiórkę pokrycia dachu, sufitu podwieszanego między piętrem a poddaszem oraz kominów, montaż murłat oraz pozostałej konstrukcji dachu, domurowanie ścian szczytowych, montaż kominowych przewodów wentylacyjnych, membrany dachowej oraz pokrycia dachowego oraz wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Całkowitą wartość zadania oszacowano na 99 872,82 zł, w tym 30 600 zł pozyskane ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017.

Gmina Olkusz otrzymała również dofinansowanie na zakup wyposażenia dla OSP w ramach pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu Województwa Małopolskiego. Ochotnicy z Kosmolowa i Żurady otrzymają nowe pompy szlamowe, strażacy z Zawady i Zedermana po dwa zestawy ubrań ochronnych, natomiast do Braciejówki powędruje zestaw ratowniczy PSP R-1 z szyną Kramera i deską ortopedyczną. Łączna wartość sprzętu to 30 663,96 zł. Gmina Olkusz otrzyma dofinansowanie na ten cel w wysokości 14 472 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Logo Małopolska V RGB

UMiG Olkusz

Nauczyciele Zespołu Szkół w Dłużcu w Wielkiej Brytanii

W czerwcu 2016 roku zatwierdzony został do realizacji projekt, pt. „Języki otwierają drzwi do Europy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Autorkami projektu były nauczycielki Zespołu Szkół w Dłużcu: Aneta Osmęda i Agnieszka Koryto. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wyniosła 10 671 euro.

Skan 20170625

W ramach tego projektu w czerwcu 2017 roku pani Aneta Osmęda i pani Justyna Żelazna uczestniczyły w szkoleniu metodycznym, pt. „EFL Methodology in Practice. Diversified Classroom Activities” zorganizowanym przez Richard Language College w Bournemouth. Dyrektor ZS Dłużec pan Krzysztof Szczepankiewicz i wicedyrektor pan Jerzy Zyguła uczestniczyli w kursie dla dyrektorów szkół, który został zorganizowanym przez Shadows Professional Development w Bournemouth.

Zajęcia warsztatowe szkolenia metodycznego trwały od godz. 9.00 do 16.00. Przez cały czas trwania kursu, posługiwaliśmy się wyłącznie językiem angielskim, zarówno podczas zajęć szkoleniowych, jak i w życiu codziennym. Szkolenia prowadzone były przez doświadczonych i wykwalifikowanych  nauczycieli, którzy w niezwykle interesujący sposób oraz z poczuciem humoru, zapoznawali nas z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie nauczania języków obcych. Na zajęciach poznaliśmy nowe aktywizujące metody nauczania i formy pracy z uczniami, co mamy nadzieję wpłynie na efektywność nauczania oraz zwiększenie motywacji naszych uczniów do nauki języka angielskiego. Nowe pomysły na pewno zastosujemy na lekcjach. Kurs ten wpłynął również  na wzbogacenie wiedzy związanej ze znajomością współczesnego życia społecznego i kulturowego Wielkiej Brytanii.  

Szkolenie dla dyrektorów prowadzone było przez świetnych specjalistów i pozwoliło na zapoznanie się z programem Erasmus+. Uczestnicy zajęć poznali także brytyjski system edukacji, zadania i obowiązki kadry kierowniczej oraz personelu. W ramach kursu pan Krzysztof Szczepankiewicz i pan Jerzy Zyguła odwiedzili szkołę Avonbourne w  Bournemouth. Wizyta na terenie szkoły brytyjskiej była połączona z obserwacją prowadzonych zajęć, była również okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń  z  panią dyrektor szkoły Avonbourne Debbie Godfrey-Phaure.  W wyniku udziału w zajęciach podniosły się kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe uczestników.  Szkolenie to niewątpliwie wpłynie na poprawę umiejętności zarządzania kadrą i instytucją.

Jak już wcześniej wspomniałam, na miejsce szkoleń wybraliśmy miasto Bournemouth w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Dorset, położone nad kanałem La Manche. Piaszczyste plaże, naturalne warunki do uprawiania sportów wodnych, klify to wszystko sprawia, że miasto jest jednym z ulubionych nadmorskich kurortów Anglików.

Mieliśmy również okazję zwiedzić Londyn, który jest skarbnicą przepięknych zabytków. Dla mnie, jako nauczycielki języka angielskiego, jak i innych uczestników kursu, wspaniałym doświadczeniem było zobaczyć: Pałac Westminster, niepowtarzalny Big Ben - dzwon z wieży zegarowej, Westminster Abbey, Buckingham Palace, London Eye, Tower Bridge, Royal Parks of London, Shakespeare's Globe. Na lekcjach dotyczących kultury Anglii, będziemy mogli opowiadać o ciekawych miejscach w Londynie, które widzieliśmy, a nie tylko o nich czytaliśmy. Londyn zrobił na nas ogromne wrażenie, dlatego mamy nadzieję, że kiedyś zwiedzimy go z naszymi uczniami.

Napisanie projektu unijnego oraz jego realizacja, wymagała dużego poświęcenia i pracy. Do wypełnienia była cała masa dokumentów: wniosek, umowy, oświadczenia, wybór szkoleń, ewaluacja, raporty… Czy było warto? Teraz wiem na pewno. „Yes, of course. Absolutely. It was worth it”. To wszystko czego się nauczyliśmy, co zobaczyliśmy na długo pozostanie w naszej pamięci. Jako nauczyciele, udoskonaliliśmy swój warsztat pracy i zwiększyła się nasza gotowość do udziału w europejskich projektach. Podsumowując, szkolenia zagraniczne to chyba jedna z najlepszych form doskonalenia zawodowego. Z Wielkiej Brytanii wróciliśmy pełni inspiracji i motywacji do dalszej pracy.

Aneta Osmęda

Stacje Statoil w Olkuszu zmieniają nazwę na Circle K

4 sierpnia w Olkuszu przy ul. Sławkowskiej odbędzie się wielkie otwarcie pierwszej z trzech stacji Circle K, a w połowie sierpnia na wszystkich stacjach Statoil w mieście będzie widniało już nowe logo. Wydarzenie to jest częścią ogólnopolskiego procesu zmiany marki Statoil na Circle K, który docelowo obejmie sieć stacji na terenie całego kraju. W ten sposób 3 olkuskie stacje staną się częścią międzynarodowej sieci Circle K obecnej w ponad 20 krajach na całym świecie.

Circle K

Zmiana nazwy to bardzo ważny moment w historii naszej firmy, który chcemy świętować wspólnie z naszymi klientami. Polska dołącza właśnie do grona ponad 20 krajów w Europie i na całym świecie, w których marka Circle K funkcjonuje z dużym powodzeniem już od wielu lat. Możemy zapewnić, że pod nową marką oferta produktowa naszych stacji zachowa swoją dotychczasową jakość, do której polscy kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić – mówi Mirosław Caputa, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w Circle K Polska.

W Europie marka Circle K widnieje już na stacjach paliw w Norwegii, Szwecji i w Dani. Prace związane z rebrandingiem prowadzone są nadal w sieci stacji paliw na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zmiana logotypu na stacjach w Polsce nie będzie miała wpływu na obowiązujące umowy z klientami, partnerami, czy dostawcami firmy, a na stacjach będzie nadal pracował ten sam zespół pracowników.

Właściciel Circle K Polska, czyli Grupa Alimentation Couche-Tard, jest jedną z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego. Po zakupie Statoil Fuel & Retail w 2012 r. Grupa otrzymała prawo używania nazwy Statoil jedynie przez określony czas. Niedługo później, w 2015 r., Couche-Tard podjęła decyzję, że Circle K, jako największa i najmocniejsza marka w portfelu Grupy, stanie się globalną marką detaliczną sieci obecnej w ponad 20 krajach.

Zmiana nazwy bez wpływu na dotychczasową ofertę produktową

Zmiana marki nie będzie miała żadnego wpływu na ofertę produktową sieci. Na stacjach Circle K nadal będą oferowane tej samej wysokiej jakości paliwa miles® i milesPLUS® oraz najwyższej jakości kawy pod marką Simply Great Coffee, a także hot dogi pod marką Prawdziwe hot dogi prosto z grilla. Bez zmian pozostaną także zasady funkcjonowania programu lojalnościowego Statoil Extra, który obecnie nosi nazwę Circle K Extra Club.

Harmonogram otwarć poszczególnych stacji:

4 sierpnia: stacja Circle K przy ul. Sławkowskiej

10 sierpnia: stacja Circle K Express przy ul Jana Pawła II

11 sierpnia: stacja Circle K przy ul. Rabsztyńskiej

Przewidziane rabaty podczas wielkiego otwarcia na stacjach Circle K:

Rabat 15 gr/l na paliwa milesPLUS z kartą programu EXTRA

Rabat 10 gr/l na paliwa miles i SupraGas z kartą programu EXTRA

Rabat 50 % na dowolną kawę, hot dogi, usługę myjni automatycznej (myjnia dotyczy stacji własnych)

Rabat 50% na letni płyn do spryskiwaczy (oferta sezonowa)

Unicestwienie Gminy Jangrot

Dr Leszek Zugaj z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor opracowań historycznych dla samorządów gminnych i powiatowych, opublikował „Historię administracji w gminie Trzyciąż”. Liczące ponad 80 stron opracowanie zawiera wiele istotnych informacji na temat administracji lokalnej, a także sporo ciekawostek wartych przypominania i nagłaśniania. W 101 i 102. wydaniu „Serwisu Jurajskiego” przytoczyliśmy wybrane fragmenty książki traktujące o wydarzeniach do wybuchu II wojny światowej. Teraz przychodzi kolej na dalszą część opowieści…

chałupa welcome tu

Wójt – urzędnikiem GG

Działania wojenne kampanii wrześniowej roku 1939 zakończyły się na praktycznie po czterech tygodniach. Nastał czas okupacji hitlerowskiej i sowieckiej. Niemcy, rozporządzeniem z 12 października 1939 roku, utworzyli na części ziem polskich administracyjną strukturę  - Generalną Gubernię, ze stolica w Krakowie, której prawa zaczęły obowiązywać od 26 października 1939 roku. GG została podzielona na cztery dystrykty (po wybuchu wojny z ZSRR utworzono piąty – Galizien). W dystrykcie krakowskim znalazł się duży powiat miechowski, z zachodnią częścią dawnego olkuskiego (Olkusz, Klucze, Bolesław i Bukowno zostały wcielone do III Rzeszy – Provinz Oberschlesien) i częścią pińczowskiego. Gmina Jangrot znalazła się w granicach miechowskiego powiatu.

Okupant w dniu 28 listopada 1939 roku – napisał dr. Zygaj – wydał dekret „o zarządzie gmin polskich”, które stały się odtąd narzędziem władz okupacyjnych. Równocześnie władze niemieckie zniosły samorząd wiejski. Rozwiązano rady gminne, zarządy gmin i rady gromadzkie. Pozostały tylko organy wykonawcze – wójt i sołtysi oraz urząd gminy z sekretarzem, którzy stali się funkcjonariuszami niemieckich starostw. Do ich głównych zadań należała organizacja kontyngentów, wyznaczanie ludzi do pracy przymusowej, wskazywania osób współpracujących z podziemiem oraz ukrywających się – np. Żydów). W trudnych warunkach okupacyjnych ludzie ci przyjmowali różne postawy, nierzadko heroiczne. W czasie II wojny światowej wójtem Jangrota pozostawał Stanisław Orczyk.         

Gminna Rada Narodowa

Ofensywa wojsk ZSRR dotarła na ziemie olkuskie na początku trzeciej dekadzie stycznia 1945 roku. 7 lipca tegoż roku powiat olkuski przeszedł z województwa kieleckiego do krakowskiego. Szybko wprowadzono w życie postanowienia dekretów PKWN-u (tzw. rządu lubelskiego) z 11 września i 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działań Rad Narodowych - uspołecznionej formy sprawowania administracji. Funkcjonowały przez kolejne dziesięciolecia, do 1990 roku. Organem rad narodowych uczyniono prezydia złożone z przewodniczącego, zastępcy i kilku członków. Na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku „O terenowych organach jednolitej władzy państwowej” zniesiono samorząd terytorialny a cały majątek przejęło państwo.

Likwidowano prywatny handel. Liczne spółdzielnie wiejskie działające od czasów przedwojennych zostały skomasowane w duże gminne spółdzielnie monopolizujące handel, usługi i skup.  Od 1951 roku rozpoczęto przymusowy skup zwierząt rzeźnych, mleka i ziemniaków. W 1952 roku przy Prezydiach Gminnych Rad Narodowych zorganizowano kolegia orzekające karzące opornych.

Do roku 1950 gmina Jangrot zajmował obszar wyznaczony jeszcze w czasach carskich. Według stanu z 1952 roku składała się z 18 gromad: Braciejówka, Chełm, Chrząstowice, Glanów, Gołaczewy, Imbramowice, Jangrot, Małoszyce, Michałówka, Podchybie, Porąbka, Sucha, Tarnawa, Troks, Trzyciąż, Zadroże, Zagórowa i Zarzecze. Kolbark, w roku 1950, został przyłączony do gminy Klucze.  

W latach 1953-1954 roku rozpoczęto kampanię propagandową informującą o potrzebie zmian w administracji. 25 września 1954 roku weszła w życie ustawa o reformie podziału administracyjnego. Gminy zastąpiono mniejszymi jednostkami – gromadami. Była to realizacja hasła: władza bliżej ludu. Tym samym istniejąca od początków XIX wieku gmina Jangrot przestała istnieć w dotychczasowym kształcie i już się nie odrodziła.

Nowe Gromady

Nowe gromady, jedna większa miejscowość bądź kilka mniejszych wiosek, liczyło od 1-3 tys. mieszkańców. Posiadały wspólne urządzenia gospodarcze, kulturalne, zdrowotne. Na czele GRN stało Prezydium (przewodniczący, zastępca, sekretarz prezydium i dwóch, trzech członków). Początkowo głównym zadaniem gromad było organizowanie rolnictwa w celu powiększenia zbiorów i maksymalne zrealizowanie narzuconych planów skupu i podatków. Miały się stać zalążkiem przyszłych dużych kolektywnych gospodarstw rolnych. 

W październiku 1956 roku wdrażany system stalinowski upadł. Od lutego 1958 roku weszła w życie nowa ustawa o radach narodowych dająca im większe uprawnienia. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności: współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. W prezydiach GRN udzielano ślubów cywilnych.

Władze państwowe położyły duży nacisk na spółdzielczość mleczarską, ogrodniczą i kredytową (Spółdzielnie Oszczędnościowo-Kredytowe). Utworzono Państwowe Ośrodki Maszynowe (POM), które świadczyły usługi maszynowe dla rolników. Zmniejszono wymiary obowiązkowych dostaw oraz podatków. Propagowano uprawę warzyw i owoców. Przy biurze gromadzkim rozpoczęła działalność gromadzka służba rolna złożona z agronoma i zootechnika gromadzkiego. Duży nacisk kładziono na powstawanie kółek rolniczych mogących po preferencyjnych cenach kupować maszyny rolnicze. Kółka prawie siłą zakładano w każdej wsi. Z czasem tworzono Międzykółkowe Bazy Maszynowe mające na celu stworzenie lepszych usług dla rolników.  

Gromady w Jangrocie

Podział na gromadzkie rady narodowe w województwie krakowskim miał miejsce w końcu 1954 roku. Z gminy Jangrot i okolicy (obecnie gmina Trzyciąż) utworzono następujące gromady:  

GRN BRACIEJÓWKA – dla wsi Braciejówka i Michałówka. Po kilku latach władze wojewódzkie uznały jednostkę za zbyt słabą. Została zlikwidowana z końcem 1959 roku: Braciejówkę włączono do gromady Rabsztyn, a Michałówkę gromady Jangrot.

GRN GLANÓW/SUCHA - w skład weszły: Sucha, Glanów, Podchybie i Porąbka. 29 marca 1956 roku siedzibę GRN Glanów przeniesiono do Suchej i zmieniono jej nazwę. Na tym nie koniec przekształceń. Gromadę Sucha rozwiązano z końcem 1959 roku, wsie Sucha i Podchybie włączono do gromady Jangrot; Porąbkę do Poręby Górnej, Glanów do GRN Imbramowice.

GRN GOŁACZEWY - skupiała: Chełm i Gołaczewy bez przysiółka Blok z gminy Jangrot. 1 stycznia 1962 gromadę rozwiązano. Gołaczewy włączono do gromady Zarzecze, zaś Chełm do nowotworzonej GRN Wolbrom.

GRN IMBRAMOWICE. Imbramowice, Małyszyce i Ściborzyce utworzyły GRN Imbramowice. 1 stycznia 1960 roku do gromady włączono Glanów ze zniesionej GRN Sucha.

GRN JANGROT - do GRN weszły początkowo Jangrot i Trzyciąż. Jednostkę uznano za przyszłościową, toteż 1 stycznia 1960 roku w jej obszar włączono Michałówkę, Suchą i Podchybie. Następnie, 1 stycznia 1962 roku, powiększono gromadę o wieś Porąbka.

GRN MOSTEK - w roku 1954 gromadę tworzyły: Budzyń, Mostek, Poręba Górna i Zasępiec ze zlikwidowanej gminy Szreniawa. Rok później wyłączono Porębę Górną i Zasępiec oraz część wsi Budzyń położona na zachód od osi drogi Glanów – Lgota Wielka. Do gromady włączono wsie: Buk i Zawadka z gromady Chobędza. Ostatecznie GRN Mostek została zniesiona z końcem 1961 roku, a obszar jej włączono do GRN Gołcza.

GRN PORĘBA GÓRNA – utworzona została 1 sierpnia 1955 roku ze wsi: Poręba Górna i Zasępiec oraz część wsi Budzyń położona na zachód od osi drogi Glanów – Lgota Wielka. Gromada wchodziła w skład powiatu miechowskiego. 1 stycznia 1958 roku do powiatu olkuskiego włączono gromady: Jeżówka, Poręba Górna i Wierzchowisko. Dwa lata później do gromady włączono Porąbkę ze zniesionej gromady Sucha. Po kolejnych 24 miesiącach Porąbka trafiła pod jurysdykcje GRN Jangrot. Z kolei Wierzchowisko włączono do gromady Wolbrom.

GRN RABSZTYN – utworzyły: Bogucin Mały, Podlesie, Skalskie i Rabsztyn z dotychczasowej gminy Rabsztyn oraz Troks z gminy Jangrot, w 1960 roku przyłączono Braciejówkę.

GRN ZADROŻE, od 1960 r. GRN MILONKI - skupiała: Zadroże, Tarnawę i Zagórową z gminy Jangrot oraz Milonki z gminy Sułoszowa. W stycznia 1960 roku z dawnych gromad Zadroże i Wielmoża utworzono GRN Milonki. Po roku z gromady wyłączono część Wielmoży - Kolonię Podzamcze i przyłączono do GRN w Sułoszowej.

GRN ZARZECZE – została utworzona z Zarzecza i Chrząstowice oraz część gromady Gołaczewy stanowiąca przysiółek Blok z gminy Jangrot. Ponadto w skład gromady weszły także Lgota Wolbromska i Kaliś z gminy Dłużec. Gromada przetrwała do końca 1972 roku.

Okres gromadzkich rad narodowych trwał w latach 1954-1972. Cechował się częstymi zmianami administracyjnym, szczególnie w pierwszych latach oraz niskimi kompetencjami szefów jednostek. Na początku epoki tow. Edwarda Gierka zostały zlikwidowane i zastąpione gminami, gdyż zupełnie nie przystawały do rzeczywistości lat 70-tych

Jerzy Nagawiecki