na strone telefony poziom

 

Zagadka herbu na olkuskim magistracie

Do kolejnego ciekawego odkrycia doszło podczas konserwacji herbu Olkusza, jaki jest wmurowany w ścianę olkuskiego magistratu. Badania nawarstwień przyniosły nie tylko wiedzę związaną z pierwotnym kolorem elewacji, który był ciemnoróżowy, ale również z charakterystycznym herbem.

- Remont elewacji przeprowadzamy z pełną dbałością o ten zabytek. Kolejne odkrycia są dla nas sporym zaskoczeniem, ale z drugiej strony wzbogacają naszą wiedzę na temat historii budynku magistratu. Decyzje związane z kolorem elewacji i herbem podejmujemy przy ścisłej współpracy z konserwatorem – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

1 herb przed konserwacją

Od początku sierpnia trwają prace związane z kompleksową rewitalizacją fasad trzech budynków, wchodzących w skład kompleksu urzędu. W trakcie prac poddano konserwacji także herb wmurowany w ścianę klasycystycznego budynku olkuskiego magistratu, jaki powstał w 1833 roku. Po zdjęciu warstwy starej farby okazało się, że w bramie miejskiej, która jest jednym z elementów godła herbu, był wcześniej orzeł w koronie.

Prawdopodobnie orzeł został usunięty, lecz pozostał po nim niebieski ślad. Z kolei na kopaczce górniczej, która jest kolejnym elementem herbu, odkryto datę 1898. Poza tym okazało się, że herb, jaki jest wmurowany w ścianę magistratu, jest niemal identyczny z herbem, który znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu. - Zgadzają się wymiary i kształt poszczególnych elementów obu herbów. Na muzealnym herbie także jest data 1898 na kopaczce. Różnią się jednak kilkoma elementami. W herbie, jaki znajduje się w muzeum, widnieje orzeł w koronie umieszczony w bramie, kopaczka zawieszona jest na łańcuchu, a cały herb jest zwieńczony koroną zamkniętą. W herbie na budynku magistratu brakuje tych elementów, choć zachowały się po nich ślady. Poza tym herb na magistracie jest pomalowany, a ten w muzeum – jednobarwny – tłumaczy Jacek Sypień, historyk i regionalista, pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

2 herb w trakcie konserwacji

Z tego, co wiemy, herb, który eksponowany jest w muzeum, w okresie międzywojennym znajdował się na budynku magistratu. Podczas wojny został zdjęty przez Niemców, a po wojnie trafił do muzeum. To nie jedyna ciekawostka. Muzealny herb jest wykonany z terakoty. Powstał w fabryce kafli Wawrzyńca Filawskiego, jaka na przełomie XIX i XX wieku działała w Olkuszu. Świadczy o tym owalny znak firmowy umieszczony w kilku miejscach na odwrocie herbu. Wszystko wskazuje na to, że herb na budynku magistratu nie jest, jak sądzono, kamienną płaskorzeźbą, lecz tak jak herb muzealny, wyrobem z terakoty, wykonanym w fabryce Filawskiego.

3 herb muzeum regionalne pttk

 – Powiadomiliśmy Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o naszym odkryciu. Prowadzone obecnie prace przy konserwacji herbu mają między innymi na celu ustalenie, czy orzeł, korona i łańcuch faktycznie zostały usunięte z herbu. Wszystko na to wskazuje, ale chcemy się upewnić. Dalsze decyzje dotyczące ostatecznej formy herbu zostaną podjęte po dokładnym zbadaniu nawarstwień. To, czy odtworzymy te elementy, korzystając z ich wizerunków w herbie, jaki znajduje się w Muzeum Regionalnym PTTK, będzie uzależnione od decyzji konserwatora zabytków – wyjaśnia Agnieszka Kaczmarczyk, Miejski Konserwator Zabytków w Olkuszu.

Swoistą ciekawostką jest fakt, że identyczny herb miasta, jak ten, który znajduje się w zbiorach olkuskiego muzeum, jest wmurowany w ścianę budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Górniczej. Analiza archiwalnych fotografii pozwala sądzić, że identyczny herb z fabryki Filawskiego znajdował się także nad wejściem do wieży ciśnień na olkuskim rynku. Nie wiemy, kiedy herby zostały umieszczone na wspomnianych budynkach. Na fotografiach olkuskiego magistratu wykonanych przed 1914 rokiem nie ma herbu na ścianie. Na zdjęciach magistratu z okresu międzywojennego kartusz z herbem umieszczony był niżej niż obecnie, zaraz nad wejściem do budynku i był obramowany ozdobnym gzymsem. Kiedy około 1934 roku wykonano balkon nad wejściem, herb został przeniesiony w miejsce, gdzie znajduje się obecnie. Na fotografiach przedstawiających olkuski magistrat podczas okupacji nie ma już herbu na budynku.

4 herb mechanik 2

 

Podobnie nie wiemy, kiedy umieszczono herb na budynku olkuskiej Szkoły Rzemieślniczej, czyli dzisiejszego Zespołu Szkół nr 1. Budynek powstał w 1901 roku, jednak na fotografiach sprzed 1914 roku, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się herb, był umieszczony carski, dwugłowy orzeł. Carskie godła z budynku magistratu i szkoły rzemieślniczej zostały zerwane przez mieszkańców w sierpniu i wrześniu 1914 roku, gdy Olkusz opuścili Rosjanie. Kolejną zagadką jest data 1898 umieszczona na kopaczce. Czy oznacza ona datę powstania matrycy, formy, w której wykonywano herby? A może jest to data związana z historią fabryki Filawskiego? Ciekawostką dla badaczy jest także nietypowy kształt orła w bramie miejskiej. Warto dodać, że Olkusz jest jednym z polskich miast o najdłuższych tradycjach heraldycznych. Najstarszy wizerunek herbu miasta znamy z pieczęci z 1386 roku.

Odkrycie pochodzenia herbu na budynku magistratu nie jest jedyną ciekawostką, na jaką natrafiono podczas remontu elewacji. Po skuciu warstwy tynku z XIX wiecznego budynku magistratu nazywanego „Pod zegarem” okazało się, że znany nam współcześnie kolor elewacji znacząco różni się od oryginalnego koloru tynku, który miał barwę zbliżoną do tzw. różu pompejańskiego. Prace nad remontem elewacji powinny zakończyć się jeszcze tej jesieni. Gmina Olkusz złożyła wniosek na dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych.

 UMiG Olkusz

Sprawdzian młodzieży OSP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Zagórowa w składzie: Paulina Konieczna, Szymon Konieczny, Maciej Woszczek, Piotr Kubik, Jakub Piega, Dawid Piega, Mateusz Szopa, Michał Półtorak, opiekun - komendant gminny Adam Kubik, kierowca - Mateusz Kiwior, wraz z MDP z Wierzchowiska (gmina Wolbrom) reprezentowali powiat olkuski na VII Wojewódzkim Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa małopolskiego, który odbył się 2 września br. w Myślenicach.

 StraĹĽ OSP ZagĂłrowa

Zawody przeprowadzono w malowniczym parku obok rzeki Raby. Młodzi druhowie wzięli udział w osiemnastu konkurencjach sprawnościowo - zręcznościowych, które miały sprawdzić ich umiejętności i wiedzę z zakresu ratownictwa pożarniczego. Na zakończenie rywalizacji wszystkie drużyny zostały nagrodzone okolicznościowym dyplomem i upominkami.

Jerzy Nagawiecki

Są pieniądze na wymianę kotłów!

Aż trzy wnioski aplikacyjne złożone przez Gminę Olkusz na wymianę starych pieców na nowe otrzymały dofinansowanie zewnętrzne. Oznacza to, że w 192 olkuskich domach niebawem zostanie wymieniony piec. Łączny koszt realizacji zadań to ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, przy czym dofinansowanie zewnętrzne stanowić będzie aż 1 milion 750 tysięcy. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Gminy Olkusz (460 tys. zł) oraz środków mieszkańców (135 tys. zł). Do programów zostały zakwalifikowane osoby, które w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu złożyły deklarację w sprawie wymiany starych źródeł ciepła, a ich nieruchomości spełniły wymogi audytu energetycznego (w przypadku projektów unijnych).

piec

Działania olkuskich urzędników są odpowiedzią na ogromne zainteresowanie mieszkańców dopłatami do wymiany pieców. - W ubiegłym roku znacznie zintensyfikowaliśmy działania, dzięki którym możemy teraz wesprzeć naszych mieszkańców przy zakupie nowych kotłów. Związane jest to przede wszystkim z troską o jakość powietrza w naszej gminie. Stare piece emitują bardzo dużą ilość szkodliwych substancji, na czym cierpimy my wszyscy – uważa Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. - Zdaję sobie sprawę, że wymiana pieca jest sporym wydatkiem dla właścicieli domów, ale przy naszym wsparciu finansowym będzie to z całą pewnością łatwiejsze, na czym nam bardzo zależało – dodaje.

Gmina Olkusz ubiegała się o środki zewnętrzne na wymianę kotłów w gospodarstwach domowych z dwóch źródeł. Dwie aplikacje o dofinansowanie zostały złożone w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dzięki udziale w tych dwóch projektach na zakup nowych pieców przez mieszkańców zostanie przeznaczona kwota 1,48 miliona złotych, z czego wkład własny gminy wyniesie 160 tys. zł. Kwota maksymalnego dofinansowania dla gospodarstwa domowego to 80%, przy czym nie więcej niż 8 tys. zł. Z możliwości dopłat skorzysta 122 wnioskodawców z Gminy Olkusz.

Odrębny wniosek został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Zadanie dotyczy wymiany 70 starych, nieefektywnych źródeł ciepła (pieców węglowych) na źródła ciepła ekologiczne wykorzystujące paliwa gazowe (40 szt.) i paliwa stałe (30 szt.) wraz z wykonaniem instalacji c.o. Koszt tego zadania to 870 000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 435 000 zł.

Celem wszystkich trzech projektów jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań poprzez wymianę starych kotłów, pieców urządzeń grzewczych na nowe wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe i paliwa stałe. Za podjęciem intensywnych działań w tym zakresie przemawiają przede wszystkim względy ekologiczne. Na naszym terenie zaobserwowano przekroczenie średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Wymiana kotłów planowana jest w całej gminie. Około połowa zainteresowanych projektem to mieszkańcy miasta Olkusza, pozostała połowa to mieszkańcy sołectw.

UMiG Olkusz

Pół miliona złotych na drogę w Braciejówce i Troksie

500 tysięcy złotych dołoży Gmina Olkusz do przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez Troks, Braciejówkę, Jangrot i Trzyciąż. Po burzliwej dyskusji, decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Olkuskiemu podjęli w miniony wtorek radni miejscy.  Jest to kolejna suma pieniędzy przekazana w ostatnim czasie na zadania drogowe w obrębie traktów zarządzanych przez powiat i – jak dotąd – największa. W minionym roku na powiatowe inwestycje gmina Olkusz udzieliła powiatowi dotacji w wysokości ponad 351 tys. zł, a w obecnym budżecie zabezpieczono kolejnych 355 tys. zł. W przyszłym roku ma to być łącznie nie mniej niż 870 tys. zł.

droga

Ponieważ według starosty Pawła Piasnego zabezpieczone przez powiat środki na remonty dróg powiatowych nie są dostateczne, a wiele traktów powiatowych jest w katastrofalnym stanie, starosta zaproponował, aby poszczególne gminy powiatu olkuskiego pomogły w remontach dróg na swoim terenie, dając wkład własny na równi z powiatem. Warunkiem podstawowym miało być uzyskanie przez starostę środków zewnętrznych w wysokości minimum 50% wartości kosztorysowej inwestycji. W przypadku Gminy Olkusz partnerstwo dotyczyło  drogi nr 1090K na odcinku Troks-Braciejówka. Konkretne kwoty nie były wówczas znane.

Z końcem lipca starosta poinformował burmistrza Olkusza o przyznanej dotacji dla tej inwestycji, ale - jak się okazało - nie został spełniony podstawowy warunek – kwota wsparcia zewnętrznego jest mniejsza niż zakładane 50%.

Pomimo tego, że starosta nie wywiązał się z warunków podpisanego porozumienia, burmistrz Roman Piaśnik zwrócił się do olkuskich radnych z propozycją, aby inwestycję powiatu wesprzeć. Zakres prac na terenie Gminy Olkusz został oszacowany na 11,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania to niespełna 5 mln zł. W związku z tym, gmina Olkusz miałaby dołożyć w 2018 roku aż 3,3 mln zł.

- Ta inwestycja jest bardzo potrzebna i zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem, podtrzymuję chęć pomocy staroście. Co prawda nie udało mu się uzyskać dofinansowania na poziomie przynajmniej 50%, ale stoję na stanowisku, że powiat powinien tę drogę gruntownie przebudować. Stąd też zwróciłem się do radnych z prośbą o przedyskutowanie tematu i podjęcie odpowiedniej decyzji – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – Musimy pamiętać o zrównoważonym planowaniu inwestycji w całej gminie. Na terenie naszej gminy są drogi, które wymagają pilnego remontu, jak na przykład Przemysłowa, Orzeszkowej, Armii Krajowej, Krucza Góra, Rataja, Nullo czy droga w Zawadzie. Nie możemy dać powiatowi kilku milionów, a w konsekwencji nie wyremontować żadnej swojej drogi – dodaje włodarz Olkusza.

Radni w toku dyskusji na komisjach zgodzili się, że tę inwestycję należy wspomóc, jednak kwota 3,3 mln zł dotacji dla powiatu nie wchodziła w grę. Początkowo proponowali pomoc w wysokości 350 tys. zł, ale po analizie środków w budżecie ostatecznie zaproponowano kwotę pół miliona złotych.

- W tej sprawie musimy zachować zdrowy rozsądek. Mamy wiele inwestycji gminnych już rozpoczętych i w pierwszej kolejności należy je skończyć, a dopiero wtedy pomagać innym jednostkom. Wypracowany kompromis powinien być zadowalający dla obydwu stron – uważa radny Janusz Dudkiewicz. – Propozycja starosty była nie do przyjęcia pod względem naszych możliwości finansowych. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek dofinansowanie dla powiatu było tak wysokie. Nasi radni włożyli dużo wysiłku, aby pomimo tak wielu gminnych inwestycji wygospodarować pół miliona na drogę powiatową w Troksie i Braciejówce. Bezwzględnie wymaga ona remontu i dlatego też chcieliśmy mieć w tym swój wkład – dodaje radny Ryszard Ryza.  

UMiG Olkusz

Punkt Obsługi Klienta PGNiG ponownie w Olkuszu

Do końca listopada mieszkańcy Olkusza i okolic mogą korzystać z usług Punktu Obsługi Klienta (POK), który czasowo mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (pok. 101 - mała sala narad na parterze, Rynek 1). W każdy poniedziałek do końca listopada w godzinach od 9:00 do 16:00 dyżur będą pełnić pracownicy firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, która jest dostawcą gazu i usług energetycznych do tysięcy domów w rejonie Olkusza. Z inicjatywą utworzenia takiego punktu i propozycją lokum wyszedł burmistrz Olkusza.

pok gazownia

Od kilku lat mieszkańcy Olkusza nie mieli możliwości osobistego załatwienia spraw związanych z odbiorem gazu na terenie swojego miasta. Mogli korzystać z infolinii lub zgłaszać się do POK w Chrzanowie. – Jeszcze jako radny gminny zwracałem uwagę na to, że brak takiego punktu w Olkuszu jest bardzo uciążliwy dla naszych mieszkańców, którzy nawet z najbardziej błahą sprawą muszą jechać kilkadziesiąt kilometrów lub kontaktować się z gazownią zdalnie. Dzięki rozmowom z kierownictwem spółki udało się wypracować porozumienie. Do końca listopada w siedzibie urzędu w każdy poniedziałek będą obsługiwani klienci gazowni. Jeśli zainteresowanie punktem będzie duże, władze firmy są skłonne utworzyć taki punkt na stałe w naszym mieście – tłumaczy Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.  

Jak się okazuje, Olkusz jest pierwszym w Rejonie Górnośląskim i jednym z pierwszych w Polsce miast, w których taki punkt powstał dzięki współpracy lokalnego samorządu z dostawcą gazu.

Oferujemy naszym obecnym i przyszłym odbiorcom gazu pełną obsługę klienta. Na miejscu można otrzymać informacje dotyczące naszych usług i oferty handlowej, skorzystać z doradztwa, zawrzeć i rozwiązać umowę na gaz i usługi energetyczne, a także złożyć reklamację, czy też podać stan licznika. Do dyspozycji klientów są niezbędne formularze, które oczywiście pomagamy wypełnić – informuje Ewa Żak, przedstawicielka PGNiG SA.

Pilotażowy Punkt Obsługi Klienta gazowni oferuje pełen zakres obsługi klienta, z jednym wyjątkiem – ze względów technicznych nie można w nim opłacać rachunków za gaz. Bez prowizji opłaty są przyjmowane w banku PKO BP (ul. Bylicy 6, Olkusz).

 

UMiG Olkusz 

4 miliony na remonty budynków szkół

Powiat Olkuski otrzymał blisko 4 mln. zł dotacji z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację oraz wymianę instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej. Pieniądze pochodzą z funduszów Unii Europejskiej.

szkoły

Stosowną uchwałę w sprawie przyznania finansowania podjął 29 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020.

Znacząca dotacja w wysokości dokładnie 3 983 931,39 zł sfinansuje część projektu wycenionego na blisko 6,8 mln zł. Całość środków posłuży do przeprowadzenia gruntownej termomodernizacji trzech obiektów: budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 3 – popularnego „Ekonomika” oraz Zespołu Szkół nr 4, tzw. „Budowlanki”.

Jerzy Nagawiecki

Śmieci wywieziemy, pieniądze odzyskamy!

Choć Starosta Olkuski Paweł Piasny był nieobecny 6 września br. na spotkaniu w Domu Kultury „Papiernik” w sprawie góry śmieci zalegającej w Kluczach-Osadzie, to udzielił „Serwisowi Jurajskiemu” stosownego komentarza. Zapowiedź wywózki rokuje pozytywnie.

Klucze Ĺmieci niedziela 6 sierpnia

Panie starosto jak długo jeszcze w Kluczach-Osadzie zalegać będą góry śmieci?

- Jestem zdeterminowany, aby jak najszybciej nagromadzone śmieci w Kluczach-Osadzie uprzątnąć i zutylizować. Angażuje się w tę sprawę osobiście, to problem ambicjonalny.

Kiedy rozpocznie się operacja wywozu śmieci?

- Za kilka tygodni. Po zakończeniu trwających procedur administracyjnych niezwłocznie przystąpimy do wywózki. Chciałem to zrobić szybciej. Wystąpiłem do prokuratora prowadzącego „postepowanie w sprawie” o wydanie nakazu wywozu śmieci z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i skażenie środowiska. Niestety prokuratura wstrzymała się od decyzji egzekucyjnej.

Jak długo potrwa likwidacja składowiska odpadów?

- Mam nadzieję, że z wywózką uporamy się w tydzień, może w 10 dni.

Władze Powiatu Olkuskiego mogły wcześniej zlikwidować śmieciowisko – tak stwierdzili uczestnicy spotkania, które miało miejsce w Domu Kultury "Papiernik", 6 września br., zarówno wójt Norbert Bień, jak i posłanki: Lidia Gądek i Agnieszka Ścigaj stwierdzili, że wobec bezczynności pozwanych przedsiębiorców należało zastosować bezzwłocznie wykonanie zastępcze, czyli usunięcie odpadów i skutków działalności firm gromadzących odpady.

- Jeśli padły takie stwierdzenia to są one dowodem na niekompetencję wymienionych osób.

Ile będzie kosztować wywóz śmieci?

- Na powyższe pytania odpowie postepowanie przetargowe, które zostanie ogłoszone z chwilą zakończenia procedur administracyjnych. Dowiemy się wówczas, na które wysypisko trafią odpady. Chciałbym równocześnie zaznaczyć, że Powiat usunie tylko te odpady, które zalegają na terenie objętym decyzją starosty, zezwalającą na ich zbieranie. Ich usunięcie z pozostałych miejsc, położonych obok, odpowiadają władze gminy Klucze. Wystąpiłem do wójta z wnioskiem o współdziałanie w tej kwestii.

W jaki sposób Powiat Olkuski sfinansuje operację usunięcia śmieci?

- Znajdziemy środki w budżecie Powiatu.

Kosztem?

- …wydatków na inne cele. Dziś nie sposób precyzyjnie odpowiedzieć jakich.

To pieniądze stracone. Gromadzące odpady w Kluczach-Osadzie podmioty: „MARTEX”, „INOX-TECH” i „SELENYA” posiadają kapitał założycielski na poziomie ledwie kilku, kilkunastu tysięcy złotych oraz – jak słyszałem podczas wspomnianego spotkania w Domu Kultury Kluczach – spore długi hipoteczne. Toteż za wywózkę śmieci zapłaci samorząd, czyli mieszkańcy powiatu olkuskiego.  

- Władze Powiatu zrobią wszystko, aby pieniądze wydane na proces utylizacji odpadów odzyskać. Deklaruję, że wyegzekwujemy należności. Kodeks spółek handlowych nakłada osobistą i solidarną odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki. Oznacza to, iż odpowiadają oni swoim majątkiem prywatnym za całość zobowiązań spółki, za cały dług.

Dziękuje za rozmowę.

Jerzy Nagawiecki

Klucze-Osada tonie w śmieciach

Kiedy skończy się horror mieszkańców?

Śmieciowa epopeja w Kluczach-Osadzie trwa w najlepsze. Dłuży się niczym… szołochowski „Cichy Don”. Nikt rozsądny nie ma wątpliwości, że zgromadzone przez spółki „MARTEX”, „INOX-TECH” i „SELENYA” góry śmieci powstały z naruszeniem warunków zezwoleń wydanych przez starostwo olkuskie na działalność związaną z odpadami. Obecnie toczy się ponadto postępowanie egzekucyjne Starosty Olkuskiego, który po cofnięciu wydanych wcześniej zezwoleń na działalność związaną z odpadami (w związku z rażącymi naruszeniami warunków decyzji), nakazał wywózkę zgromadzonych odpadów do 31 sierpnia br., i dodatkowo nałożył grzywnę na właściciela firmy „MARTEX” odpowiedzialnej za ten stan rzeczy.

Klucze Osada

Jednak wszystkie decyzje, grzywny, nakazy są niczym papierowy tygrys. Śmieciowe spółki wkroczyły na administracyjną drogę odwoławczą i wykorzystują wszelkie możliwe procedury, aby proces przeciągnąć. Wszelkie nawoływania na rychłe uprzątniecie terenu nie robią na nich jakiegokolwiek wrażenia. Toteż, czekamy i czekamy…

Zdesperowani

Zwłoka oburza mieszkańców Klucz-Osady. Od półtora roku, daty pierwszej interwencji u wójta Klucz, żyją w sąsiedztwie śmierdzącego śmieciowiska, królestwa szczurów, much, insektów. Owa góra śmieci niesie zagrożenie pożarowe, epidemiologiczne i ekologiczne. Ponadto bezpośrednio wpływa na życie ok. 250 ludzi zamieszkałych w pobliżu, degraduje ich majątek, obniża jego wartość. Owo wysypisko posiada również niekorzystny wpływ na nowoczesną spółkę VelvetCARE.pl i jej 400 pracowników.

Spowodowane przez nagromadzone odpady zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego bada prokuratura powiadomiona m.in. przez: wójta Gminy Klucze. Starostę olkuskiego, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.   

Na 6 września br. do Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach, władze gminy zwołały kolejne spotkanie w sprawie składowiska odpadów na terenie po byłym zakładzie papierniczym w Kluczach – Osadzie. Za stołem prezydialnym usiedli: wójt Norbert Bień, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu Agata Knapik oraz Lidia Gądek i Agnieszka Ścigaj – posłanki na Sejm RP. Na widowni zgromadziło się ponad setka osób zmęczonych uciążliwościami śmieciowiska i brakiem stosownej do zagrożeń reakcji władz samorządowych. Najbardziej wyczekiwano na starostę Pawła Piasnego. Na próżno.

Powinien tu być

Pan Starosta powinien tu być! - wykrzyczał Sebastian Sierka, reprezentant społeczności Klucz-Osady. -  „My nie mamy narzędzi do rozwiązania tego problemu. Tutaj skutecznym i szybkim sposobem byłoby otwarcie furtki przez prokuratora i załatwienie sprawy drogą sądową”.

Sebastian Sierka przypomniał następnie, że już w ubiegłym roku mieszkańcy zwracali się o przeprowadzenie kontroli firm prowadzących zbieranie odpadów, o likwidacje tego procederu. Wówczas kontrola, przeprowadzona przedstawiciele starostwa na zlecenie WIOŚ, nie stwierdziła nieprawidłowości. To dziwne, gdyż ludzie postronni dostrzegali ekologiczną bombę gołym okiem.

Pod adresem starosty olkuskiego zgłaszał kolejne zastrzeżenia. Pytał retorycznie: co jeszcze musi się stać, aby władze podjęty się skutecznego rozwiązania problemu? Wnosił o niezwłocznie wszczęcie wszelkich dostępnych procedur, celem likwidacji wysypiska poprzez wywóz zalegających śmieci.

Groźba epidemii i pożaru

Obawiamy się epidemii i pożaru! - mówił z kolei wójt Bień.  „Ponadto stan budynków, które są wypełnione śmieciami, budzi niepokój. Istnieje obawa o katastrofę budowlaną – dodał włodarz Klucz. Wójt informował ponadto o spotkaniu, 30 sierpnia, z wojewodą małopolskim w sprawie zalegających odpadów, podczas którego wnioskował o skoordynowanie działań wszystkich służb i inspekcji celem wypracowania rozwiązań przyśpieszających wykonanie zastępcze, a tym samym usunięcie źródła zagrożenia.

Norbert Bień wspomniał także o dobrej współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu, o zarządzonej dezynfekcji i deratyzacji mieszkań i domów w Kluczach-Osadzie. Zabiegi te były przeprowadzane kilkakrotnie, dzięki czemu udało się skutecznie zmniejszyć zagrożenie. Na koniec wójt poinformował również o pracach nad punktową zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Kluczach-Osadzie, które zapobiegną w przyszłości zaistnieć równie groźnej sytuacji ekologicznej.

Bezradność państwa

Opuszczając „Dom Kultury” w Kluczach miałem poczucie bezradności instytucji państwa wobec śmieciowego procederu. Zachodziłem w głowę, jak to możliwe, że trzy niewielkie spółki zbierające odpady, zainstalowane w Kluczach Osadzie, potrafią bezczelnie wodzić za nos władze gminy, powiatu, inspekcję sanitarną, WIOŚ, prokuraturę, służby i straż pożarną. Podzielam stanowisko posłanki Lidii Gądek jednoznacznie wskazującej na nierychliwość władz powiatu, uważającej, że wykonanie zastępcze, czytaj: wywiezienie góry śmieci, należało zrobić z chwilą cofnięcia decyzji na gromadzenie odpadów, gdyż czekanie na zakończenie procedur administracyjnych to, w tej konkretnej sytuacji, zbędna strata czasu a równocześnie niepotrzebne przedłużenie zagrożenia ekologicznego oraz epidemiologicznego w Kluczach Osadzie.

Jerzy Nagawiecki

Od stycznia nowe stawki za odbiór śmieci

Od 1 stycznia 2018 roku mieszkańców Gminy Olkusz czeka zmiana opłaty za śmieci. Jest to pierwsza od 4 lat, a więc od początku funkcjonowania nowych zasad gospodarki odpadami, podwyżka opłat. Dotychczas wynosiła ona 7 zł w przypadku odpadów segregowanych i 14 zł niesegregowanych. Od nowego roku będzie to odpowiednio 9,50 zł i 16,50 zł. We wtorek radni miejscy podjęli uchwałę, na mocy której ustalono wysokość opłaty. Podwyżka związana jest przede wszystkim z rosnącymi kosztami odbioru odpadów przez firmy zewnętrzne. Te z kolei tłumaczone są znacznym wzrostem ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców, wzrostem kosztów osobowych, wysoką opłatą środowiskową i innymi opłatami, na przykład OC.

grafika śmieci 3

W porównaniu do 2013 roku ponoszone przez Gminę Olkusz koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wzrosły aż o 64%, a koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o 42%! Dzięki oszczędnościom administracyjnym, opłaty pobierane od mieszkańców wzrosną dużo mniej. 

Zgodnie z prawem, system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się samofinansować, co w praktyce oznacza, że wydatki związane z wywozem śmieci muszą być pokryte wyłącznie z opłat od mieszkańców. Gmina nie może dopłacać do systemu, przykładowo przesuwając środki z innych zadań, ani wydawać pieniędzy z opłat mieszkańców na cele inne niż śmieci. Pomimo tego, że od wprowadzenia nowej gospodarki odpadami koszty znacznie wzrosły, gminie udawało się jak dotąd uniknąć podwyżek, między innymi redukując koszty administracyjne. Sytuacja diametralnie zmieniła się w tym roku – najniższa oferta z pierwszego przetargu na odbiór śmieci była o niemal 2 mln wyższa niż środki, jakie gmina mogła przeznaczyć na ten cel. Ponowny przetarg zakończył się nieco korzystniej, ale różnica między planowanymi dochodami z wpłat od mieszkańców a szacowanymi kosztami to ponad 1,16 mln zł w skali roku.

- Od 2013 roku mieszkańcy Gminy Olkusz jako nieliczni w całym rejonie nie mieli podwyżki opłat za śmieci. Pomimo tego, że koszty ciągle rosły, udawało nam się utrzymać opłaty na pierwotnym poziomie i jednocześnie podnosić jakość usług, choćby zwiększając częstotliwość odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych. Wyniki przetargu na odbiór odpadów nie pozostawiły nam żadnego wyboru – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Pomimo planowanej podwyżki, opłata za śmieci w Gminie Olkusz jest jedną z najniższych w miastach regionu, które mają podobne uwarunkowania pod względem gospodarki odpadami komunalnymi. Daleko im również do wynikającej z przepisów opłaty maksymalnej na poziomie 29,50 zł miesięcznie na mieszkańca.

- Zmiana wysokości opłat nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do każdego domu wyślemy informację o nowych stawkach i od 1 stycznia mieszkańcy będą zobowiązani uiszczać opłaty za śmieci z uwzględnieniem nowych stawek – tłumaczy Łukasz Rychlewski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

Obecnie ok. 89% wszystkich kosztów stanowi odbiór i transport śmieci oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, czy też gruz i odpady po remontach.

Warto dodać, że większość opłat, na które ma wpływ Gmina Olkusz, uległo w ostatnim czasie obniżeniu, jak choćby ceny biletów na komunikację zbiorową, czy też ceny wody i ścieków. Wzrost opłaty za śmieci jest wyjątkiem, ponieważ gmina nie ma na nie bezpośredniego wpływu. 

UMiG Olkusz

Nauczyciele: Szkoła jest nasza!

Dotychczas był nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Wrześniowa reforma edukacji tworzy nowy zawód: nauczyciel objazdowy. W tej kategorii znajda się wszyscy ci belfrzy, którzy będą edukacyjną posługę wypełniać w różnych, nierzadko oddalonych o kilka kilometrów placówkach. Dotyczy to głównie nauczycieli fizyki, biologii, geografii – przedmiotów okrojonych w nowym programie nauczania. To tylko jeden ze skutków zmian „dobrej zmiany”. O tych i innych problemach zatrudnieniowych, dotyczących nauczycieli ziemi olkuskiej, informują członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olkuszu. Stawiają pytania: kto pokryje koszty przemieszczania się pedagogów między szkołami oraz ubezpieczenia? Konkretne odpowiedzi wciąż nie nadchodzą.

szkółóka

Tekst prasowy traktujący o edukacji, zamieszony w okolicach 1 września winien mieć tytuł „Witaj szkoło!” i nieść optymistyczny przekaz. Obecnie niepodobna jednak pisać jak zwykle. Bowiem rok szkolny 2017/2018 początkuje gigantyczny, antyrozwojowy eksperyment, cofający wskazówki edukacyjnego zegara o kilkanaście lat. Stracą na nim uczniowie, rodzice, nauczyciele i samorządy. Kto zyska? – tego nie wie nikt!

W związku z zaistniałą sytuacją nauczyciele tegoroczny rok szkolny rozpoczęli od protestu. Przynajmniej niektórzy. W poniedziałek, 4 września br., ZNP zorganizował wielką pikietę przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Hasłem akcji protestacyjnej - "Szkoła jest nasza". Pedagodzy w ten sposób zamanifestowali swój sprzeciw wobec wchodzącej w życie reformy i równocześnie wyrazili żal w związku z odrzuceniem obywatelskiego wniosku o referendum w tej sprawie.

Długa lista pominiętych!

Organizacyjne tsunami to niejedyny skutek reformatorskich zapędów. Równie źle wygląda podstawa programowa, czyli to czego się będą uczyły nasze dzieci. „Z polskiego - napisali specjaliści na łamach „oko.press” - znika niepokojący "Król Edyp", mitologiczny Schulz, symboliczny Conrad, boleśnie groteskowy Don Kichote, teksty z tajemnicą w środku. Wraz z Witkiewiczem, czy Bułhakowem znika absurd i ciemna ironia. Zamiast tego masa staroci z Polską chrześcijańską w roli głównej. Nie ma Kapuścińskiego, reportażu, filmu. W nowej podstawie programowej do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych Schulz, Iwaszkiewicz, Conrad, Bułhakow, Nałkowska – autorzy pominięci lub przerzuceni do tzw. lektur uzupełniających – ustępują miejsca tekstom archaicznym, moralizatorskim, patriotycznym”.

Równie krytycznie do nowej podstawy programowej dla liceów ogólnokształcących i techników odniósł się Zarząd Główny ZNP. W wydanej 17 sierpnia br. opinii zaadresowanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej czytamy, że rzeczony „dokument - tak w ogólności, jak i w zakresie zaprezentowanych rozwiązań szczegółowych dotyczących poszczególnych przedmiotów - budzi poważne wątpliwości nauczycieli praktyków oraz ekspertów dydaktyki szkolnej jako nieprzemyślany i niespójny, a także nienowoczesny i niedostosowany do potrzeb uczniów i współczesnych wyzwań edukacyjnych. Podstawa programowa została nadmiernie rozbudowana w zapisy o charakterze postulatywnym. Zapisy te określają nie tylko ogólne cele edukacyjne, ale także, a może przede wszystkim, konstruują ideologiczną wizję szkoły i jej zadań. (…)

Daleko od standardów edukacji

Dalej specjaliści ZNP napisali, iż: „Realizacja założeń podstawy programowej języka polskiego w zaproponowanym dla zakresu podstawowego wymiarze godzin nie jest możliwa. Proponowany w podstawie zestaw lektur jest zbyt obszerny, a proporcja utworów dawnych w stosunku do współczesnych jest nieodpowiednia. (…) Należy rozważyć zmniejszenie liczby lektur z epok wcześniejszych, a zwiększyć z okresu XX i XXI wieku. (…) Wśród kształtowanych w ramach przedmiotu wartości uniwersalnych i narodowych brak istotnych dla rozwoju społecznego i moralnego wartości, takich jak równość i tolerancja.”

Dostało się także historii, za brak obiektywizmu. Proponowane treści „nie gwarantują – zdaniem ZNP - że w omawianiu zagadnień historycznych nauczyciele i uczniowie dokonywać będą ocen zdarzeń i faktów wolnych od uproszczeń i tendencyjności. W szczególności dotyczy to ujęcia w podstawie czasów III Rzeczpospolitej - jako okresu zdominowanego - według autorów projektu - samymi niepowodzeniami. (…) Negatywnie ocenić należy wytoczenie z edukacji historycznej w zakresie podstawowym niektórych istotnych zagadnień historycznych, takich jak np. kontrreformacja, powstanie Komisji Edukacji Narodowej, sprawa chłopska i dowództwo w powstaniu listopadowym, wszystkie wybitne postacie I i II Rzeczpospolitej.

W konkluzji opinii ZNP napisano ponadto, że „przedłożona do zaopiniowania podstawa programowa kształcenia ogólnego nie spełnia wymogów dokumentu we właściwy sposób modelującego procesy edukacyjno-wychowawcze we współczesnej szkole, jest niezgodna ze współczesnymi standardami programowania kształcenia i jako taka (bez wprowadzenia istotnych zmian) nie powinna być stosowana w szkołach polskiego systemu oświaty.”

Trzeba robić swoje

Pozostawiamy na boku organizacyjne zamieszanie i programową mizerie i z okazji nowego roku szkolnego składamy najlepsze życzenia nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Życzymy sukcesów w przekazywaniu oraz zdobywaniu obiektywnej wiedzy i równocześnie zatrzymania ideologicznych treści przed szkolnymi bramami. I pamiętajmy, że szkoła musi być nasza!

Jerzy Nagawiecki