na strone telefony poziom

 

Diamentowe i Złote Gody w Bukownie

Już tradycyjnie w październiku obchodzono w Bukownie uroczysty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. To wyjątkowe święto mieszkańców, wszystkich par małżeńskich, które z pełną odpowiedzialnością przez 50 czy 60 lat wywiązywały się z małżeńskich powinności. Te wspólnie przeżyte lata w miłości, wzajemnym szacunku to wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich młodych małżeństw i potwierdzenie, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka...

Aktu dekoracji wyjątkowymi medalami – medalami róży – przyznawanymi dla małżonków obchodzących „Złote Gody” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski dokonał Burmistrz Miasta Mirosław Gajdziszewki. Jubilaci w ciepłej rodzinnej atmosferze pełnej wzruszeń i wspomnień przyjmowali wyrazy uznania oraz najlepsze życzenia.

Diamentowe Gody

„Diamentowe Gody”, czyli 60 – lecie pożycia małżeńskiego świętowali:

Państwo Wiesława i Stanisław Buczyńscy, Państwo Irena i Julian Hejczykowie, Państwo Jadwiga i Marcin Kominiakowie, Państwo Halina i Wiesław Królowie, Państwo Julianna i Kazimierz Probierzowie, Państwo Wacława i Józef Skrętowie, Państwo Janina i Władysław Szopowie, Państwo Pelagia i Bolesław Szlęzakowie, Państwo Kazimiera i Kazimierz Walaszczykowie oraz Państwo Maria i Jerzy Wojtachowie.

Złote Gody Gr I

Jubilaci, którzy obchodzili 50 – lecie pożycia małżeńskiego „Złote gody” i odznaczeni zostali „Medalami Róży”, to

Państwo Maria i Marian Baldowie, Państwo Maria i Wojciech Boneccy, Państwo Zofia i Bronisław Janotowie, Państwo Stanisława i Ryszard Kocjanowie, Państwo Barbara i Jerzy Kolmasiakowie, Państwo Marianna i Tadeusz Kondkowie, Państwo Lucja i Stanisław Kucharscy, Państwo Jolanta i Andrzej Langkamerowie, Państwo Lucyna i Franciszek Misztalowie, Państwo Krystyna i Józef Niewdanowie, Państwo Teresa i Ryszard Pachowie, Państwo Alina i Kazimierz Skorusowie, Państwo Maria i Andrzej Stopowie oraz Państwo Bogumiła i Jan Tarnówkowie.

Z tej tak miłej okazji, jeszcze raz składamy Drogim Jubilatom gratulacje za dotychczasowe przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi życia. Za ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włosy na skroni. Życzymy pogodnej przyszłości i jeszcze wielu Jubileuszy.

Już dzisiaj zapraszamy pary, które w przyszłym roku obchodzić będą Jubileusz 70, 65, 60 i 50 lecia pożycia małżeńskiego do zgłaszania się do dnia 10.12.2017r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Bukownie.

Renata Piekoszewska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bukownie

„Odblaskowy happening” w SP w Czubrowicach

Czubrowice, w których znajduje się tutejsza Szkoła Podstawowa, rozbłysła blaskiem transparentów niesionych podczas „odblaskowego happeningu” zorganizowanego w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”. Uczniowie przeszli w barwnym korowodzie prowadzonym przez policyjny radiowóz z Komisariatu Policji w Krzeszowicach spod budynku naszej szkoły, aż do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czubrowicach, skandując hasła związane z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie roznosili również ulotki, które zawierały zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

IMG 2321

Wielką niespodzianką dla uczniów było spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Czubrowicach, którzy zaprezentowali nam wóz strażacki oraz opowiedzieli o swojej pracy. Przez chwilę uczniowie mogli poczuć się niczym prawdziwi strażacy, ponieważ mieli możliwość uruchomienia armatki wodnej oraz węża strażackiego. Również Funkcjonariusze Policji z Komisariatu w Krzeszowicach zaskoczyli nas ogromem niespodzianek, gdyż uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, aby usiąść w policyjnym radiowozie oraz uruchomić syrenę alarmową. Opowieści policjantów oraz strażaków, a także strażaka seniora pozwoliły uczniom zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znaczenie noszenia odblasków dla naszego bezpieczeństwa. Dzięki spotkaniu z przedstawicielami Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej poznali również tajniki ciężkiej pracy w trosce o bezpieczeństwo ludzi.

Mamy nadzieję, że cała wioska na długi czas zapamięta „odblaskowy happening”, gdyż uczniowie na pewno nie zapomną ogromu przeżyć związanych z tym wydarzeniem.

SP Czubrowice

Raporty landrata Grolla - cz.3

Archiwum Państwowe w Katowicach przygotowuje SZKICE ARCHIWALNO-HISTORYCZNE. W numerze szóstym periodyku, z roku 2010, ukazał się artykuł starszego archiwisty Mirosława Węcka pt. „Pierwsze miesiące okupacji Olkusza podczas II wojny światowej w świetle raportów landrata Heinricha Grolla”. Po zakończeniu kampanii wrześniowej roku 1939 powiat olkuski znalazł się na pograniczu wcielonych do Trzeciej Rzeszy terenów Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (Sławków, Bolesław, Olkusz, Klucze, Jaroszowiec i okolice) oraz pozostałych ziem polskich wchodzących w skład Generalnego Gubernatorstwa (Wolbrom, Pilica, Skała). Nadzór nad powiatem olkuskim lat hitlerowskiej okupacji dzierżył landrat - Heinrich Groll: aplikował hitlerowską politykę, wytyczał rozwiązania. W archiwach zachowały się raporty landrata (starosty) z okresu od września 1939 do czerwca 1940 roku, interesujący materiał dla tych wszystkich, którzy cenią sobie historię, nawet tę opisywaną oczami okupanta. Dziś odcinek nr 3.

Luty 1940 roku

Od grudnia 1939 roku istniał w Olkuszu 24-osobowy posterunek policji ochronnej. Posterunek Schupo powstał także Sławkowie. Liczył 14 funkcjonariuszy. I choć landrat Groll narzekał na duże odległości między poszczególnymi posterunkami, to oddziaływanie policji na ludność ocenił jako „korzystne”. Do głównych zadań policji należało zwalczanie nielegalnego handlu, co prowadziło do licznych konfiskat szmuglowanych towarów. Z kolei przeprowadzone poszukiwania broni nie przyniosły znaczniejszych rezultatów. Raport nic nie wspomina natomiast o działaniach przeciwko ludności żydowskiej, choć konfiskaty towarów musiały dotknąć także ją. Od 3 lutego 1940 roku na terenie powiatu zaczęła działać niemiecka żandarmeria (Gendarmerie), tworząca 2 oddziały (Abteilungen) i 5 posterunków (Posten).

Marzec 1940 roku

W odróżnieniu od poprzednich miesięcy dużą część marcowego raportu zajęły kwestie polityczne. Za taką należy niewątpliwie uznać sprawę szkolnictwa. Landrat domagał się jednolitych dyrektyw władz nadrzędnych w tym zakresie. Powierzył on nadzór nad szkołami w powiecie nauczycielowi narodowości ukraińskiej. Jego sprawozdanie przekonało Grolla o konieczności interwencji władz. Według przedstawionych przez niego danych w marcu 1940 roku około 20 procent dzieci nie uczęszczało do szkoły. Wynikało to z biedy rodziców. Wiele do życzenia miał też pozostawiać stan techniczny i higieniczny szkół. Kontroli poddano także program zajęć, na skutek czego wyłączono z nauczania takie przedmioty, jak: „geografia polityczna, kolonialna i gospodarcza oraz historia polityczna”. W szkołach, gdzie „nie istniała pewność, że nauczyciele sami mogą dokonać koniecznej selekcji materiału”, całkowicie zlikwidowano nauczanie historii. Były to pierwsze kroki do dalszego ograniczania polskiego szkolnictwa na terenach wcielonych. Jednocześnie przystąpiono do założenia niemieckiej szkoły w Olkuszu – dla 23 dzieci miejscowych folksdojczy.

Po raz pierwszy pokusił się też landrat o przedstawienie nastrojów ludności powiatu. Generalnie uznał, że wobec zarządzeń władz zachowuje się ona „spokojnie i wyczekująco”. Takie posunięcia administracji, jak zabezpieczenie dostaw żywności i stosunku płac, założenie kuchni NSV i stołówek zakładowych miało się nawet spotkać z uznaniem. Sprawozdawca zauważył dobre poinformowanie ludności odnośnie do wydarzeń politycznych, stwierdził także duże nadzieje na korzystny dla Polski przebieg wojny. Poinformował również przełożonych o wykryciu w fabryce w Kluczach polskiej siatki informacyjnej, co miało świadczyć o istnieniu tajnej organizacji. Stwierdził przy tym bezradność niemieckich dyrektorów zakładów przemysłowych wobec prób sabotażu i szpiegostwa. Nie wspomniał natomiast o przeciwdziałaniu niemieckiego aparatu terroru ani losie schwytanych Polaków.

Kwiecień 1940 roku

Kwiecień przyniósł dalszą poprawę zaopatrzenia w żywność, choć np. dostawy ziemniaków, grochu i kaszy były wciąż niewystarczające. Działalność kuchni NSV była wciąż konieczna (w kwietniu wydano 7600 porcji). Również liczba bezrobotnych wyraźnie spadła. Według raportu landrata z maja 1940 roku było to rezultatem rozwoju działalności zakładów przemysłowych, uruchomienia programu budowy drogi Sławków – Olkusz oraz „pośrednictwa pracy”, czyli wysyłania Polaków do pracy przymusowej w Rzeszy. Miało to zmniejszyć zapotrzebowanie na pomoc socjalną, choć Groll narzekał, że wielu Polaków wysłanych do Niemiec nie przysyłało rodzinom żadnych pieniędzy, przez co te były skazane na wsparcie opieki społecznej.

Za konieczne uznał landrat Groll mianowanie niemieckich naczelników gmin (Gemeindevorsteher), gdyż ich polscy odpowiednicy nie mieli „najmniejszej siły przebicia wobec ludności”, zwłaszcza w sprawach podatkowych.

Obszerną część raportu za kwiecień 1940 roku zajęła ocena nastrojów ludności. Miała ona „zachowywać się spokojnie”, nie stwierdzono także „agresywnej wrogości wobec Niemców”. Dzień 3 maja 1940 roku nie przyniósł żadnych polskich patriotycznych „incydentów”. Coraz bardziej dostrzegalna dla władz niemieckich stawała się działalność polskiego ruchu oporu – zwłaszcza w zakładach przemysłowych. Doszło także do wykrycia magazynów broni (Waffenlager), które jednak w ostatniej chwili zostały ewakuowane przez członków ruchu oporu. Wykrycie takiej aktywności pociągnęło za sobą kilka akcji gestapo pod koniec kwietnia 1940 roku. Tajna policja natknęła się przy tym na dowody współpracy tajnych polskich organizacji w powiecie olkuskim z ruchem oporu w GG.

Z innych kwestii natury policyjnej dużo problemów stwarzało władzom pilnowanie narzuconych urzędowo cen maksymalnych, zwłaszcza że „handel był niezorganizowany” i przeważnie „leżał w żydowskich rękach”. Podobnie było z nielegalnym handlem, a zwłaszcza przemytem niektórych artykułów do GG, gdzie ceny były dużo wyższe. Landrat obawiał się „przesunięcia” niektórych towarów poza granice powiatu.

Końcowa część raportu Grolla informuje o planach przesiedlenia Żydów z Górnego Śląska do powiatów „pasa wschodniego”. Landrat pisał: „Zapowiedziana przez gestapo ewakuacja Żydów z tamtej strony granicy policyjnej do wschodnich powiatów stawia te przed nowymi, trudnymi zadaniami. W specjalnym raporcie dla pana prezydenta rejencji katowickiej wskazałem już na związane z tym niebezpieczeństwa dla miejscowej ludności pod względem żywieniowo-politycznym, socjalnym, zdrowotnym i policyjnym. Nie ulega wątpliwości, że ewakuację w tak dużym zakresie należy w chwili obecnej ocenić z perspektywy zainteresowanych powiatów jako niepożądaną”.

W pierwszych miesiącach 1940 roku na obszary „pasa wschodniego”: Chrzanowa, Olkusza, Zawiercia przesiedlono 4500 Żydów z Górnego Śląska. Zwraca uwagę niechęć landrata wobec planowanej akcji (wspomniany raport specjalny niestety nie zachował się). Trudno powiedzieć, czy możemy tu w ogóle mówić o sprzeciwie wobec tej część polityki państwa nazistowskiego. Możliwe, że chodzi raczej o wątpliwości urzędnika postawionego przed nowymi, trudnymi zadaniami związanymi z nagłym zwiększeniem ludności, uznawanej oficjalnie przecież za wrogą wobec niemieckiej „rasy panów” i III Rzeszy. CDN..

Jerzy Nagawiecki

Olkuski pompejański róż bez tajemnic

Informacja o sierpniowym odkryciu dotyczącym oryginalnego koloru tynku środkowego segmentu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu wielu mieszkańców wprowadziła w zdumienie. Efekty prac trwających od sierpnia są już dziś doskonale widoczne i – choć do zakończenia prac jeszcze trochę brakuje – budzą zaciekawienie.

roz pompejanski bez tajemnic 4

- Po wykonaniu badań stratygraficznych (specjalistycznych badań, mających na celu zbadanie nawarstwień historycznych) na elewacji środkowego budynku, została ustalona pierwotna kolorystyka wypraw tynkarskich. Okazuje się, że oryginalnie budynek miał kolor zbliżony do różu pompejańskiego. Podczas komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podjęto decyzję o przywróceniu pierwotnego koloru elewacji – tłumaczyła w sierpniu Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

Kompleksowa rewitalizacja fasad trzech budynków Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu rozpoczęła się nieco ponad dwa miesiące temu. Zły stan techniczny budynku nie tylko szpecił centrum miasta. Elewacja w niedługim czasie mogła zacząć stwarzać prawdziwe zagrożenie dla przechodniów. Już wcześniej zdarzała się konieczność wygrodzenia powierzchni, na którą sypał się gruz.

roz pompejanski bez tajemnic 1

- Ta renowacja nie mogła dłużej czekać. Wszyscy chcemy, by rynek tętnił życiem, dlatego koniecznie musimy stwarzać ku temu warunki. Narażone bezpieczeństwo mieszkańców oraz tragiczne walory estetyczne zadecydowały o przystąpieniu do prac. Odkrycie pierwszej warstwy tynku było dla nas dużym zaskoczeniem, jednak już teraz możemy powiedzieć, że podjęliśmy dobrą decyzję przywracając jej pierwotny kolor. To samo dotyczy elementów elewacji, które konserwujemy z dbałością o szczegóły: gmerka czy herbu – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Po różu pompejańskim ogromnym zaskoczeniem okazało się odkrycie dotyczące herbu, który pierwotnie tworzyło więcej elementów. Po zdjęciu warstwy starej farby okazało się, że w bramie miejskiej, która jest jednym z elementów godła herbu, był wcześniej orzeł w koronie.

roz pompejanski bez tajemnic 3

- Z każdym dniem budynek Urzędu odsłania swoje coraz piękniejsze oblicze. Dopiero po zakończeniu prac będziemy mogli całościowo ocenić ich efekty, jednak już teraz mieszkańcy mogą dostrzec wyraźne zmiany. Niedługo przystąpimy też do prac w obrębie dawnego starostwa, dla którego okres ruiny również się skończył. Będą to budynki dumnie prezentujące się w sercu miasta – jego wizytówki – podsumowuje Roman Piaśnik.

UMiG Olkusz

Wpływ smogu na zdrowie człowieka

W poniedziałek, 9 października 2017 roku Katowicach odbyła się konferencja "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie" z inicjatywy Polskiej Izby Ekologii. Spotkanie miało na celu uświadomienie powagi problemu jakim jest smog w Polsce, a Komitet Antysmogowy był patronem medialnym tej imprezy.

logo

Zanieczyszczenie powietrza ma szczególnie istotny wpływ na degradację środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka i jakość jego życia. Poziom czystości powietrza jakim oddychamy jest regulowany nie tylko działalnością człowieka (antropogenne), ale także naturalnymi zjawiskami: wybuchy wulkanów, pylenie powierzchni Ziemi. Największym antropogennym źródłem emisji zanieczyszczeń jest spalanie paliw. Ponad 75% całkowitej emisji pyłu pochodzi ze źródeł spalania. Podczas tego procesu do atmosfery uwalnianych jest wiele szkodliwych dla zdrowia związków drobnych pyłów, tak małych, że potrafią one skutecznie przeniknąć do komórek płuc powodując wiele anomalii wpływających na nasze zdrowie. Rozróżniamy dwie grupy tzw. pyłów drobnych, a są to PM10 i PM2.5. Zaliczają się do nich substancje o średnicy mniejszej niż kolejno: 10µg oraz 2.5µg. 

Spośród składników chemicznych PM – regulacjami prawnymi objęte są jedynie wybrane metale ciężkie: arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) oraz groźny benzo(a)piren (B(a)P).

Emisja tych substancji, będących produktami niezupełnego i niecałkowitego spalania, zależy od jakości paliw, ale przede wszystkim od technologii spalania oraz sposobu jej organizacji. 

Smog powstaje poprzez ogrzewanie domów paliwami niskiej jakości tj. węgiel, muły węglowe czy nawet wilgotne drewno oraz przez dużą ilość pojazdów poruszających się po miastach. Aby zmniejszyć swój udział w zatruwaniu powietrza należy zmienić sposób ogrzewania budynku. Wystarczy przejść z brudnych paliw stałych na czystsze biopaliwa jakim  np. jest pellet oraz zaopatrzyć się w piec grzewczy co najmniej klasy 5. W wielu miastach Polski władze dają dofinansowania do pieców, aby wspomóc mieszkańców w walce o czystość powietrza. 

Sytuacja Polski na tle Europy

Nasz kraj znajduje się w czołówce państw z najgorszą jakością powietrza. Na 50 miast wymienionych w rankingu aż 33 znajdują się w Polsce. Uściślając, aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych aglomeracji miejskich (Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec i Katowice). Nie stawia to Polaków w najlepszym świetle, jeśli chodzi o dbałość o ekologię w szczególności na tle średniej Unii Europejskiej. Co najbardziej powinno dać do myślenia, jesteśmy w tyle za wieloma krajami mniej rozwiniętymi, co ewidentnie wskazuje niski poziom świadomości ekologicznej Polaków. 

Statystyki również nie napawają optymizmem. Co roku z powodu chorób układu oddechowego umiera przedwcześnie od 40 do 45 tysięcy Polaków. Poza skróceniem oczekiwanej długości życia i zwiększeniem umieralności w populacji – narażenie na zanieczyszczenie powietrza powoduje też szerokie spektrum chorób oraz zaburza prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W szczególności silny jest wpływ ekspozycji prenatalnej. Dzieci matek narażonych w czasie ciąży na podwyższone stężenia zanieczyszczeń pyłowych rodzą się mniejsze niż dzieci matek żyjących w mniej zanieczyszczonym środowisku. Im większe narażenie ciężarnej tym gorszy rozwój i funkcjonowanie układu oddechowego ich dzieci w wieku późniejszym.

W przypadku osób dorosłych z narażeniem na zanieczyszczenia powietrza wiąże się też wzrost ryzyka występowania nowotworów, przede wszystkim raka płuca. wg. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), że w 2010 roku na całym świecie nastąpiło ok. 223 tys. zgonów (15%) z powodu „ruchów nowotworowych płuc".

mapka

Świadomość społeczna

Pomimo znowelizowanej w 2015 roku tzw. Ustawie Antysmogowej dającej samorządom odpowiednie narzędzie do podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji z z sektora komunalno-bytowego, tylko kilka województw rozpoczęło stosowne prace. Są to: woj. małopolskie, śląskie, podkarpackie oraz łódzkie. Niestety, wszelkie rozporządzenia ze strony rządu są bezsilne, jeśli społeczeństwo nie będzie świadome zagrożenia jakie niesie ze sobą zanieczyszczone powietrze. Ponad 50% ludzi nie widzi powiązania pomiędzy swoim zdrowiem, a powietrzem, którym oddychają.

Działania edukacyjno-profilaktyczne są pilne i konieczne nie tylko z uwagi na zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa polskiego i stanu środowiska, ale także ze względów prawno-ekonomicznych w skali UE. Jako kraj jesteśmy w trakcie procesu przed Trybunałem Europejskim, z uwagi na niespełnianie wymagań Dyrektywy CAFE. Stoimy przed groźbą nałożenia ogromnych sankcji ekonomicznych. Dodatkowo, koszty zdrowotne, społeczne, a zatem i finansowe negatywnego oddziaływania smogu na zdrowie są w Polsce bardzo wysokie. W perspektywie kilkunastu lat koszty te zdecydowanie przewyższą koszty działań naprawczych. Dlatego też, nawet pomijając oczywiste aspekty etyczne, walka z zanieczyszczeniem powietrza jest po prostu opłacalna ekonomicznie.

Zanieczyszczenia atmosfery nie wpływają jedynie na problemy z drogami oddechowymi, ale również na naszą wagę ciała. Jak mówi Pani dr. hab. Joanna Żywiec z Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu zanieczyszczenia powietrza wpływają również na zaburzenia produkcji insuliny powodując m.in. cukrzycę. Jeśli dołożymy do tego brak aktywności oraz częste spożywanie mocno przetworzonego jedzenia to nie ma co się dziwić, że mamy problemy ze zdrowiem.

Podsumowując dane z konferencji zorganizowanej pod opieką medialną naszego komitetu : zdrowie to temat bardzo szeroki, składający się z wielu czynników. Warto zacząć dbać o swój dobry stan. Pamiętajmy, że planeta Ziemia nie jest naszą własnością i nikt nie dał nam prawa do niszczenia jej. Powinniśmy darzyć "nasz dom" odpowiednim dla niego szacunkiem, tak aby przyszłe pokolenia nie musiały cierpieć przez nasze błędy. 

Warto zwrócić uwagę na parę wskazówek naszego komitetu antysmogowego , które łatwo mogą nam społecznie pomóc w walce ze smogiem:

1. Stosujmy ekologiczny opał do naszych piecy - węgiel zdrożał, naprawdę brykiet czy pellet i inne biopaliwa są obecnie od niego tańsze                                  

2. Kupując nowy piec lub wymieniając stary piec węglowy - zwracajmy uwagę na  emisję nowego pieca w szczególności na poziom emisji  benzo(a)pirenu (B(a)P) oraz pyłu  (PM)

3. Nie spalaj śmieci - dioksyny i benzopireny wtedy naprawdę zatruwają okolicę i sąsiadów

W przypadku, gdy sąsiad truje, spala śmieci, kopci itp. Zgłoś to straży miejskiej, a jak nie zadziała nam. Nasz komitet monitoruje działania straży miejskiej, zgłasza lokalnych trucicieli i aktywnie walczy ze smogiem.......

Adrian Pisarek

Komitet Antysmogowy "Będzie ciepło"

Lodowisko wróci na olkuski rynek

Olkuszanie mogą już ostrzyć łyżwy, gdyż pewnym jest, że w nadchodzącym sezonie zimowym lodowisko znów stanie na w sercu Srebrnego Miasta. Od połowy listopada rozpoczną się prace związane z montażem konstrukcji lodowiska, tak, aby od 1 grudnia amatorzy łyżwiarstwa mogli ponownie próbować swoich sił na Srebrnej Tafli. Z pewnością ucieszą się też z niższych cen biletów wstępu.

otwarcie lodowiska 35 1

- W ubiegłym sezonie lodowisko na olkuskim rynku dawało wszystkim wiele radości. Korzystali z niego nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również licznie przybywający goście. Piękna iluminacja świąteczna i radosne okrzyki łyżwiarzy sprawiły, że zimą serce naszego miasta tętniło życiem. Nie do pomyślenia dla nas było, by porzucić pomysł, który cieszył się takim powodzeniem i poparciem mieszkańców. Liczę na to, że w tym sezonie przynajmniej powtórzymy sukces organizacyjny lodowiska – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Jest na to duża szansa, gdyż już teraz Gmina Olkusz uzyskała zapewnienie o niższych cenach biletów wstępu na Srebrną Taflę. Należy przypomnieć, że opłata za bilet gwarantuje jednorazowy wstęp na lodowisko bez żadnego limitu czasowego.

Korzystanie z lodowiska wiązać się będzie z następującymi opłatami:

 • dla osoby dorosłej: 8,00 zł brutto/wejście
 • dla dzieci i młodzieży szkolnej poza zajęciami szkolnymi - 7,00 zł brutto/wejście
 • dla emerytów, rencistów - 6,00 zł brutto/ wejście
 • dla dzieci i młodzieży szkolnej (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) w czasie ferii zimowych ze szkól z terenu Miasta i Gminy Olkusz 9:00 –14:00  - 5,00 zł brutto/ wejście
 • wypożyczenie jednej pary łyżew na jedno wejście na lodowisko - 7,00 zł brutto
 • wypożyczenie jednej pary łyżew na jedno wejście na lodowisko w ramach zajęć lekcyjnych – 4,00 zł brutto
 • ostrzenie pary łyżew (własności osoby prywatnej) - 10,00 zł brutto
 • bilet rodzinny (2 dzieci + rodzice) – 18,00 zł brutto/ wejście
 • bilet dla rodziny posiadającej Kartę Dużej Rodziny  20,00 zł brutto/wejście
 • Karnet: 10 wejść normalny: 70,00 zł brutto, ulgowy: 42,00 zł brutto
 • Karnet: 20 wejść normalny: 130,00 zł brutto, ulgowy: 80,00 zł brutto
 • Wypożyczenie korektorów czy figurek do nauki jazdy na łyżwach bez opłat

Podobnie jak w ubiegłym roku, burmistrz Olkusza zadbał również o to, by na Srebrnej Tafli organizowane były imprezy okolicznościowe, w czasie których wstęp na lodowisko będzie całkowicie bezpłatny. Już teraz zabawę na lodowisku można zaplanować sobie na wielkie otwarcie, Mikołajki, Sylwestra, czy Walentynki. Zupełnie za darmo z lodowiska będą korzystali uczniowie z terenu Miasta i Gminy Olkusz w ramach zajęć szkolnych, natomiast w czasie przerwy świątecznej oraz w ferie zimowe wykwalifikowani instruktorzy poprowadzą bezpłatną szkółkę jazdy na łyżwach.

Lodowisko o wymiarach 18x29 metrów będzie czynne codziennie od 9:00 do 21:00. W czasie imprez okolicznościowych godziny te mogą ulegać zmianom, aby chętni mogli na lodowej tafli spędzić np. Sylwestra. Minionej zimy rynek był bardzo popularną destynacją spacerów mieszkańców oraz gości - szczególnie wieczorem, kiedy centrum miasta zdobiły cudownie prezentujące się iluminacje.

iluminacja

- Nie chcę zbyt wcześnie zdradzać szczegółów, ale mogę uchylić rąbka tajemnicy, że chcemy i w tym roku mieszkańców pozytywnie zaskoczyć. Rynek będzie jeszcze piękniejszy – obiecuje Roman Piaśnik, włodarz Olkusza. – To przedsięwzięcie jest wspaniałą promocją naszego miasta i atrakcyjną ofertą spędzenia czasu wolnego.

UMiG Olkusz

Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Olkusza rozstrzygnięta!

16 października 2017 r. odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników czwartej już edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Mieszkańcy, w głosowaniu trwającym blisko dwa tygodnie, wybrali 21 projektów, które będą realizowane w 2018 roku. Publikujemy pełną listę zwycięskich zadań.

bo ogloszenie wynikow 8

Witając mieszkańców, wśród których znajdowało się wielu autorów projektów do Budżetu Obywatelskiego, burmistrz Roman Piaśnik podziękował za dotychczasową aktywność. To już czwarta edycja partycypacji społecznej mieszkańców w wydatkach Gminy Olkusz, po raz kolejny ciesząca się wysoką frekwencją – jedną z najwyższych w Polsce.

Prezentacji zwycięskich zadań dokonali: Jacek Imielski, kierujący Wydziałem Spraw Społecznych oraz Michał Latos z Biura Promocji i Informacji Publicznej. Projekty zostały podzielone na trzy pule środków:

 •     700.000 zł – zadania z przedziału 50.000 zł - 100.000 zł,
 •     300.000 zł – zadania z przedziału 25.000 zł - 50.000 zł,
 •     200.000 zł – zadania do 25.000 zł.

W czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza mieszkańcy mogli oddać maksymalnie trzy głosy, zaznaczając jednocześnie na karcie „wagę” każdego z nich (najważniejszy, średnio ważny, najmniej ważny). Tym samym mieszkańcy zdecydowali o podziale blisko 1.200.000 zł. Do końca 2018 roku zrealizowanych zostanie 21 inicjatyw:

W puli zadań do 25 tys. zł – 8 projektów:

1.   Doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym w urządzenia do zabawy przeznaczone dla dzieci najmłodszych (w wieku 3-4 lata) przy Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu – 24 915 zł

2.  Siłownia zewnętrzna szansą na poprawę zdrowia i lepszą kondycję – Osiedle Słowiki – 25 000 zł

3.  Badam, więc rozumiem – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu – 25 000 zł

4.  Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu  – 25 000 zł

5.  Doposażenie Przedszkola w Osieku w pomoce naukowo-dydaktyczne – 25 000 zł

6. 3xE, czyli energooszczędnie, efektywnie i estetycznie. Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach przedszkolnych oraz wymiana szafek szatniowych w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu – 24 612 zł

7. Aktywne i kreatywne Gorenice – 24 980 zł

8. "Bezpieczne podwórko” – Osiedle Słowiki – 25 000 zł

Razem: 199 507 zł brutto

W puli zadań do 50 tys. zł – 6 projektów:

1. Budowa traktu spacerowo-rowerowego w Zimnodole – 50 000 zł

2. Modernizacja i remont dróg gminnych w Niesułowicach – 48 438 zł

3. „Tutaj znajdziesz swoje miejsce” – Osiedle Słowiki – 50 000 zł

4. Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz dobudowanej części remizy OSP Zederman w celu zapewnienia gotowości bojowej – 50 000 zł

5. Dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego – używanego dla OSP Zawada – 50 000 zł

6. Siłownia na świeżym powietrzu – Osiedle Glinianki – 50 000 zł

Razem: 298 438 zł brutto

W puli zadań do 100 tys. zł – 7 projektów:

1. Budowa drogi - strona północna w miejscowości Osiek  – 100 000 zł

2.  Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach w odzież specjalną do zadań bojowych, dachową syrenę alarmową oraz sprzęt multimedialny do szkoleń – 96 500 zł

3. Renowacja boiska do piłki koszykowej – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olkuszu – 99 701 zł

4. Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Zedermanie do potrzeb szkoły ośmioletniej- modernizacja toalet, zakup sprzętu gospodarczego  – 100 000 zł

5. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu – 100 000 zł

6. Remont łazienek w Pawilonie B Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu – 100 000 zł

7. Olkuski Senior – zdrowy, sprawny, zadowolony  – 100 000 zł

Razem: 696 201 zł brutto

Publiczne ogłoszenie wyników było okazją do prezentacji zwycięskich projektów przez ich autorów.

Do udziału w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza uprawnionych było 41 360 mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy ukończyli 16 rok życia. Oddano 12 194 karty do głosowania, spośród których 379 zostało uznanych za nieważne (głównie w wyniku zdublowanych głosów lub nieprawidłowo wypełnionych kart).

W sumie głosy ważne zostały oddane przez 11 815 mieszkańców. Większość głosujących wybrało tradycyjną - papierową metodę głosowania (59%). Już trzeci raz z rzędu chętniej głosowały kobiety (56%). Wśród głosujących dominowali dorośli: blisko 46% oddanych głosów pochodziło od osób w przedziale wiekowym 25-50, 44% głosów od osób w wieku powyżej 50 roku życia, 8% od głosujących w wieku 18-24 oraz 2% głosów od młodzieży poniżej 18 roku życia.

UMiG Olkusz

Spacer historyczny po Starym Cmentarzu w Olkuszu

Jeśli ktoś chce poznać ciekawą historię olkuszan zasłużonych dla miasta pochowanych na olkuskim Starym Cmentarzu powinien wybrać się na „Spacer historyczny po Starym Cmentarzu w Olkuszu”, który odbędzie się w piątek 27 października. Chętnych do poznania niezwykłej historii niezwykłych ludzi zapraszamy o godzinie 16.00 pod bramę Starego Cmentarza (ul. Króla Kazimierza Wielkiego), gdzie będzie czekał przewodnik, pracownik Punktu Informacji Turystycznej MSiT w Olkuszu. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Mile widziane zabranie ze sobą zniczy.

spacer kafelek

Stary Cmentarz został założony pomiędzy 1815, a 1821 rokiem. Działał do okresu międzywojennego. Poza najbardziej znanym grobem płk. Francesco Nullo są tu groby m.in. olkuszan – uczestników powstania listopadowego oraz zasłużonych działaczy społecznych. Częścią cmentarza jest kwatera prawosławna. Mur oddzielający kwaterę pełni funkcję Ściany Pamięci, na której znajdują się pamiątkowe tablice. Organizatorem spaceru jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu (Biuro Promocji i Informacji Publicznej). Zapraszamy.

UMiG Olkusz

Sportowa superhala w Wolbromiu

Wolbrom wzbogacił się o sale sportową z prawdziwego zdarzenia. Nowoczesny obiekt stanął obok Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy ul Mariackiej, w sąsiedztwie boiska „Orlik”. Służyć będzie szkolnej młodzieży podczas zajęć dydaktycznych, mieszkańcom na potrzeby czynnego uprawiania sportu, a także dla organizowanych imprez okolicznościowych i sportowych. Hala jest już gotowa. Trwa jej rozruch.

hala 014 Kopiowanie

Na kilkanaście dni przed oficjalnym otwarciem nowej hali sportowej poprosiliśmy Krzysztofa Wolczyńskiego - naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu o przybliżenie obiektu naszym Czytelnikom.

Krzysztof Wolczyński: Zakończona inwestycja obejmowała budowę hali sportowej i łącznika wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej na zaplecze hali sportowej z dwoma salkami gimnastycznymi. W ramach prac zostały wykonane nowe instalacje oraz zmodernizowana istniejąca infrastruktura techniczna. Dodatkowo teren wokół został utwardzony, przebudowie uległa droga wewnętrzna, powstała nowa ściana oporowa oraz ogrodzenie.

Hala prezentuje się pięknie, jest obszerna, funkcjonalna.

- Główna arena posiada wymiary pozwalające na uprawianie wszystkiego rodzaju gier zespołowych: od piłki ręcznej, przez koszykówkę, siatkówkę, futsal. Rywalizację można będzie obserwować z widowni posiadającej 96 fotelików. Obok dużej hali znajdują dwie mniejsze salki, które będą wykorzystywane na potrzeby szkolnych zajęć z gimnastyki - zabaw ruchowych dzieci z klas I-III, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć siłowych.

Obiekt dysponuje ponadto dwoma szatniami z węzłami sanitarnymi, każda dla 20 osób, pomieszczeniem dla nauczycieli w-f wraz z węzłem sanitarnym, ogólnodostępnymi toaletami dla mężczyzn i kobiet, magazynem sprzętu sportowego oraz lokalem porządkowym. Obiekt mieści także ściankę wspinaczkową.

Nowa hala to obiekt nowoczesny, energooszczędny…

- Zgodnie z współczesnymi standardami został wybudowany w energooszczędnych technologiach. Posiada miedzy innymi instalację solarną i pompy ciepła.

Inwestycję zrealizowano w błyskawicznym tempie.

- To prawda. 11 sierpnia 2016 roku Gmina Wolbrom zawarła umowę z firmą Budopol sp. z o.o. z Krakowa. Koszt wykonania obiektu - 5.867.239,18 zł brutto. Inwestycja powstała z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego”. Budowa trwała nieco ponad 400 dni. Obecnie obiekt posiada już prawomocne pozwolenie na użytkowanie. W tej chwili trwa rozruch technologiczny obiektu i odbiory w zakresie realizacji umowy z wykonawcą.

Dziękuje za rozmowę.

PS. Operatorem nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 został Dom Kultury w Wolbromiu.

Jerzy Nagawiecki

Problem prawie sam się rozwiązał

10 godzin trwała walka strażaków w Kluczach Osadzie, gdzie w niedziele, 8 października br. przed południem, wielki pożar opanował składowisko odpadów. Z ogniem walczyło 71 zastępów straży pożarnych, czyli ponad 250 druhów. W pierwszej fazie akcji działania koncentrowały się na tym, by ogień się nie rozprzestrzeniał i nie zajął magazynu firmy Velvet Care, sąsiadującej z płonącym obiektem. Kolejną dobę dogaszano pogorzelisko.

IMG 0418

Wydaje się, że pożar składowiska śmieci w Kluczach-Osadzie musiał kiedyś nastąpić. Nielegalnie nagromadzone odpady, w tym plastikowe opakowania, straszyły łatwopalnością. Mieszkańcy okolicznych domów, którzy od kilkunastu miesięcy skarżyli się na trudny do wytrzymania fetor, wielokrotnie interweniowali u władz powiatu olkuskiego i gminy Klucze wskazując na płynące z wysypiska zagrożenia: insekty, muchy i szczury oraz niebezpieczeństwo wybuchu pożaru. Niejednokrotnie dostrzegano bowiem palący się nad wysypiskiem gaz.

Nad problemami żyjących w pobliżu ludzi samorządowe władze pochylały się – jak to zwykle bywa - z troską i równocześnie robiły niewiele, by nie powiedzieć NIC! Na kolejnych spotkaniach z mieszkańcami Klucz-Osady obiecywano rychłą likwidację śmieciowiska. Wywózka odpadów miała nastąpić już za kilka, kilkanaście dni. Nie następowała. Podobno czekano na zakończenie administracyjnych procedur bagatelizując równocześnie problem bezpieczeństwa mieszkańców. Doczekano się pożaru. Winni muszą ponieść karę. Natomiast odpady należy wywieźć bezzwłocznie, w najbliższych dniach.

Komisją w śmieci

Kiedy w Kluczach paliły się jeszcze niebezpieczne odpady a pożar wciąż zagrażał ludziom i pobliskiej firmie Velvet Care, radny powiatowy Łukasz Kmita postanowił pokonać groźny problem… naradą. Jeszcze 8 października br. zwrócił się pismem do przewodniczącej Rady Powiatu oraz starosty olkuskiego „z wnioskiem o pilne zorganizowanie posiedzenia połączonych komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji oraz komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej w celu przedstawienia bieżącej sytuacji dotyczącej w/w pożaru (w tym zagrożenia mieszkańców „toksyczną chmurą"), a w sposób szczególny dalszego działania Starosty Olkuskiego i innych służb dotyczących zabezpieczenia pogorzeliska i postępowania z zalegającymi, a jeszcze niespalonymi śmieciami.”

Radny Kmita, w związku z licznymi obowiązkami służbowymi, nie zauważył widocznie, że w sprawie nagromadzonych nielegalnie odpadów debatowano w różnych gronach kilkanaście, a być może kilkadziesiąt razy. Bez rezultatów. Okazało się – nie po raz pierwszy zresztą - że przy pomocy narad, zgromadzeń i obrad śmieci nie uda się usunąć. Choć są tacy, którzy nadal próbują.

Zamiast konkluzji przypomnę radnemu stary dowcip z epoki słusznie minionej. Pytanie: Gdy nadejdzie powódź, co się zbiera najpierw: owies czy żyto? Odpowiedź: Najpierw zbiera się plenum!

22323995 1461017857266800 541011226 o 1

Gonimy króliczka

Trzy dni po pożarze za pośrednictwem facebook`a do mieszkańców gminy Klucze zwrócił się wójt Norbert Bień. Oto co napisał:

„Pora na krótkie podsumowanie. Chciałbym dziś podziękować i przeprosić... Podziękować Strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Krakowie, Chrzanowie, Oświęcimiu, Wadowicach, Bochni, Miechowie, Proszowic, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej i Komendy Głównej oraz Strażakom ochotnikom z OSP z Gmin Klucze, Wolbrom, Bolesław, Bukowno i gmin ościennych. Dziękuję za profesjonalnie przeprowadzoną akcję gaśniczą, pełną poświęcenia i narażenia swojego życia i zdrowia. Musicie to wiedzieć - dzięki Waszej brawurowej i doskonale skoordynowanej akcji uchroniliście nie tylko kilka zakładów pracy dających ok. 600 miejsc pracy dla powiatu olkuskiego, ale uchroniliście także nas mieszkańców od katastrofy ekologicznej, bo dzięki wam wypaliła się tylko część odpadów. Szczególne podziękowania należą się także dla Wojewody Małopolskiego, który po mojej prośbie zadysponował dodatkowe siły i środki z PSP oraz osobiście nadzorował akcję gaśniczą mimo, że był to niedzielne deszczowe popołudnie.

Przykre jest to, że po decyzjach zezwalających na działalność z odpadami, wydający te decyzje Starosta nie kontrolował w sposób właściwy tej budzącej wiele kontrowersji działalności. Strażacy nie powinni grzebać się w palących się odpadach, wdychając opary szkodliwego dymu, tylko ratować życie i mienie ludzi. Podobnie dymu nie powinni wdychać mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy mam informację ,że wykonania zastępczego nie będzie… teren po zakończeniu akcji gaśniczej przejmie prokurator i do zakończenia śledztwa nie można podejmować żadnych działań. 

Gmina wspólnie z PSP będzie próbować dogasić ten pożar aby z pogorzeliska nie wydostawały się opary gryzącego dymu z parą i aby móc zwolnić ok. 10 zastępów, t.j. ok 60 strażaków, którzy przebywają tam dzień i noc. 

Jeszcze jeden komentarz – refleksja. Jedynymi skutecznymi decyzjami Starosty, istotnymi dla problemu, były de facto do dnia dzisiejszego… tylko pozwolenia na prowadzenie tej działalności… i aneksy rozszerzające decyzję na odpady.

Na koniec pragnę przeprosić Mieszkańców, przeprosić za to że uwierzyliśmy staroście w dobre intencje. Gonimy króliczka Panie Starosto…"

Jerzy Nagawiecki