na strone telefony poziom

 

Wielki Finał konkursu Odblaskowa szkoła!

27 października szkoła podstawowa w Czubrowicach obchodziła wielkie święto, stanowiące zwieńczenie wysiłków uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, dzięki którym przebieg konkursu „Odblaskowa szkoła” miał tak niezwykły wymiar. Szkoła gościła w swoich progach przewodniczącą Rady Rodziców, p. Sabinę Babiuch, przedstawicielkę policji p. sierż. sztab. Anetę Walor, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Czubrowicach- p. Janusza Nowińskiego oraz p. Pawła Sołtysika.

IMG 3358

Niezwykłe spotkanie, które przebiegało w podniosłej atmosferze finałowej gali, pozwoliło powrócić do wspomnień z przebiegu akcji dzięki prezentacji multimedialnej przedstawionej przez p. Jarosława Piekarza, który przypomniał wszystkie wydarzenia, związane z konkursem „Odblaskowa szkoła”. Kolejnym elementem był odblaskowy taniec uczennic ze starszych klas, który wprowadził nas w kolorowy świat przedstawienia przygotowanego przez uczniów klas II, III i IV. Szkoła w Czubrowicach zmieniła się w leśną łąkę, na której mogliśmy przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także utrwalić znaczenie znaków drogowych.

IMG 3329

Kolejnym ważnym elementem finałowej gali było wręczenie nagród w konkursach realizowanych w naszej szkole w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”, które zostały rozdane przez Pana Dyrektora oraz zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że tegoroczny przebieg konkursu „Odblaskowa szkoła” pozostanie na długi czas w pamięci uczniów i pozwoli im na zwiększenie bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu drogowym.

IMG 3393

Danuta Sioła

Seniorzy w kontakcie z olkuskim samorządem

Osoby młode, mające ciekawe pomysły lub spostrzeżenia dotyczące swojego miasta, niewymagające złożenia oficjalnego wniosku, potrzebują dosłownie kilku minut na to, by podzielić się nimi z magistratem – wystarczy bowiem napisać maila. Inaczej jest z seniorami, którym często bariera technologiczna uniemożliwia przekazywanie opinii. Właśnie z myślą o nich w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów została zamontowana skrzynka uwag i opinii. Będzie ona pośredniczyła w kontakcie między osobami starszymi a Gminną Radą Seniorów i magistratem.

skrzynka rady seniorow 2

Liczymy, że inicjatywa ta przypadnie do gustu przede wszystkim tym, którzy chcą podzielić się jakąś myślą dotyczącą funkcjonowania samorządu, usprawnieniem dla osób starszych czy też sprawami związanymi z seniorami, a którzy z jakichś przyczyn nie mogą przybyć na nasz dyżur – komentują zgodnie Olga Śladowska i Ryszard Ryza z Gminnej Rady Seniorów.

Dyżury przedstawicieli Gminnej Rady Seniorów pełnione są w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w pokoju 238 w każdy wtorek od 11:00 do 13:00. W pozostałe dni mieszkańcy mogą pozostawiać swoje wnioski w skrzynce, która została zawieszona w wejściu do magistratu.

Skrzynka uwag i opinii nie jest jedyną inicjatywą Gminnej Rady Seniorów. W nieco ponad rok ten organ doradczy zaproponował m.in. przystąpienie do programów Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Koperty Życia, organizację Dni Seniora i Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, a także udzielał się charytatywnie. W planach ma jeszcze przygotowanie publikacji – Olkuskiego Niezbędnika Seniora oraz inicjatywę Ławeczek wytchnienia, w związku z którą odbyły się już pierwsze spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Bardzo mnie cieszy ilość inicjatyw, z jakimi wychodzą olkuscy seniorzy. Każda z nich przybliża nas do realizacji społeczeństwa otwartego na ich sprawy – uważa Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

skrzynka rady seniorow

UMiG Olkusz

Zebra wraca do Zedermana

Informuję, że w wyniku konsultacji społecznych oraz po ponownych pomiarach ruchu pieszych na przejściu i w jego rejonie przejście dla pieszych w miejscowości Zederman zostanie przywrócone” – napisał Marek Chodkiewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Datowane na 25 października br. pismo zaadresowane zostało na ręce Marszałka Sejmu RP i było odpowiedzią na interpelację posłanki Lidii Gądek w sprawie oznakowanego, bezpiecznego przejścia przez drogę krajową nr 94 w Zedermanie, którą parlamentarzystka z Lgoty Wolbromskiej złożyła 29 sierpnia br. Przywrócenia w pełni oznakowanego przejścia mieszkańcy domagali się od kilku miesięcy.

przejscie sugerowane zederman

Problem oznakowanego przejścia przez drogę krajową w Zedermanie rozpoczął się z chwilą lokalizacji dodatkowych przystanków autobusowych oraz budową dla nich specjalnych zatok. Równocześnie pobliskie, oznakowane przejście dla pieszych zostało przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - zarządcę przecinającej Zederman drogi krajowej nr 94 – zastąpione sugerowanym przejściem dla pieszych pozbawionym oznakowania poziomego i pionowego. Na takie dictum zareagowali mieszkańcy oraz władze samorządowe gminy Olkusz.

18 sierpnia br. ludzie z Zedermana blokowali DK 94, wyrażając tym samym swoje niezadowolenie z decyzji GDDKiA. Problem naświetliły także lokalne i regionalne media. Determinację mieszkańców wsparł Roman Piaśnik. W drugiej połowie sierpnia burmistrz Olkusza skierował pismo do zarządcy drogi z wnioskiem o przywrócenie na krajówce w Zedermanie przejścia typu „zebra”. Równocześnie o interwencję poproszono posłów Ziemi Olkuskiej: Lidię Gądek, Agnieszkę Ścigaj oraz Jacka Osucha.

Poselska interwencja

Jeszcze w sierpniu br. posłanka Lidia Gądek interpelowała do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie „zastępowania należycie oznakowanych przejść dla pieszych tzw. przejściami sugerowanymi, które - zgodnie z tłumaczeniami urzędników GDDKiA są tworzone tam gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością i występuje małe natężenie ruchu pieszych. Przejścia sugerowane są nieoznakowane, pozbawione sygnalizacji świetlnej, a rozpoznać je można jedynie za sprawą doprowadzonego do jezdni chodnika z obniżonym krawężnikiem. Co więcej, na przejściu sugerowanym to pojazdy, a nie piesi, mają pierwszeństwo. W mojej opinii – tłumaczyła posłanka Gadek - fakt poruszania się pojazdów z dużą prędkością, przemawia właśnie za tworzeniem w pełni oznakowanego przejścia dla pieszych. Natomiast okoliczność małego natężenia ruchu pieszych, zważywszy na obowiązek utrzymania bezpieczeństwa dla każdego uczestnika ruchu, nie może stanowić argumentu za tworzeniem przejść sugerowanych.”

W dalszej części interpelacji Lidia Gądek wskazała jako jaskrawy przykład wypaczenia przepisów prawa miejscowość Zederman i w konkluzji wnioskowała do ministra infrastruktury i budownictwa o „nakazanie GDDKiA Oddział w Krakowie, przywrócenia w miejscowości Zederman w pełni oznakowanego przejścia dla pieszych, w miejscu niedawno powstałego tzw. sugerowanego przejścia dla pieszych.”

Przywracamy zebrę

Na odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury czekano do 25 października br. Warto było. Bowiem wniosek posłanki Lidii Gadek (oraz równolegle czynione interwencje przez burmistrza Piaśnika) został uwzględniony. Autor odpowiedzi, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz, napisał, że „z uwagi na stan bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - pieszych na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych woj. małopolskiego GDDKiA jako współodpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz pełniąc funkcję zarządzającego ruchem na drogach krajowych, wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podjęła działania mające na celu ustalenie przyczyny wypadków oraz zasad, które w przyszłości pozwoliłyby im przeciwdziałać i wyeliminować część zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. (…) W związku z powyższym na przejściach dla pieszych woj. małopolskiego przeprowadzono wizje lokalne przejść dla pieszych przy udziale przedstawicieli GDDKiA, Policji i władz samorządowych, pod kątem ich wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną np. braki chodnika czy właściwego oświetlenia.”

W najważniejszym dla mieszkańców akapicie wiceminister napisał: "Informuję, że w wyniku konsultacji społecznych oraz po ponownych pomiarach ruchu pieszych na przejściu i w jego rejonie – przejście dla pieszych w miejscowości Zederman zostanie przywrócone.”

Przejście w listopadzie

Udaną, skuteczną interwencję przyjęła z satysfakcją społeczność Zedermana. Sołtys Sabina Gęgotek wraziła wdzięczność „…tym wszystkim, którzy podjęli temat przejścia dla pieszych w naszej miejscowości. To dla nas ważny problem. Otrzymałam informację, że „zebra” powinna się pojawić do 15 listopada. Czekamy. Ze swej strony pragnę szczególnie podziękować poseł Lidii Gądek za szybką reakcję i realne wsparcie oraz burmistrzowi Olkusza, który wspierał naszą społeczność w walce o bezpieczne przejście przez „krajówkę”.   

Jerzy Nagawiecki

Raporty landrata Grolla - fragmenty cz.4

Archiwum Państwowe w Katowicach przygotowuje SZKICE ARCHIWALNO-HISTORYCZNE. W numerze szóstym periodyku, z roku 2010, ukazał się artykuł starszego archiwisty Mirosława Węcka pt. „Pierwsze miesiące okupacji Olkusza podczas II wojny światowej w świetle raportów landrata Heinricha Grolla”. Po zakończeniu kampanii wrześniowej roku 1939 zachodnia cześć powiatu olkuskiego: Sławków, Bolesław, Olkusz, Ogrodzieniec, Klucze, Jaroszowiec i okolice, w sumie 381,7 km. kw., zamieszkała przez 52 tys. ludzi (29% powierzchni i około 30% ludności według danych z roku 1939) została wcielona do Trzeciej Rzeszy - do prowincji górnośląskiej, natomiast pozostałe ziemie znalazły się w wielkim powiecie miechowskim pozostającym w granicach nowoutworzonej Generalnej Guberni. Nadzór nad powiatem olkuskim lat hitlerowskiej okupacji dzierżył landrat - Heinrich Groll: aplikował hitlerowską politykę, wytyczał konkretne rozwiązania. Cytowane poniżej fragmenty artykułu Mirosława Węcka zawierają zachowane w archiwach raporty landrata (starosty) z okresu od września 1939 do czerwca 1940 roku, interesujący materiał dla tych wszystkich, którzy cenią sobie historię, nawet tę opisywaną oczami okupanta. Dziś odcinek nr 4 – przedostatni!

Maj 1940 roku

„Pojawiły się też pierwsze objawy oporu przeciwko tej formie eksploatacji ludności podbitych terenów – wiele osób wytypowanych do wyjazdu nie stawiało się w wyznaczonych miejscach, co pociągało za sobą interwencje policji.

Nastąpiła dalsza rozbudowa niemieckiej administracji. Rozpoczęli wówczas działalność niemieccy komisarze urzędowi dla mniejszych miast i wsi. Polscy wójtowie i burmistrzowie zostali zwolnieni, np. dotychczasowy burmistrz Olkusza Majewski. Groll zdawał sobie jednak sprawę, że ze względu na polskość powiatu nie może całkowicie zrezygnować z polskich urzędników. Zalecał zatem stosowanie mieszanej polsko-niemieckiej obsady okręgów urzędowych.

W maju 1940r. nastąpiła znaczna zmiana nastrojów polskiej ludności. Wynikała ona z niemieckich sukcesów w Norwegii, Holandii, Belgii i Francji. Nadzieje na zwycięstwo mocarstw zachodnich i rychłe wyzwolenie Polski były przyczyną obserwowanego przez władze niemieckie biernego oporu Polaków wobec zarządzeń władz okupacyjnych. Opór ten był według landrata „rozniecany przez tajnych podżegaczy i organizacje”. Wiadomości o klęsce aliantów przyniosły Polakom rozczarowanie i powszechny spadek nastrojów. Mimo to władze niemieckie z pewną nerwowością oczekiwały dnia święta Konstytucji 3 maja. Obawiano się polskich wystąpień – policja i żandarmeria podwyższyły gotowość, podjęto też kroki w celu zabezpieczenia obywateli Rzeszy i folksdojczy obecnych w powiecie olkuskim. Ku widocznej uldze landrata święto przebiegło spokojnie. Równie spokojnie, choć pod uważną kontrolą niemieckiej policji, odbyły się procesje Bożego Ciała. Jednocześnie władze policyjne przystąpiły do zaostrzonej walki z przemytem oraz nielegalnym handlem.

Planowo i „bez zakłóceń” przebiegała natomiast akcja ewakuacji Żydów z Górnego Śląska i osiedlania ich w olkuskiem. Zadaniem wyżywienia przywożonych ludzi obciążono żydowskie „kuchnie ludowe”. Landrat zapowiedział konieczność sprawdzenia zdolności do pracy przywiezionych Żydów po zakończeniu akcji. Początkowo do powiatu olkuskiego miano przesiedlić 1060 Żydów, jednak ograniczone możliwości przyjęcia tak dużej ilości ludzi skłoniły landrata Grolla do podjęcia rozmów z gestapo w sprawie zmniejszenia tej liczby.

Czerwiec 1940 roku

Nadal trwała akcja wysyłania Polaków na roboty do Niemiec, jednak „kontyngent zdolnych i chętnych do pracy sił roboczych uległ już wyczerpaniu”. Szansę na pozyskanie kolejnych robotników widział landrat w „systematycznym przeczesaniu niezaangażowanej jeszcze w pracę ludności”. Urząd pracy miał przeprowadzić odpowiednie konsultacje. Jednak akcja napotykała coraz większy opór ludności – w czerwcu konieczne było zaangażowanie policji i żandarmerii, aby doprowadziła „siłę roboczą” przeznaczoną dla Rzeszy. Kwestia zatrudnienia łączyła się z dalszym rozwojem produkcji przemysłowej oraz „posuwających się szybko naprzód” drogowych robót budowlanych. Można przypuszczać, że do pracy przy budowie dróg wykorzystywano przymusowo ludność żydowską.

Ciągłe niezadowolenie landrata budził brak wystarczającej liczby niemieckich urzędników – zarówno we władzach powiatu, jak i administracji terenowej. Tylko jeden urzędnik wyznaczony na burmistrza miasta Olkusza objął dotychczas swoje obowiązki. Inną troską były niskie przychody z podatków; np. właściciele kamienic wpłacali niskie podatki, gdyż najemcy od dnia wybuchu wojny tylko w niewielkim stopniu opłacali czynsze, uzyskiwane przez nich dochody były bowiem za niskie, aby mogli opłacać swoje mieszkania.

Nastroje ludności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei akcja przesiedlania Żydów przebiegała bez przeszkód, choć wolno. Według landrata Grolla dotychczas (tj. do 1 lipca 1940 roku) do powiatu olkuskiego trafiło 195 Żydów. Jednocześnie landrat podjął starania o poprawienie stosunków komunikacyjnych. Pociągi na linii kolejowej Olkusz – Katowice kursowały dwa razy dziennie i to o niekorzystnym czasie – uniemożliwiającym np. załatwienie spraw urzędowych w Katowicach. Podjęto także starania o uruchomienie linii autobusowej Olkusz – Będzin – Sosnowiec.

Pewnych trudności przysporzyło władzom niemieckim zwiększenie się liczby policji o 56 żandarmów pomocniczych. Brakowało łóżek i innego wyposażenia, które należało nabyć, gdyż z niewiadomych względów „musiano odstąpić od konfiskat w większym wymiarze”. Zaskakująca wstrzemięźliwość, gdyż zazwyczaj władze niemieckie nie stroniły od takiego postępowania wobec podbitej ludności.”

Krwawa Środa

„Zachowane raporty landrata Grolla kończą się na czerwcu 1940 roku. W Archiwum Państwowym w Katowicach nie zachowała się niestety relacja Grolla z przebiegu wydarzenia, które stało się symbolem okrucieństwa niemieckich okupantów na ziemi olkuskiej. Tzw. „krwawa środa” w Olkuszu, która miała miejsce w lipcu 1940 roku pokazuje zupełnie inną stronę postępowania okupanta niż relacje landrata Grolla, skupiające się na „pozytywnej pracy” niemieckiej administracji, choć zawierają także liczne informacje na temat działań o charakterze zbrodniczym.

Można pokusić się o stwierdzenie, że „krwawa środa” jest w pewnym sensie cezurą w dziejach hitlerowskiej okupacji powiatu olkuskiego. Pierwsze miesiące wojny to wciąż pełny niepewności i niezdecydowania co dalszych losów tego obszaru czas budowy tamtejszej administracji. Proces ten trwał mniej więcej do lata 1940 roku, kiedy to powstały w olkuskiem struktury zdolne do skutecznej realizacji polityki okupacyjnej, która miała się stawać coraz bardziej represyjna i zbrodnicza wobec miejscowej ludności – przede wszystkim żydowskiej. Wszystkie elementy tej polityki: prześladowania Żydów, wywózki Polaków do pracy przymusowej oraz bezwzględne zwalczanie jakiegokolwiek oporu objawiły się już w pierwszych miesiącach okupacji. Ich eskalacja nastąpiła później.

Bastion niemczyzny

O tym, jak sam Groll widział swoją misję w ziemi olkuskiej, niech świadczą jego słowa wypowiedziane podczas zebrania landratów rejencji katowickiej, które odbyło się w Wiśle w dniu 25 kwietnia 1940 roku.

„Resztkowy powiat Olkusz, w swoim kształcie, jest gospodarczo tworem kadłubowym, który nie jest zdolny do dłuższego życia. Nasuwa się zatem pytanie, czy przez uproszczenie administracji i ewentualny podział powiatu można znaleźć znośne rozwiązanie, lub czy powiat należy rozbudować i uczynić zdolnym do życia jako powiat graniczny i bastion niemczyzny. Wtedy konieczne byłoby chyba przyłączenie większych graniczących obszarów z sąsiednich powiatów. Wzmocnienie i bastion wobec słowiańskich wpływów kulturalnych i gospodarczych są możliwe tylko wtedy, gdy będzie można stworzyć silny i wytrzymały powiat graniczny”.

Jerzy Nagawiecki

Pierwszoklasiści po ślubowaniach

Nie tylko wrzesień kojarzy się ze szkołą. Dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych równie ważnym miesiącem w kalendarzu edukacyjnym jest październik. To właśnie wtedy odbywają się ślubowania pierwszych klas. Nie inaczej było w tym roku. Młodzi uczniowie przyrzekali sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych oraz mieli pierwsze okazje do zaprezentowania swoich talentów na okolicznościowych akademiach.

slubowania sp1 32

Ślubowania pierwszych klas to bardzo duże przeżycie – nie tylko dla najmłodszych, ale także dla rodziców i dziadków, którzy chętnie przybywają na uroczystości organizowane w szkołach.

Wagę tego wydarzenia doceniają również władze lokalne, które towarzyszą pierwszoroczniakom w tym szczególnym dniu. Na dobry początek edukacyjnej ścieżki burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik wręczył najmłodszym uczniom szkół podstawowych zestawy szkolnych i słodkich upominków.

UMiG Olkusz

Odeszli w 2017 roku

1 listopada jest dniem, w którym odwiedzany groby bliskich. Chcielibyśmy w tym miejscu wspomnieć osoby blisko związane z Olkuszem, które w mijającym roku odeszły na wieczny spoczynek.

leszek konarski
25 stycznia 2017 r. zmarł Leszek Konarski - Starosta Olkuski w latach 2002-2010, Kierownik Urzędu Rejonowego w Olkuszu w latach 1990-1998, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w 1990 roku, Radny Rady Miejskiej w latach 1990-1994, współzałożyciel i Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Ziemi Olkuskiej "Solidarność".

kazik czarnecki

28 stycznia 2017 r. zmarł Kazimierz Czarnecki - Honorowy Obywatel Olkusza. Za swoją działalność był odznaczony również: Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Metalowców, Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Rozwoju Ziemi Krakowskiej oraz Dla Województwa Katowickiego, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jego nazwisko zostało wpisane w 1976 r. do Księgi Zasłużonych Dla Ziemi Olkuskiej, a w 1980 r. do Księgi Ludzi Zasłużonych Dla Województwa Katowickiego.

mosze

1 marca 2017 r. zmarł Mosze Berger – Honorowy Obywatel Olkusza. Jego twórczy dorobek wnosi wkład w upowszechnianie wiedzy o historii Olkusza nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Warto dodać, że Mosze Berger swojej miłości do rodzinnego miasta i pamięci o nim dawał również wyraz, uczestnicząc – dziś już jako jedyny rodowity olkuszanin – w corocznych zjazdach potomków olkuskich Żydów pod znajdującym się w izraelskim Holon pomnikiem olkuszan, którzy zginęli podczas Holokaustu.

wojtek wadas

19 maja 2017 r. odszedł Wojciech Wadas: radny III, IV, V i VII kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 1998-1999, oddany społecznik.

teresa jasinska

1 września 2017 r. zmarła Teresa Jasińska - radna III kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 2000-2002, przewodnicząca Zarządu Osiedla Śródmieście.

UMiG Olkusz

350 tys. zł dla Łobzowa

W budynku strażnicy OSP w Łobzowie powstanie Centrum Turystyki i Rekreacji. Przed kilkoma dniami burmistrz Adam Zielnik podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dotację 350 tys. zł. przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Centrum wzbogaci ofertę turystyczną i rekreacyjnej obszaru, pozwoli na tworzenie nowych form zagospodarowania czasu wolnego, wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.

turysta

Projektu przewiduje rozbudowę remizy w kierunku północnym, na dwóch kondygnacjach. Powiększone zaplecze kuchni zyska w przyziemiu magazynowe zaplecze. Winda osobowa zastąpi obszerną klatkę schodową prowadzącą do poddasza, gdzie znajdą się wolne pomieszczenia m.in.: biblioteki  z czytelnią, izby pamięci, świetlicy o pow. 80 m2. Na górnej kondygnacji pojawi się taras widokowy. Przebudowie ulegnie też cały dach. Przy wschodniej elewacji budynku stanie wieżyczka z syreną lub symbolicznie zamontowanym dzwonem.

Pierwsza pula środków zewnętrznych została przyznana. Obecnie Gmina Wolbrom oczekuje na pozytywnie rozpatrzenie wniosków na kolejne transze. Oby znów się udało!

Jerzy Nagawiecki

Remiza w Porąbce jak nowa

Remiza OSP w Porąbce, w gminie Trzyciąż, zyskała nowy look. Za 197 392, 45 zł wykonano gruntowny remont strażnicy. Walnie przyczyniły się do tego środki zewnętrzne...

remiza5

Remont strażnicy podzielono na dwa etapy. Najpierw renowacji poddano wnętrze budynku. Odnowiono garaż, salę narad i szkoleń oraz pomieszczenia socjalne, w których wymalowano ściany, położono gładzie i wymieniono drzwi. Prace wewnątrz kosztowały łącznie 75 086,86 zł, z czego połowa została dofinansowana z wojewódzkiego programu „Małopolskie Remizy 2017”.

Drugi etap prac skupiał się na kondycji i widoku wierzchniej części budynku. Za 122 305,59 zł wykonano jego termomodernizację. Z tej kwoty 21 235,45 zł dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Oprócz tego wokół strażnicy wykonano balustrady schodowe, bariery śniegowe, a także opaskę z kostki brukowej. Ściany i strop remizy również zostały docieplone, wymieniono okno, parapety, drzwi i rynny, wytynkowano ściany zewnętrzne oraz dokonano obróbki blacharskiej daszku nad wejściem.

Całość prac wykonała firma KAM-BUD z Wolbromia.

Jerzy Nagawiecki

 

Podpalenie! Dwa wybuchy!

Moim zdaniem to było podpalenie, słyszałem dwa wybuchy” – powiedział 23 października br. Norbert Bień w trakcie spotkania z mieszkańcami Klucz zorganizowanego w Domu Kultury „Papiernik”. Wójt Klucz wie co mówi. Znalazł się w sąsiedztwie płonącego składowiska odpadów w Osadzie w niedzielne przedpołudnie, 8 października br., kilkanaście minut po godz. 11. Z najbliższej odległości obserwował pożar, organizował akcję gaśniczą i pomocową. „Problem był niezmiernie poważny – kontynuował włodarz gminy Klucze - W sąsiedztwie ognia znajdowały się magazyny spółki VelvetCARE oraz terenowa jednostka firmy Fenice Services Polska. W obydwu podmiotach pracuje w sumie ok. 600 osób. To istotne miejsca pracy w naszej gminie. Należało je chronić z cała stanowczością.

usuwanieAkcja gaśnicza i wyburzeniowa w Kluczach Osadzie pochłonęła już setki tysięcy złotych.
A to przecież dopiero początek wydatków.
Razem z wywózką odpadów podatnik czyli mieszkańcy powiatu olkuskiego zapłacą
za pośrednictwem urzędników grubo ponad milion zł.
Na zdjęciu akcja wyburzeniowa. Fot. mł. bryg. Marcin Maciora

To był historyczny pożar w powiecie olkuskim – mówił z kolei mł. bryg. Michał Polak, z-ca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej. – Panowały ekstremalne warunki. Ogień objął 7,5 tys. m kw. Zużyto 650 tys. m sześciennych wody. W akcji gaśniczej wzięło udział 687 strażaków oraz 218 pojazdów straży pożarnej oraz 46 pojazdów i 96 osób innych służb i podmiotów. Najdalsze przyjechały aż z Gorlic. Strażakom udało się mienie oszacowane na kwotę ok. 23 mln. zł.

Teraz strażaccy specjaliści przygotowują dokument zwany analizą pożaru. Równocześnie trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn wzniecenia ognia.  

Nie było zagrożeń

Kolejny mówca, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan, poinformował zebranych, że… – Wieczorem w dniu pożaru inspektorzy WIOŚ podjęli monitoring powietrza w 5 punktach: przy Silikatach, w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Sosnowej, obok kościoła, przy bramie wjazdowej do VelvetCARE oraz na skrzyżowaniu przy wjeździe na ulicę w kierunku zakładu Silikaty. Nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Ze względu na duże zadymienie – kontynuował Listwan - podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców najbliższego osiedla. Na ewakuację zgodziło się 6 osób. Pomiary kontynuowano w kolejnym dniu.

Równocześnie Ryszard Listwan przedstawił wyniki dokładniejszych analiz pobranych próbek. Okazało się, że stężenie węglowodorów aromatycznych, czyli związków głównie benzenu oraz toluenu i ksylenu było ponadnormatywne, w ekstremalnych przypadkach stężenie benzenu przekraczało normy nawet 10-krotnie, zaś stężenie pyłów blisko 8 krotnie. Owe wypowiedzi przeszły bez echa. Komentarzy nie było. A szkoda, gdyż szczególnie związki benzenu są bardzo niebezpieczne ludzi. Mogą doprowadzić do uszkodzenia szpiku kostnego i mają niekorzystny wpływ na krew. Powodują uszkodzenie wątroby, nerek, spadek odporności na zakażenia, zaburzenia przemiany materii i osłabienie. Powodują zawroty i bóle głowy, osłabienie, senność, duszność, mdłości a także zmniejszenie odporności na zakażenia zewnętrzne i nieprawidłową przemianę materii.

Jest decyzja - wywozimy!

Starosta olkuski rozpoczął swoje wystąpienie od retorycznego pytania: jak rozwiązać problem?

Następnie, po krótkiej wymianie zdań z wójtem Norbertem Bieniem (chodziło o partycypacje w kosztach operacji wywozu odpadów) Paweł Piasny stwierdził, że od 24 października br. rozpoczyna się akcja likwidacja śmieciowiska. W poniedziałek, 23 października, podpisał stosowną umowę na operację wywozu i utylizacje odpadów. Zapisano w niej, że za sumę 940 tys. zł ze składowiska usunięte zostanie 2 700 ton odpadów. Operacja potrwa ok. trzy tygodnie. Dziennie usuwane będzie ok. 300 ton odpadów.

Ale na tym nie koniec problemu, gdyż pozostaje pogorzelisko, cześć składowiska z zwęglonymi i częściowo nadpalonymi odpadami. Obszar ten będzie wyłączony z akcji wywozowej, gdyż znajduje się obecnie pod jurysdykcją prokuratury, która – jak wspomnieliśmy wcześniej – ustala przyczyny pożaru.

Wykonanie zastępcze na pogorzelisku – czyli mówiąc zrozumiałym językiem – oczyszczenie tej części składowiska, będzie możliwe po zakończeniu postepowania prokuratorskiego oraz wypełnieniu administracyjnych przepisów. Starosta Piasny oszacował ten okres na kilka miesięcy.

Czy to było konieczne?

- Co dalej? - pytał na zakończenie debaty w DK „Papiernik” Sebastian Sierka, reprezentant społeczności Klucz-Osady. – Czy musiało dojść do pożaru? Jak do tego dopuszczono? – mnożył retoryczne wątpliwości. Nie ustąpimy – dodawał – jak będzie trzeba dotrzemy do Rzecznika Praw Obywatelskich, do międzynarodowych sadów. Odpowiedzi nie uzyskał. W prezydium spotkania zapanowała cisza. 

Kilka słów ode mnie

Śmieciowa epopeja w Kluczach Osadzie to tak naprawdę opowieść o samorządowej władzy, którą przerósł problem nielegalnego składowiska śmieci. Ciąg wydarzeń dowodzi, że zabrakło  baczenia nad działalnością firm branży ekologicznie wrażliwej, że pracownicy olkuskiego starostwa nie dostrzegli ewidentnych nieprawidłowości w trakcie akcji kontrolnej składowiska przeprowadzonej w 2016r. na zlecenie WIOŚ, że trwające miesiącami przygotowania (ach te procedury) do wywózki śmieci zwieńczone… pożarem.

Totalna klapa. A powtarzane obecnie opowieści o sprawnie zorganizowanej akcji gaśniczej, o heroizmie strażaków to jedynie dymna zasłona. Strażacy zrobili swoje i chwała im za to. Niestety trudno to samo powiedzieć o samorządowych włodarzach, którzy o wydarzeniach z 8 października w Kluczach Osadzie nie mówią w sposób konkretny.

A brzmią one następująco: powołując się na przeszkody formalne odsuwano w czasie likwidację wysypiska. Zbagatelizowano wielkie niebezpieczeństwo. Brakło wyobraźni. Troska o budżet przesłoniła troskę o ludzi. A tymczasem wielki pożar strawił tysiące ton plastikowych opakowań. Szkodliwe substancje wydostały się do atmosfery. Trudno swobodnie oddychać. Swąd czuć do dziś nie tylko w Kluczach, ale także w kolejnych miejscowościach głównie na zachód od miejsca pożaru. Mieszkańców poddano szczególnym inhalacjom, szkodliwym dla ich zdrowia, skracającym życie.

Podczas kolejnych spotkań, również tym poniedziałkowym w Kluczach, nikt się nawet nie zająknął o zdrowotnym problemie. Brakło refleksji nad sposobami zmniejszenia owych uciążliwości, nad stworzeniem programu badań kontrolnych i – być może – konieczności aplikacji stosownych leków. Z tymi problemami obywatele muszą sobie radzić sami.  

Jerzy Nagawiecki

Realna szansa na nowe autobusy

23 nowoczesne autobusy mogą już niebawem wozić mieszkańców po olkuskich ulicach. Stanie się to dzięki staraniom o środki zewnętrzne na zakup nowego taboru dla obsługującego pasażerów z czterech gmin Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Perspektywa zakupu pojazdów nabiera bardzo realnych kształtów, gdyż radni Rady Miejskiej w Olkuszu zgodzili się już z burmistrzem Romanem Piaśnikiem na to, aby przystąpić do projektu, którego efektem będzie zakup pojazdów spełniających normy EURO VI oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Całość zadania kosztować ma 28 mln zł, z czego dofinansowanie na ten cel wynosi prawie 15 mln zł. Aby plany o nowych autobusach stały się rzeczywistością, podobną zgodę wyrazić muszą pozostałe gminy: Bolesław, Klucze oraz miasto Bukowno.

Nowe autobusy Warszawa

To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się jedynie marzeniem, dziś jest na wyciągnięcie ręki. Dziękuję radnym za podjęcie słusznej decyzji o poparciu tego projektu. Wierzę, że pozostałe gminy postąpią podobnie, gdyż drugiej takiej szansy możemy już nigdy nie mieć. Przed nami duże wyzwanie inwestycyjne, jednak wiem, że właśnie tego oczekują mieszkańcy i pasażerowie. Odrobimy tym samym wieloletnie zaległości – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Pierwotnie wniosek na nowe autobusy złożyła Gmina Olkusz, jako zabezpieczenie transportu publicznego po planowanym wyjściu ze Związku. Jednakże po uzgodnieniu nowych zasad współpracy gmin Olkusz, Bolesław, Klucze i Bukowno w zakresie organizacji komunikacji miejskiej, realizacja wniosku została poszerzona na wszystkie gminy i powierzona do realizacji Związkowi Komunalnemu Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, który jest odpowiedzialny za organizację komunikacji zbiorowej na terenie tych czterech gmin.

W ocenie wniosków o dofinansowanie wyżej punktowane były te projekty, które nie skupiały się wyłącznie na kwestiach związanych z komunikacją miejską, a rozszerzały ten zakres np. o budowę parkingów park&ride. Jako ZKG „KM” nie mogliśmy występować z projektami budowlanymi, gdyż przepisy ograniczają naszą działalność do organizacji publicznego transportu zbiorowego. Można więc powiedzieć, że od samego początku mieliśmy nieco bardziej pod górkę niż inni wnioskodawcy, którzy mogli uzupełniać aplikacje o dodatkowo punktowane pozycje – tłumaczy Tadeusz Chwast, przewodniczący Zarządu ZKG „KM”.

Pula środków Urzędu Marszałkowskiego na ten cel okazała się mniejsza niż wartość wszystkich złożonych wniosków. Projekt ZKG „KM” został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej projektów, które otrzymały dofinansowanie. Z wnioskowanych 19 mln zł dofinansowania przyznano 14,8 mln zł. W związku z tym burmistrz i radni Gminy Olkusz wyrazili zgodę na zwiększenie wkładu własnego. Jeżeli podobnie postąpią pozostałe gminy, wniosek znajdzie się na liście podstawowej.

Część radnych Prawa i Sprawiedliwości nie może się odnaleźć w zaistniałej sytuacji, sugerując, że pomniejszenie dofinansowania jest porażką obecnych władz Olkusza. Jest to dla mnie argumentacja o tyle niezrozumiała, gdyż to właśnie władze Olkusza – z obecnym burmistrzem Romanem Piaśnikiem – były inicjatorami projektu oraz jego głównymi orędownikami. Dodatkowo, Urząd Marszałkowski wprost przyznaje, że w przypadku wystąpienia oszczędności przetargowych uzyskane dofinansowanie ulegnie zwiększeniu. Z doświadczenia wiemy, że tego typu sytuacje zdarzają się nad wyraz często, więc może się okazać, iż nie będziemy musieli wcale zwiększać wkładu własnego – mówi radny Rady Miejskiej w Olkuszu Ryszard Ryza.

Jeżeli władze Bolesławia, Klucz i Bukowna pójdą w ślady Olkusza i wyrażą zgodę na to, by ZKG „KM” podpisał umowę o dofinansowanie, pierwsze nowe autobusy na ulicach tych czterech gmin mogą pojawić się jeszcze w 2018 roku.

UMiG Olkusz