Orszak Trzech Króli ulicami Olkusza

6 stycznia 2018 ulicami Olkusza przejdzie Orszak Trzech Króli, którego celem jest promowanie wśród mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz tradycji Święta Trzech Króli oraz zachęcanie do wspólnego, rodzinnego przeżywania tego święta. Odtwarzaniu wydarzeń sprzed ponad 2000 lat będzie towarzyszyło śpiewanie kolęd.

hfjgjgjtjy

Godzina: od 11:00 do 13:00

Miejsce: Olkusz

Przemarsz 3 grup następującymi trasami:

Bazylika Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, Bazylika, Rynek, ul. Augustiańska, ul. Fr. Nullo, ul. Minkiewicza, ul. Polna, Plac Dworcowy PKS;

Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego w Olkuszu, ul. Sosnowa, ul. Biema, ul. Dworska, ul. Curie-Skłodowskiej, kładka nad torami, ul. Na Skarpie, ul. Łukasińskiego, ul. K. K. Wielkiego, Plac Dworcowy PKS;

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Olkuszu, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Nowowiejska, ul. Wiejska, przejście przez drogę DK94, ul. Słowackiego, ul. K. K. Wielkiego, Plac Dworcowy PKS.

Po dojściu Orszaku Trzech Króli z Bazyliki świętego Andrzeja Apostoła, Kościoła pw. Dobrego Pasterza i z Kościoła  pw. Św. Maksymiliana Kolbego do Placu Dworcowego PKS, grupy będą przemieszczać się ulicą Króla Kazimierza Wielkiego i ul. Krakowską do Rynku Olkuskiego.

UMiG Olkusz

Usuwanie wyrobów azbestowych z dofinansowaniem

Tuż przed końcem roku do olkuskiego magistratu wpłynęła dobra wiadomość – projekt o nazwie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w subregionie Małopolski Zachodniej. Wartość uzyskanego dofinansowania to 170 425,00 zł.

azbest

- Konsekwentnie dążymy do poprawy stanu środowiska naturalnego. Oprócz działań związanych z walką z niską emisją, realizujemy także program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz. Na zadania te skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne, co pozwala zrobić więcej – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Całkowita wartość projektu w 2018 roku to 200 500,01 zł. Materiały zawierające azbest były powszechnie stosowane w budownictwie od początku lat 70. ze względu na niską cenę oraz wagę, a także dużą trwałość. Zawarte w eternicie włókna azbestowe, są bardzo szkodliwe i powodują wiele chorób układu oddechowego. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest odpowiedzialny jest za jego utylizację. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 roku oraz Wieloletnim Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku.

UMiG Olkusz

 

 

„Wdawanie się w publiczne spory nie jest w moim stylu”

W świątecznym wydaniu „Serwisu Jurajskiego” publikujemy wywiad z burmistrzem Romanem Piaśnikiem. Obecny włodarz Olkusza zasiada na urzędzie od ponad trzech lat. Posiada swój precyzyjny plan na Olkusz. Prezentuje oryginalny styl sprawowania władzy, burzy dawne układy, zachowuje dystans od politycznych ośrodków dowodzenia i równocześnie wykazuje aktywność w działaniach na rzecz poprawy infrastruktury miasta i gminy. Ciekawa rozmowa o sprawach dla miasta i gminy ważnych, i mniej ważnych również. Zapraszamy do lektury.

Roman Piasik

Samorząd Gminy Olkusz jawi się obecnie jako jednostka politycznie neutralna. Nie zawsze tak było. U progu obecnej kadencji przyszło Panu pracować w silnie upolitycznionej rzeczywistości. Jak udaje się zachowywać niezależność?

- Zachowanie politycznej niezależności samorządów każdego szczebla jest niezwykle ważne, ponieważ tylko wtedy mieszkańcy mają gwarancję, że realizowane są ich rzeczywiste potrzeby, a nie interesy partii politycznych. Sam spotykałem się z otwartymi żądaniami polityków zatrudnienia pewnych osób, w zamian za np. bardziej sprzyjające publikacje w mediach. Stanowczo unikam tego typu układów. Sojuszników zyskuję poprzez realizację dobrych inicjatyw, a nie handel stanowiskami. Stawiam sprawy otwarcie i uczciwie, co cenią sobie mieszkańcy.

Gminę Olkusz wiążą z ościennymi samorządami - Bolesławiem, Bukownem i Kluczami - spółki: Komunikacja Międzygminna i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Stoczył Pan batalię o zwiększenie wpływów na bieg spraw w wymienionych spółkach. Jakie zyski osiągnęła społeczność Olkusza z wywalczonych zmian?

- Wystarczy spojrzeć na efekty: uzyskane dofinansowanie na zakup nowych autobusów to w dużej mierze wysiłek Gminy Olkusz. Być może już w 2018 r. pierwsze z nich pojawią się na ulicach Olkusza. We wrześniu zostały obniżone ceny biletów komunikacji miejskiej. Podobnie z Wodociągami. Drugi rok z rzędu obniżymy cenę wody. Wcześniej to się nigdy nie udawało, a od 1994 r. mieszkańcy mogli mieć jedynie nadzieję, że woda nie podrożeje. Wypracowanie kompromisów nie było łatwe, ale warto było walczyć o swoje.

W ciągu minionych trzech lat zmienił Pan kadry jednostek i spółek zależnych od Gminy Olkusz. Jakimi kryteriami Pan się kierował?

- Przede wszystkim szukam specjalistów w swoich dziedzinach. Muszą to być osoby merytorycznie przygotowane do pełnienia odpowiedzialnych funkcji. Wymagam również zaangażowania, gdyż nawet najlepszy fachowiec, któremu brakuje zapału do pracy, będzie pracował poniżej oczekiwań. Efekty prac osób, którym zaufałem, mówią same za siebie.

W działaniach Urzędu trudno dostrzec partyjne inspiracje. Skąd Pan czerpie motywację do pracy na rzecz społeczności Gminy Olkusz?

- Motywują mnie nowe wyzwania. Gdy kończymy jeden temat, ja już wybiegam w przyszłość, planując kolejne działania. Cieszą mnie efekty pracy. Widzę zapał naczelników i kierowników, co także dodaje mi siły do pracy. Zawsze podkreślam, że dobór odpowiedniej kadry – ludzi wykształconych, pełnych pomysłów i oddanych temu miastu – jest kluczem do sukcesu.

Mijają trzy lata kadencji Romana Piaśnika. Proszę przedstawić bilans najważniejszych dokonań burmistrza Olkusza – realizację zapowiedzi prezentowanych w kampanii wyborczej roku 2014.

- Uważam, że sporym sukcesem jest zmiana pewnych złych nawyków i przyzwyczajeń. Przez lata nie dało się nic zrobić w temacie komunikacji miejskiej, wodociągów, czy planowania przestrzennego. Teraz okazuje się, że możemy mieć nowe autobusy, tańszą wodę oraz przekształcać tereny zgodnie z wolą mieszkańców. Zupełnie inaczej wyglądają gminne ulice, które są czyste i konsekwentnie remontowane. Możliwe stało się obniżenie podatku od środków transportu. W Strefie Aktywności Gospodarczej z powodzeniem działa kilkanaście firm i niebawem będzie rozwijał się kolejny duży przedsiębiorca, który gwarantuje zwiększenie zatrudnienia. Ruszamy też temat zaniedbywany zbyt długo – remont dawnego starostwa. Otrzymaliśmy dofinansowanie na ten cel i przywrócenie funkcji użytkowej tego budynku jest już pewne.

Co pozostało do zrobienia w najbliższych miesiącach? Na jakie prace pozwoli budżet gminy?

- Zdaję sobie sprawę z ogromnych potrzeb inwestycyjnych na osiedlach i w sołectwach. Oczywistym jest, że chciałbym wszystkie zrealizować od razu, jednak budżet Gminy Olkusz na to nie pozwala. Nie jest to kwestia chęci, a możliwości. Chociaż trzeba jasno zaznaczyć, że zrobiliśmy więcej zadań, niż to było planowane. W przyszłym roku rozpoczną się duże prace inwestycyjne przy budynku dawnego starostwa, mamy też ambitne plany w związku z możliwym dofinansowaniem w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Niebawem dowiemy się, które zadania otrzymają dofinansowanie. Nie ucierpią na tym pozostałe inwestycje, bowiem zaplanowaliśmy także remonty gminnych traktów.

Olkusz pięknieje. Rynek Srebrnego Grodu staje się wizytówką miasta. Wyzwaniem stojącym przed włodarzami MiG jest gmach dawnego starostwa. Kiedy nastąpi remont obiektu?

- Dzięki kolejnym inicjatywom i intensywnej promocji mieszkańcy oraz goście dostrzegają, jak wiele ciekawych rzeczy można w Olkuszu robić. Przykładem niech będzie serce miasta w okresie zimowym – lodowisko sprowadza na rynek tysiące osób, a nowa świąteczna sceneria prawdziwie urzeka. W takie miejsca chce się wracać. Faktycznie, gmach dawnego starostwa stanowi dużą rysę na tym wizerunku, jednak ten stan już długo się nie utrzyma. W przyszłym roku ruszą prace budowlane. Pamiętajmy, że oprócz remontu dawnego starostwa powstanie również podziemna trasa multimedialna w piwnicach ratusza. To będzie prawdziwa perełka w regionie.

Relacje między burmistrzem Olkusza a starostą olkuskim układają się chłodno. Jak Pan ocenia współpracę obydwu jednostek? Jak Pan definiuje warunki jej poprawy?

- Wystarczy, by każdy skupił się na swoich obowiązkach i rzetelnie się im poświęcał. Nie jest przecież tak, że gramy do różnych bramek. Gramy do jednej bramki, jednak każdy powinien znać swoją rolę na boisku. Tę rolę jasno określają przepisy prawa. Staram się nie reagować na komentarze i zaczepki, które w moim odczuciu nie powinny mieć miejsca wśród ludzi, którzy uważają się za kulturalnych. Jestem skoncentrowany na tym, aby swoją postawą nie rozczarować mieszkańców. Wdawanie się w publiczne spory nie jest w moim stylu. Dosyć mamy już niepotrzebnych dyskusji na poziomie debaty ogólnopolskiej. Na grunt lokalny nie mam zamiaru jej przenosić.

Rok 2018 tuż, tuż… Za jedenaście miesięcy wybory samorządowe. Czy podejmie Pan walkę o kontynuowanie misji burmistrza w kolejnej kadencji? Jakie istotne zamierzenia chciałby Pan realizować w Gminie Olkusz w następnych latach?  

- Za wcześnie jest, by już teraz mówić o przyszłych wyborach, natomiast wiadomo, jakie wyzwania stoją przed Olkuszem. Wymienię trzy: umacnianie pozycji w województwie, rozwój gospodarczy oraz zapewnienie mieszkańcom usług publicznych na najwyższym z możliwych poziomie. W Gminie Olkusz mieszka 48 tysięcy osób. Chcę, aby te osoby były zadowolone z dostępności i jakości usług publicznych: urzędów, szkół, czy placówek kulturalnych. Zmiany, jakie zapoczątkowałem, zostały przez mieszkańców docenione wielokrotnie, co dla mnie jest sygnałem, że dobrze wyznaczyłem priorytety. Proszę również pamiętać, że Olkusz znajduje się w czołówce miast o najwyższej ilości podmiotów gospodarczych. Kwitnie u nas sektor usług, co jest bardzo dobrym znakiem. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i wiedza na temat ich działalności pozwalają mi optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.

Roman Piaśnik: Ja również serdecznie dziękuję.

Jerzy Nagawiecki

Dwa ronda i droga na nowo

Nowa nawierzchnia, dwa ronda, wyodrębnione lewo i prawoskręty, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, ale także wypełnienie licznych wymogów ekologicznych, na które należy mieć szczególne baczenie na terenach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 - „Ostoja Środkowojurajska" - oto planowane zadania inwestorskie, które wykonywane będą podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 przecinającej gminę Klucze.

1

Dodatkowy pas do skrętu przyda się w szczególności kierowcom pokonującym skrzyżowanie przy kościele w Rodakach.
Co ciekawe modernizacja całego odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 na terenie gminy Klucze będzie oznaczać wycinkę aż 3657 drzew.

DW 791 prowadzi od Trzebini, przez Olkusz, Klucze do Ogrodzieńca. Trudny technicznie odcinek traktu przecina jurajskie tereny gminy Klucze. Zakończono wstępne prace projektowe. Autorem studium / koncepcji jest Biuro Usług Inżynierskich FKprojekt. Powstały kosztem ok. 160 tys. zł operat / dokumentacja sfinansowały po połowie Urząd Gminy Klucze i Zarząd Województwa Małopolskiego. Posłuży inwestorowi – Zarządowi Województwa - do złożenia stosownego wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne: przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Modernizacja

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 791 wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od granicy z województwem śląskim do ronda w miejscowości Klucze u zbiegu ulic: Zawierciańskiej, Bolesławskiej i Rabsztyńskiej, oraz przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Bolesławską - obok supermarketu „Wafelek” – łącznie ok. 11 km.

W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejącej nawierzchni, budowę nowej nawierzchni na poszerzeniach drogi, przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami bocznymi, w tym konstrukcję dwóch rond: przy „Wafelku” oraz na skrzyżowaniu DW 791 z drogą w kierunku Pilicy i Chechła, wyodrębnienie lewoskrętów w Rodakach na wysokości leśniczówki oraz na Chechło i Ryczówek przy skrzyżowaniu z DP 1096 K, budowę i przebudowę: chodników, zatok autobusowych, poboczy, odwodnienia (kanalizacji deszczowej oraz przydrożnych rowów), przepustów, budowę ciągu pieszo — rowerowego od Klucz-Osady do Domu Kultury „Papiernik w centrum Klucz, wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED oraz zjazdów publicznych i indywidualnych do posesji. Ważnym elementem bezpieczeństwa rozbudowywanego traktu ma być specjalne, dodatkowe miejsce zatrzymań (tzw. pas drogi - zjazd) dla TIR-ów w rejonie Świniuszki, potrzebne zwłaszcza zimą w czasie oblodzenia drogi.  

Ponadto na przebudowywanym odcinku DW-791 zostaną wykonane: oznakowanie poziome i pionowe, przebudowa i budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej (teletechnika, energetyka, sieć wodociągowa, ciepłownicza, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, kanalizacja deszczowa).

Ekologia wymaga

Przebudowa drogi przecinającej Jurę Krakowsko-Częstochowską wymaga szczególnego baczenia na otaczająca przyrodę. Bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny i otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 — „Ostoja Środkowojurajska".

W postanowieniu wydanym przez Urząd Gminy Klucze stwierdzono wprawdzie brak obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko omawianej inwestycji drogowej, ale równocześnie zalecono szczególne baczenie na otoczenie choćby ze względu na możliwość występowania w sąsiedztwie inwestycji nietoperzy, licznych gatunków ptaków i owadów. A sprawa do błahych nie należy. Bowiem wiedzieć trzeba, że w trakcie przebudowy drogi planuje się usunięcie ok. 3657 drzew. Toteż w ramach działań kompensujących utratę potencjalnych miejsc lęgowych i kryjówek zaleca się usytuowanie w sąsiedztwie inwestycji skrzynek dla ptaków i nietoperzy. Ich ilość powinien ustalić nadzór przyrodniczy, jednak nie powinna być mniejsza niż 10 budek dla ptaków i 4 budki dla nietoperzy.

Dodatkowo zapewnienie właściwej ochrony płazów będzie realizowane poprzez zastosowanie optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych tj. dostosowanie remontowanego przepustu do pełnienia funkcji przejścia poprzez wykonanie odpowiednich półek dla płazów, wykonanie obustronnych płotków ochronno-naprowadzających, zastosowanie tymczasowych wygrodzeń dla płazów wzdłuż pasa drogowego oraz w obrębie zastoisk wodnych na terenie budowy i ich codzienna kontrola.

Oby jak najszybciej!

Poważne i potrzebne przedsięwzięcie inwestycyjne czeka na realizację. Będzie kosztować ok. 17 mln zł. Wójt Norbert Bień wspomaga na wszelkie sposoby głównego inwestora w przygotowaniach do rozpoczęcia robót i liczy, że prace rozpoczną się już w 2018 roku. Na rzecz przebudowy DW 791 lobbuje radny wojewódzki Marcin Cockiewicz z Bukowna oraz posłanka Lidia Gądek. Oby skutecznie, oby rozpoczęcie inwestycji nastąpiło jak najszybciej.

Jerzy Nagawiecki 

Powitanie Nowego Roku na Rynku

Nie masz jeszcze planów na Sylwestra, a nie chcesz powitać Nowego Roku w domu? Przyjdź na olkuski Rynek 31 grudnia i weź udział w jedynym takim wydarzeniu w całej okolicy, jakim jest „Sylwester na lodowisku”. Impreza odbędzie się pod patronatem burmistrza Olkusza Romana Piaśnika. Wstęp i wypożyczenie łyżew za darmo!

sylwester tablica

Już od godziny 18:30 zaplanowano widowiskowe występy pary tanecznej i hokeistów. Po występach około godz. 19:00 do wspólnej zabawy zaproszą DJ Sosen i DJ Reto, którzy zadbają o to, aby nikomu nie było zimno. Gorące hity minionej dekady wprowadzą wszystkich w sylwestrowy nastrój. Dla najaktywniejszych łyżwiarzy przewidziane niespodzianki, między innymi karnety na lodowisko i upominki od Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Chwilę przed północą życzenia mieszkańcom złoży burmistrz Olkusza. Wspólne odliczanie towarzyszyć będzie powitaniu Nowego Roku 2018 w sercu Srebrnego Miasta!  

 

UMiG Olkusz

Kolejny sprzęt dla olkuskich strażaków

Nowe zestawy ratownicze i defibrylatory zasiliły wyposażenie pięciu olkuskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. Sprzęt o wartości 34 tysięcy złotych przekazał prezesom OSP burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.

DSC 0083

 - Bardzo się cieszę, że w przedświątecznym okresie spotykamy się ponownie w tym roku w bardzo miłych okolicznościach. Mam wielką przyjemność przekazać strażakom ochotnikom z Gminy Olkusz wyposażenie, które będzie służyło do ratowania zdrowia i życia ludzkiego – mówił burmistrz, przekazując 4 zestawy ratownicze oraz 2 defibrylatory.

Ich zakup został sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, o co wnioskowała Gmina Olkusz. Kwota 34 tysięcy złotych stanowią Olkusz na pierwszym miejscu w powiecie pod względem wysokości dofinansowania w tym rozdaniu środków z Ministerstwa Sprawiedliwości. Na każdy zestaw do ratownictwa medycznego R1 składają się: plecak-apteczka z wyposażeniem, zestaw szyn Kramera i deski ortopedyczne. Taki komplet trafił do OSP Gorenice, OSP Osiek, OSP Zederman i OSP Żurada. Z puli przyznanych środków zakupiono również dwa defibrylatory, które znalazły się na wyposażeniu OSP Olkusz i OSP Gorenice. Gmina Olkusz sfinansowała strażakom również kurs doskonalący z zakresu pomocy przedmedycznej, podczas którego nacisk został położony na praktyczne wykorzystanie takiego właśnie sprzętu.

DSC 0090

Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

UMiG Olkusz

Stypendia dla najzdolniejszych w 2017

Tradycją stało się już, że ostatnia w roku kalendarzowym sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przyjmuje charakter bardzo uroczysty. Był to dzień szczególny przede wszystkim dla 51 uczniów i absolwentów olkuskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów, którzy z rąk burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika otrzymali stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

DSC 0661

- Dzięki zdolnym i ambitnym młodym ludziom nasza mała ojczyzna i cały kraj mogą zmieniać się na lepsze. Serdecznie Wam dziękuję za czas, jaki poświęcacie na rozwijanie swoich zainteresowań i naukę. Jestem pewien, że wasza praca zaprocentuje w przyszłości i to stypendium jest początkiem wielkich karier, czego z całego serca Wam wszystkim życzę – gratulował stypendystom burmistrz Roman Piaśnik.

Kandydatów do otrzymania stypendium mogli zgłaszać dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rady rodziców, instytucje kulturalne, oświatowe i sportowe oraz rodzice i opiekunowie uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 3:

 • Alan Motyka, Osiągnięcia sportowe
 • Barbara Goraj Osiągnięcia sportowe
 • Diana Parzych Osiągniecia sportowe
 • Emilia Parzych Osiągnięcia sportowe

Szkoła Podstawowa nr 4:

 • Aleksandra Polańska Osiągnięcia w nauce
 • Matylda Soduł Osiągnięcia w nauce
 • Maksymilian Żurek Osiągnięcia w nauce
 • Szymon Bigaj Osiągnięcia w nauce
 • Jan Jamroś Osiągnięcia w nauce
 • Mikołaj Konieczny Osiągnięcia w nauce
 • Hubert Smutek Osiągnięcia w nauce
 • Jakub Chmist Osiągnięcia w nauce
 • Michał Rusinek Osiągnięcia w nauce
 • Daniel Kopacz Osiągnięcia w nauce
 • Przemysław Czaja, Osiągnięcia sportowe
 • Ewa Filiczak Osiągnięcia sportowe

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu:

 • Alicja Chrost  Osiągnięcia w nauce
 • Zachariasz Woszczek Osiągnięcia w nauce
 • Emilia Prządo Osiągnięcia w nauce
 • Piotr Cieślik Osiągnięcia w nauce
 • Julia Jesień Osiągnięcia sportowe
 • Weronika Kordaszewska Osiągnięcia sportowe
 • Wiktoria Petlic Osiągnięcia sportowe
 • Maja Skałbania Osiągnięcia sportowe
 • Magdalena Sołtysik Osiągnięcia sportowe
 • Zuzanna Żur Osiągnięcia sportowe
 • Alicja Cebula Osiągnięcia sportowe
 • Zofia Bigaj Osiągnięcia sportowe

Szkoła Podstawowa nr 10:

 • Oliwia Mączka Osiągnięcia w nauce

Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu:

 • Natalia Duda, Osiągnięcia w nauce
 • Julia Tarchoł Osiągnięcia w nauce

Szkoła Podstawowa w Osieku:

 • Antonina Emilia Mittman Osiągnięcia w nauce
 • Zofia Antonina Mittman Osiągnięcia nauce

I Liceum Ogólnokształcące:

 • Mateusz Frejlich Osiągnięcia w nauce
 • Jakub Waszkiewicz Osiągnięcia w nauce
 • Małgorzata Kucia Osiągnięcia w nauce
 • Kamil Wichary Osiągnięcia sportowe

IV Liceum Ogólnokształcące Olkusz:

 • Monika Kula Osiągnięcia w nauce:
 • Magdalena Durańska Osiągnięcia sportowe
 • Aleksandra Fajnkuchen Osiągnięcia sportowe
 • Angelika Kuźma Osiągnięcia sportowe
 • Emilia Minor Osiągnięcia sportowe
 • Alicja Pietruszka Osiągnięcia sportowe
 • Wiktoria Piotrowska Osiągnięcia sportowe
 • Magdalena Sroka Osiągnięcia sportowe
 • Wiktoria Sioła Osiągnięcia sportowe
 • Radosław Wadowski Osiągnięcia sportowe
 • Marta Zub Osiągnięcia sportowe

Zgłoszenia indywidualne:

 • Oskar Janawa Osiągnięcia sportowe
 • Adrian Mielczarek Osiągnięcia sportowe
 • Katarzyna Leśniak Osiągnięcia w nauce

UMiG Olkusz

Punkt Obsługi Klienta PGNiG w Olkuszu na stałe

Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych usługami Punktu Obsługi Klienta (POK) w Olkuszu. Sprawdził się pilotażowy program współpracy między burmistrzem Romanem Piaśnikiem a zarządem firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Przez ostatnie trzy miesiące mieszkańcy Olkusza i całego rejonu mogli stacjonarnie skorzystać z usług POK w olkuskim magistracie. Ponieważ udało się wykazać, że zainteresowanie tego typu usługami jest bardzo duże, firma postanowiła utworzyć Punkt Obsługi Klienta na stałe w budynku przy ulicy Szpitalnej 16. Do dyspozycji mieszkańców pracownicy PGNiG będą w każdy poniedziałek i wtorek między 8:00 a 16:00.

DSC 1144

- Zabiegałem o stałą obsługę klientów w Olkuszu, ponieważ w wielu przypadkach dla mieszkańców niezwykle kłopotliwe było jeżdżenie z dokumentami do innych miast lub korzystanie z usług infolinii. Zainteresowanie programem pilotażowym przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W każdy poniedziałek do tymczasowego Punktu Obsługi Klienta przychodziły dziesiątki klientów – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – Bardzo dziękuję zarządowi firmy za otwartość na nasze argumenty i współpracę. Jestem przekonany, że utworzenie punktu w Olkuszu na stałe będzie z obopólną korzyścią – dodaje.

Od kilku lat mieszkańcy Olkusza nie mieli możliwości osobistego załatwienia spraw związanych z odbiorem gazu na terenie swojego miasta. Olkusz był pierwszym w Rejonie Górnośląskim i jednym z pierwszych w Polsce miast, w których czasowy punkt powstał dzięki współpracy lokalnego samorządu z dostawcą gazu.

W POK przy ulicy Szpitalnej 16 PGNiG obecnym i przyszłym odbiorcom gazu gwarantuje pełną obsługę klienta. Na miejscu można otrzymać informacje dotyczące usług i oferty handlowej, skorzystać z doradztwa, zawrzeć i rozwiązać umowę na gaz i usługi energetyczne, a także złożyć reklamację, czy też podać stan licznika. Do dyspozycji klientów są niezbędne formularze, które pracownicy gazowni pomagają wypełnić.

plakat punkt szpitalna

UMiG Olkusz

Wigilia Mieszkańców na olkuskim Rynku

W przedświąteczną niedzielę mieszkańcy Olkusza spotkali się na olkuskim Rynku, aby złożyć sobie życzenia i wspólnie celebrować najpiękniejszy w roku czas. Wigilia Mieszkańców zorganizowana przez burmistrza Romana Piaśnika zgromadziła w sercu miasta kilka tysięcy osób, dla których przygotowano wiele atrakcji bożonarodzeniowych.

wigilia2017 8

Przemarsz Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej wprowadził wszystkich zgromadzonych w atmosferę Świąt. Włodarz miasta złożył wszystkim życzenia, a proboszczowie olkuskich parafii odmówili modlitwę i poświęcili opłatki, którymi dzielili się później mieszkańcy.

- Przed nami wiele pięknych i pełnych wzruszenia chwil. Niech czas spędzony wspólnie w atmosferze miłości i pokoju da nam wszystkim siłę do pokonywania wyzwań, jakie przyniesie nam Nowy Rok 2018. Życzę wszystkim mieszkańcom, aby dobre zdrowie, radość i spełnienie najskrytszych marzeń towarzyszyło każdego dnia – mówił burmistrz Roman Piaśnik. – Chciałbym z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w organizację Wigilii. To dzięki nim  dzisiejszy dzień jest taki wyjątkowy – dodał.

Wigilia Mieszkańców była okazją do spotkań w gronie przyjaciół, znajomych i rodziny, złożenia sobie życzeń, skosztowania świątecznych potraw przygotowanych przez olkuskich restauratorów i piekarzy, spotkania ze św. Mikołajem i jego reniferami oraz zrobienia świątecznych zakupów na kiermaszu bożonarodzeniowym. Na stoisku promocyjnym Gminy Olkusz można było zdobyć choinkę, kalendarz, pięknie zdobioną bombkę lub kupon na wykonanie własnej choinkowej ozdoby w pracowni zdobienia bombek oraz wiele innych upominków. Tego dnia rozdawane były również gwiazdy betlejemskie i pierniki. Nie mogło zabraknąć paczek z żywnością dla potrzebujących wsparcia mieszkańców. Wyjątkową atmosferę zapewniła oprawa artystyczna. Najpiękniejsze polskie kolędy i piosenki świąteczne wykonała utalentowana młodzież z olkuskich szkół, sekcji MOK, ogniska muzycznego DodiArt i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ognisko przyjaźni zorganizowali olkuscy harcerze z ZHP, a Stowarzyszenie Miast Partnerskich zadbało o prezentację lokalnych specjałów ze Schwalbach.

Organizatorami Wigilii Mieszkańców na olkuskim Rynku był Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu Roman Piaśnik przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olkuszu i wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej, olkuskich parafii, firm, stowarzyszeń i instytucji z Gminy Olkusz.

Organizację Wigilii wsparli:

 • Karolina Kocyba KAROLINEX-RECYKLING
 • Zygmunt Solecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Export-Import MALBOX Osiek
 • Zakłady Górniczo-Hutnicze „BOLESŁAW” S.A. Bukowno
 • Huta Cynku „Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim
 • PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
 • Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych  Zub Sp. J Osiek
 • INTEREMAG Sp. z o.o.
 • Jarosław Grabowski właściciel sklepu internetowego Francuskie Perfumy
 • MTD Mariusz i Łukasz Dziura Sp. Jawna
 • BOLTECH Sp. z o.o. Bukowno
 • Patrycja Duraj-Walasek Olkusz DUHEN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 • Zbigniew Kwinta
 • ZRB PACIEJ Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o.
 • MARO Centrum Logistyczno-Magazynowe Roman Chłosta Olewin
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • PPUH GAMEX Grzegorz Żurek
 • PHU EKO Artykuły Elektrotechniczne Tomasz Borecki i Adam Pasek Sp. J.
 • AB Media Sp. z o.o. Dariusz Krawczyk, Katarzyna Wieczorek-Kluczewska , Marek Kluczewski
 • POLTRANS-ELEKTRO Zdzisław Polakiewicz
 • FHU „LAS” Agnieszka Bigaj
 • Edward Szumera, Zawada
 • IMPERIAL S.C. Kozłowski Eugeniusz, Piaśnik Maciej
 • Bar-Kawiarnia TRENDI Krystyna Piaśnik
 • FHU MAX-TRANS Gospodarka Odpadami Andrzej Maksymowicz
 • Stacja Paliw HUZAR Julian Kowalczyk
 • KARO Sp. z o.o. Agencja Ochrony Osób i Mienia Bukowno
 • Zajazd „Pan Tadeusz” Karolina Brzozowska Kogutek
 • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” mgr Karolina Brzozowska
 • PPHU WICEK Grzegorz Pomierny Olkusz
 • PAKOREX Sp. z o.o. Sp. K. Osiek
 • Biuro Poselskie Lidia Gądek
 • Władysław Janik Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych w Olkuszu
 • SUPRON 1 Sp. J Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota
 • FHU UNIWERSAL Zbigniew Cioch Zimnodół
 • Mariusz Bobak FPHU BOBI
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-BET Sp. Jawna Babiuch Stanisław, Majda Jarosław Olewin
 • Firma Cateringowa Artur Sokół
 • Restauracja Batorówka
 • Łukasz Szlęzak PW ŁUKA
 • Restauracja Capri
 • Piekarnia Złoty Róg
 • Piekarnia Ewa Kiełtyka
 • Piekarnia Janusz Piasny
 • PSS Społem w Olkuszu
 • Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu
 • Hufiec ZHP Komenda Olkusz
 • HURTOWNIA SPOŻYWCZA ILZA SJ
 • Centrum Ogrodnicze Aczer
 • Carrefour Olkusz
 • Grafpress Łukasz Kajda
 • Pracownia Artystyczna AS
 • Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe" w Olkuszu
 • Związek Strzelecki Strzelec
 • Klub Żołnierzy Rezerwy Bukowno
 • Grupa Szturmowo-Rozpoznawcza Olkusz
 • Cywilni Wolontariusze

UMiG Olkusz

Droga żelazna Iwangrodzko-Dąbrowska

Drugie dziesięciolecie XXI wieku zbliża się ku końcowi. Ludzi fascynuje nowoczesność: komunikacja informatyczna, megabity, smartfony, pojazdy hybrydowe, samochody elektryczne… Niejako równolegle, nieprzerwanie od lat, w Olkuszu i okolicy trwa debata o kolejowym połączeniu Olkusza z Krakowem. Problem stanowi budowa raptem kilkunastu, maksymalnie 40 km drogi żelaznej łączącej Srebrne Miasto ze stolicą Małopolski. W dobie idącego w miliardy złotych wsparcia Unii Europejskiej na kolejnictwo rozwiązanie palącego węzła gordyjskiego znajduje się nadal w sferze projektów futurystycznych…Chcieć to móc – powiada stara maksyma. Blisko 135 lat temu, postępując w myśl powyższej zasady, w Królestwie Polskim w ciągu kilku zaledwie lat zdołano zrealizować kompleksowy projekt dróg żelaznych. Na ziemiach polskich, znajdujących się pod zaborem rosyjskim, zbudowano setki kilometrów tras kolejowych tworzący logiczny ciąg połączeń europejskich wschód – zachód. W 1884 roku niezmiernie ważny kolejowy trakt przeciął powiat olkuski przyczyniając się w sposób istotny do rozwoju regionu. Od tamtego czasu równie wielkiej inwestycji komunikacyjnej, co droga żelazna Iwangrodzko-Dąbrowska, w tych stronach nie notowano. Wielkie dzieło do dziś budzi niekłamany podziw.

Jaroszowiec stacja

Dworzec w Jaroszowcu będący przez lata ważnym punktem na drodze Iwangrodzko-Dąbrowskiej, powstał w 1913r. 

Strategia komunikacji

W roku 1885 roku w znaczącej warszawskiej „Drukarni S. Orgelbranda i Synowie” zlokalizowanej przy ul. Bednarskiej nr. 20, ukazała się książka pod tytułem „Opis drogi żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej”. Materiały do publikacji zebrał Stanisław Sienicki. Cenzura carska zezwoliła na druk publikacji 11 października 1884 roku.

Na 70-stronicach wydawnictwa autor przedstawił genezę wielkiej inwestycji, scharakteryzował gigantyczne wyzwania postawione przed wykonawcami przedsięwzięcia, omówił kolejne etapy trasy kolejowego szlaku, scharakteryzował miasta-stacje kolejowe. Informacje zawarte w dziele autorstwa Stanisława Sienickiego fascynują także współczesnego czytelnika, powalają bowiem zarówno skalą, sprawnością administracyjną, jak i szybkością realizacji.      

Ale zanim zaczniemy przytaczać fragmenty „Opisu drogi żelaznej” przytoczyć warto fragment notatki zamieszczonej kilkanaście lat wcześniej w „Gazecie Warszawskiej” - 11 (23) października 1871 r., która wpisuje budowę linii kolejowej z Iwangrodu (dzisiejszego Dęblina) do Dąbrowy (dziś Dąbrowy Górniczej) w szeroki kontekst strategii komunikacji kolejowej cesarstwa rosyjskiego. Czytamy w niej, że „…oczekuje się tylko wskazówek rządu, ażeby ostatecznie wytknąć kierunek drogi żelaznej Łukowsko-Iwangrodzkiej. (…) Łuków, dziś miasto powiatowe guberni siedleckiej, leży przy drodze żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, niemal w równej odległości od Warszawy i Brześcia Litewskiego; twierdza zaś Iwangród znajduje się w południowej części gub. Siedleckiej o wiorst 60 (wiorsta – ok. 1067 m) od Łukowa. Tym sposobem przez zbudowanie tej niewielkiej linii otrzyma się połączenie koleją żelazną Warszawy, a więc i warszawskiej cytadeli Aleksandrowskiej, z twierdzami Brześciem i Iwangrodem. (…) Po zbudowaniu tej odnogi, wszystkie warownie w Królestwie Polskim będą połączone kolejami żelaznymi z Warszawą, a zatem z Petersburgiem i Moskwą, gdyż po otwarciu kolei Brzesko-Smoleńskiej Warszawa stanowić będzie jeden z kątów strategicznego trójkąta kolei żelaznych między Petersburgiem, Moskwą i Warszawą".

Schemat drogi żelaznej

Wracamy do publikacji Stanisława Sienickiego, który na wstępie przywołuje genezę inwestycyjnego zamierzenia. „Na mocy udzielonej przez rząd koncesji, w 1881 r. zawiązało się w Warszawie towarzystwo krajowych kapitalistów, pod nazwą: „Towarzystwo drogi żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej" dla budowy i eksploatacji wzmiankowanej drogi, biorącej początek ze stacji Iwangród (drogi Nadwiślańskiej), przez Radom, Bzin (Skarzysko Kamienna – red.), Kielce do Dąbrowy, z dwoma odnogami ze stacji Bzin: do Koluszek i Bodzechowa i mostu żelaznego na Wiśle dla ruchu kolejowego i kołowego. Jako firmowi założyciele Towarzystwa wystąpili z podaniem o koncesję właściciele ziemscy: Margrabia Zygmunt Wielopolski, hr. Tomasz Zamojski, Stanisław Karski, August Ostrowski i Władysław Laski; przemysłowcy: Karol Scheibler, Wilhelm Ran i Leon Löwenstein; bankierzy: Jan Bloch i Leon Gołdstandt.” (…).

Rząd carskiej Rosji, wydając zgodę na powyższą inwestycję, zastrzegł równocześnie wykonanie przedsięwzięcia w przeciągu trzech i pół lat od chwili podpisania koncesji.

„Całe przedsiębiorstwo budowy wykonane zostało pod głównym kierunkiem i nadzorem znanego finansisty i ekonomisty Jana Blocha; sprawy zaś technicznej i gospodarczej natury powierzono inżyn. rz. r. st. Izmaiłowowi i Cieszkowskiemu.

Droga żelazna Iwangrodzko-Dąbrowska dzieli się na trzy oddziały:

1. Iwangrodzko-Bziński, od Jwangrodu do Bzina wiorst 91.

2. Bzińsko-Dąbrowski od Bzina do Dąbrowy wiorst 188.

3. Koluszkowsko-Bodzechowski, od st. Koluszki przez Bzin do Bodzechowa wiorst 154.

Ogółem wiorst 433 (467 km - red).”

Inwestycja „bierze zaś początek: a) ze stacji Iwangród, drogi Nadwiślańskiej, położonej na prawym brzegu Wisły w gub. lubelskiej; b) ze st. Koluszki, drogi Warszawsko-Wiedeńskiej i Łódzkiej w gub. piotrkowskiej; c) od miasta Ostrowca z 4-ro wiorstowym półstankiem w Bodzechowie, pow. opatowskiego. gub. radomskiej.

Pojedyncze te gałęzie zbiegają się w Bzinie, pow. koneckiego, gub. radomskiej i stąd jedną już linią droga przecina całą gubernię kielecką, łącząc się na południowozachodnim krańcu Królestwa z Dąbrową Górniczą, na stacji drogi Warszawsko –Wiedeńskiej.

Na drodze Iwangrodzko - Dąbrowskipj w następujących miejscowościach stanęły stacje: Iwangród, Garbatka. Jedlnia st. IV kl.; Radom III kl.; Jastrząb IV kl., Bzin II kl.; Suchedniów, Zagnańsk IV kl,; Kielce III kl.; Chęciny, Jędrzejów IV kl.; Sędziszów III kl.; Miechów, Wolbrom, Olkusz, Sławków IV kl.; 2 Strzemieszyce III kl.; 2 Dąbrowa III kl. (…).

Na zachód i na południe

Nadto w 1885 r., na mocy udzielonej koncesji, przedsięwzięte będą roboty około połączenia drogi Iwangrodzko-Dąbrowskiej z kolejami austriackimi i pruskimi. W tym celu ze stacji Sławków, przeprowadzoną będzie odnoga sześć wiorst długa, do pogranicznej wioski Borki, naprzeciwko austriackiej komory Szczakowa, dla bezpośredniego połączenia z austriacką drogą Północną Ferdynanda i druga gałęź drogi ze stacji Strzemieszyce do wioski Modrzejowa, wiorst 21, dla połączenia z siecią dróg żelaznych na Śląska.

Tym sposobem droga Iwangrodzko-Dąbrowska łącząc się z drogami szerokotorowymi na prawym brzegu Wisły z jednej strony i otrzymawszy bezpośrednie skomunikowanie z całym cyklem dróg nadgranicznych austriackich i pruskich, staje się najkrótszym i najdogodniejszym łącznikiem pomiędzy ościennymi państwami a środkową i południową Rosją. (…).

Mosty włoskich kamieniarzy

Do najpoważniejszych robót na nowej drodze zaliczyć należy budowę mostów, z zastosowaniem przy niej wypróbowanych na innych kolejach żelaznych ulepszeń. Wszystkie mosty, zbudowane przez włoskich kamieniarzy z granitu lub twardego piaskowca, są otwarte i stanowią gruntowną podstawę drogi. Wspaniały most pod Iwangrodem na Wiśle 1400 stóp angielskich długi (stopa - 0,3048 m), systemu holenderskiego, kratowy, wykończony z matematyczną ścisłością w krajowych fabrykach, wspiera się na czterech granitowych filarach i dwóch przyczółkach; takiż sam most zarzucony na Pilicy pod Tomaszowem, ma 521 stóp ang. długości, trzeci z porządku most drewniany 420 stóp długi, ułożono na Dużej Nidzie pod Brzeznem.

Oprócz powyższych znaczniejsze mosty przecinają drogę: na rzece Kamienny pod Ostrowcem 210 st. i pod Bzinem 140 st,.; na Czarnej Nidzie pod Chęcinami 175 st.. na Węglance pod Opocznem 140 st. na Przemszy Białej pod Sławkowem 140 stóp. na Drzewiczce pod Końskiemi 105 st.. na Mierzawie pod Sędziszowem 84 st., na Radomce pod Radomiem 49 st. i na Rozbójnicy pod Kielcami 49 st. ang. w świetle długie.

Godnym jest także uwagi tunel pod st. Miechów, jak dotąd jedyny na drogach żelaznych Królestwa. Tunel przekopany jest w wyniosłych wzgórzach pod wsią Piaskowcem, 2457 długi, 27 wysoki, 17 szeroki st. ang. w świetle, cały obmurowany cegłą, jakiej zużyto przeszło 3.500.000 sztuk. Przy ujściach pokłady wierzchnie równają się 12 sążniom grubości (sążeń – ok. 1,8 m - red) ku środkowi zaś pokłady wapienia marglowego nakrywającego tunel dochodzą do 28 sążni średnicy. Wyloty tunelu obmurowane, opatrzone są datą rozpoczęcia i ukończenia budowy 1882 - 1884. W wewnętrznej galerii mieszczą się nisze albo komory dla schronienia służby drogowej i 12 kamer, mających w poziomem przecięciu kształt litery T, dla celów strategicznych. (…).

Dworce murowane

Nowa droga posiada wszystkie dworce stacyjne murowane i piętrowe (z wyłączeniem Iwangrodu i Koluszek), zewnętrzną swoją powierzchownością, jak wewnętrznym urządzeniem o wiele okazalsze i obszerniejsze od budynków na sąsiednich kolejach. Dwupiętrowe dworce w Bzinie, Radomiu, Kielcach, zaopatrzono w wodociągi. W Radomiu mieszczą się warsztaty mechaniczne w trzech połączonych z sobą obszernych budynkach, a w Bzinie na st. kl. II, jako w miejscu krzyżowania się pociągów w cztery strony, zbudowaną została remiza na pomieszczenie 22 parowozów. (…)

Nowa droga zajęła 3500 diesiatin przestrzeni i przecięła własności 3000 właścicieli, od których Towarzystwo przeważnie drogą dobrowolnej ugody, bez uciekania się do prawa wywłaszczeń, nabyło ziemię. Przestrzeń zajęta przez budowle kolejowe wynosi przeszło pół miliona stóp kwadr.

Jerzy Nagawiecki