Szpital w Jaroszowcu imienia brata papieża

Już nie wojewódzki, a małopolski; nie bezimienny, ale pod opieką patrona. I to jakiego! Szpital w Jaroszowcu od kilku dni nosi już oficjalnie imię Edmunda Wojtyły – lekarza, starszego brata Karola, świętego Jana Pawła II. Oficjalnie ogłosił tę nowinę wicemarszałek Wojciech Kozak na uroczystości w dniu 18 maja, a popiersie starszego brata papieża-Polaka poświęcił biskup Piotr Skucha.

Edmund Wojtyła był starszym bratem Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II.

Powikłane losy perły modernizmu polskiego

Podczas przygotowanego dla zaproszonych gości poczęstunku, dyrektor szpitala Krzysztof Grzesik, wspierany przez poseł Lidię Gądek reprezentującą Radę Społeczną placówki, przypomnieli niektóre fakty z długiej historii tej placówki. A sięga ona roku 1929 – kiedy wmurowano kamień węgielny pod budowę, roku 1934 – kiedy budynek oddano do użytku i roku 1937 – gdy rozpoczęło działalność prewentorium (zaprojektowane przez znanego architekta Jana Witkiewicza ps. Koszczyc w stylu modernizmu polskiego), prowadzone przez Komendę Główną ZHP. W pierwszym okresie wojny przepełniony szpital olkuski przeniósł tutaj część rannych. Następnie przejęli go Niemcy, wykorzystując początkowo na urząd celny dla przebiegającej nieopodal granicy między Rzeszą i Generalną Gubernią, a ostatecznie na szpital przeciwgruźliczy dla swoich pacjentów. Po wkroczeniu armii radzieckiej utworzono tutaj szpital wojskowy, który funkcjonował do 1945 roku. Po wojnie wykonano niezbędne remonty i uruchomiono sanatorium dla dzieci, przekształcone w 1960 na sanatorium dla dorosłych. W roku 1967 zmieniono nazwę na Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze „Rabsztyn” w Jaroszowcu, a w 1976 roku powstał tu Wojewódzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny. Wyspecjalizowanie się placówki w diagnostyce i leczeniu chorób płuc oraz zmiana profilu spowodowała, że w 1984 roku zespół został przekształcony w Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu i pod tą nazwą funkcjonował przez wiele lat, dodając do zakresu swej działalności także rehabilitację.

Ciekawa historia placówki ilustrowana była archiwalnymi slajdami, również pokazującymi niezbyt dobre warunki, jakimi dysponował szpital jeszcze na początku lat 90-tych. Konsekwentne wysiłki i zabiegi kolejnych dyrektorów oraz wielu ludzi dobrej woli, doprowadziły do sytuacji, że dzisiaj szpital zyskał bardzo dobrą opinie pacjentów, którzy gotowi są czekać na przyjęcie nawet cztery lata!

Patron dla instytucji to zobowiązanie

Zadowolenia z pracy szpitala nie krył wicemarszałek Wojciech Kozak, reprezentujący organ założycielski placówki. Przedstawił oficjalnie treść uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, podjętej na sesji w dniu 29 stycznia br., nadającej mu imię Edmunda Wojtyły.

- Gratuluję wyboru tak znakomitej postaci na patrona tej placówki. Ale to też ogromne wyzwanie, bo patron dla instytucji to zobowiązanie do tego, by być wiernym tym zasadom, które patron w swoim życiu wyznawał. Edmund Wojtyła całe swoje życie poświęcił medycynie i służbie na rzecz drugiego człowieka – słabszego, chorego, wymagającego opieki i pomocy innych. Za swoje poświęcenie zapłacił najwyższą cenę – mówił do zgromadzonych pracowników, gości oraz pacjentów. Chwalił codzienną pracę całego personelu oraz wysiłki podejmowane przez kierownictwo, które modernizuje, remontuje i doposaża szpital w najnowszy sprzęt. Przy tej okazji wiele ciepłych słów pod swym adresem usłyszał dyrektor Krzysztof Grzesik, obchodzący w tym roku dziesiątą rocznicę objęcia stanowiska w Jaroszowcu. Odebrał gratulacje, życzenia i kwiaty od pracowników.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie szpitalowi Certyfikatu International Quality Standards MED, potwierdzającego wdrożenie i stosowanie ustalonych standardów, co daje możliwość zakładom i instytucjom prezentacji swoich organizacji jako kompetentnych oraz godnych zaufania dostawców usług medycznych na rynku europejskim. Szpital w Jaroszowcu jest pierwszą placówką medyczną w Małopolsce posiadającą tego typu dokument.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Sejmu, Sejmiku Województwa Małopolskiego,

Urzędu Marszałkowskiego oraz wielu innych zacnych gości.

Tak doniosła, ważna i radosna uroczystość nie mogła obejść się bez okolicznościowego tortu, który krojony był wytrwale przez wicemarszałka Wojciecha Kozaka.

Z okazji tak ważnego wydarzenia, dyrekcja szpitala wyróżniła dwie pielęgniarki Honorowymi Odznakami „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, podkreślając ich profesjonalizm, zaangażowanie, wyrozumiałość i troskę w stosunku do pacjentów oraz kolejne dwie – także za uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

W części artystycznej wystąpił chór „Rodaczanie” oraz Kwartet „... z duszą”.

Przed mszą św. odprawioną w szpitalnej stołówce, biskup Piotr Skucha poświęcił popiersie Edmunda Wojtyły autorstwa prodziekana Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie Marcina Nosko w holu szpitala.

Uroczystość wpisała się w obchody Małopolskiego Dnia Rodziny organizowane przez województwo małopolskie.

Wojciech Szota

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: