Dwa ronda i droga na nowo

Nowa nawierzchnia, dwa ronda, wyodrębnione lewo i prawoskręty, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, ale także wypełnienie licznych wymogów ekologicznych, na które należy mieć szczególne baczenie na terenach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 - „Ostoja Środkowojurajska" - oto planowane zadania inwestorskie, które wykonywane będą podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 przecinającej gminę Klucze.

1

Dodatkowy pas do skrętu przyda się w szczególności kierowcom pokonującym skrzyżowanie przy kościele w Rodakach.
Co ciekawe modernizacja całego odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 na terenie gminy Klucze będzie oznaczać wycinkę aż 3657 drzew.

DW 791 prowadzi od Trzebini, przez Olkusz, Klucze do Ogrodzieńca. Trudny technicznie odcinek traktu przecina jurajskie tereny gminy Klucze. Zakończono wstępne prace projektowe. Autorem studium / koncepcji jest Biuro Usług Inżynierskich FKprojekt. Powstały kosztem ok. 160 tys. zł operat / dokumentacja sfinansowały po połowie Urząd Gminy Klucze i Zarząd Województwa Małopolskiego. Posłuży inwestorowi – Zarządowi Województwa - do złożenia stosownego wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne: przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Modernizacja

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 791 wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od granicy z województwem śląskim do ronda w miejscowości Klucze u zbiegu ulic: Zawierciańskiej, Bolesławskiej i Rabsztyńskiej, oraz przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Bolesławską - obok supermarketu „Wafelek” – łącznie ok. 11 km.

W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejącej nawierzchni, budowę nowej nawierzchni na poszerzeniach drogi, przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami bocznymi, w tym konstrukcję dwóch rond: przy „Wafelku” oraz na skrzyżowaniu DW 791 z drogą w kierunku Pilicy i Chechła, wyodrębnienie lewoskrętów w Rodakach na wysokości leśniczówki oraz na Chechło i Ryczówek przy skrzyżowaniu z DP 1096 K, budowę i przebudowę: chodników, zatok autobusowych, poboczy, odwodnienia (kanalizacji deszczowej oraz przydrożnych rowów), przepustów, budowę ciągu pieszo — rowerowego od Klucz-Osady do Domu Kultury „Papiernik w centrum Klucz, wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED oraz zjazdów publicznych i indywidualnych do posesji. Ważnym elementem bezpieczeństwa rozbudowywanego traktu ma być specjalne, dodatkowe miejsce zatrzymań (tzw. pas drogi - zjazd) dla TIR-ów w rejonie Świniuszki, potrzebne zwłaszcza zimą w czasie oblodzenia drogi.  

Ponadto na przebudowywanym odcinku DW-791 zostaną wykonane: oznakowanie poziome i pionowe, przebudowa i budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej (teletechnika, energetyka, sieć wodociągowa, ciepłownicza, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, kanalizacja deszczowa).

Ekologia wymaga

Przebudowa drogi przecinającej Jurę Krakowsko-Częstochowską wymaga szczególnego baczenia na otaczająca przyrodę. Bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny i otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 — „Ostoja Środkowojurajska".

W postanowieniu wydanym przez Urząd Gminy Klucze stwierdzono wprawdzie brak obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko omawianej inwestycji drogowej, ale równocześnie zalecono szczególne baczenie na otoczenie choćby ze względu na możliwość występowania w sąsiedztwie inwestycji nietoperzy, licznych gatunków ptaków i owadów. A sprawa do błahych nie należy. Bowiem wiedzieć trzeba, że w trakcie przebudowy drogi planuje się usunięcie ok. 3657 drzew. Toteż w ramach działań kompensujących utratę potencjalnych miejsc lęgowych i kryjówek zaleca się usytuowanie w sąsiedztwie inwestycji skrzynek dla ptaków i nietoperzy. Ich ilość powinien ustalić nadzór przyrodniczy, jednak nie powinna być mniejsza niż 10 budek dla ptaków i 4 budki dla nietoperzy.

Dodatkowo zapewnienie właściwej ochrony płazów będzie realizowane poprzez zastosowanie optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych tj. dostosowanie remontowanego przepustu do pełnienia funkcji przejścia poprzez wykonanie odpowiednich półek dla płazów, wykonanie obustronnych płotków ochronno-naprowadzających, zastosowanie tymczasowych wygrodzeń dla płazów wzdłuż pasa drogowego oraz w obrębie zastoisk wodnych na terenie budowy i ich codzienna kontrola.

Oby jak najszybciej!

Poważne i potrzebne przedsięwzięcie inwestycyjne czeka na realizację. Będzie kosztować ok. 17 mln zł. Wójt Norbert Bień wspomaga na wszelkie sposoby głównego inwestora w przygotowaniach do rozpoczęcia robót i liczy, że prace rozpoczną się już w 2018 roku. Na rzecz przebudowy DW 791 lobbuje radny wojewódzki Marcin Cockiewicz z Bukowna oraz posłanka Lidia Gądek. Oby skutecznie, oby rozpoczęcie inwestycji nastąpiło jak najszybciej.

Jerzy Nagawiecki 

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: