Barbórce towarzyszył optymizm

Zgodnie z wielkoletnia tradycją 4 grudnia dzień św. Barbary, patronki górników, w Bukownie celebruje się z należną estymą. Doroczna akademia barbórkowa odbyła się w cechowni byłej kopalni „Bolesław”. W obchodach górniczego święta udział wzięli przedstawiciele władz Spółki na czele z przewodniczącym Rady Nadzorczej ZGH „Bolesław” S.A. Piotrem Janeczkiem, zaproszeni goście, wśród nich wicewojewoda małopolski Józef Gawron, starosta olkuski Paweł Piasny oraz wójtowie i burmistrzowie Bukowna, Bolesławia, Klucz i Olkusza, a także reprezentanci instytucji górniczych i świata nauki związani z górnico-hutniczą spółką. Nie zabrakło również odznaczonych górników.

ZGH Barbórka 2017 1

W swoim wystąpieniu prezes grupy ZGH Bogusław Ochab podsumował mijający rok. Poinformował, że kopalnia „Olkusz-Pomorzany” wydobędzie w 2017 roku 1,8 mln ton rudy o zawartości średnio 2,7 proc. cynku i 0,7 proc. ołowiu. Obecny poziom wydobycia pozwala na jednoczesne sczerpywanie nowego złoża „Klucze” z istniejącym w starej części kopalni. Dzięki poczynionym zabiegom kopalnia zakończy działalność po roku 2020, czyli trzy lata później niż planowano. Prezes ZGH z zadowoleniem wspomniał o coraz lepszych wynikach kopalni Gradir Montenegro w Czarnogórze należącej do spółki z Bukowna.

Spółka ZGH „Bolesław” kończy rok z dobrym wynikiem finansowym. Sukces zawdzięcza znaczącemu wzrostowi cen cynku do poziomu 11 800 zł za tonę, czyli o ok. 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Należy równocześnie zaznaczyć, że podrożały coraz trudniej dostępne koncentraty cynkowe i ołowiowe, które spółka musi kupować na wolnym rynku.

ZGH Barbórka 2017 2

W obecnej sytuacji największym wyzwaniem dla Zarządu spółki i kadry kierowniczej jest zabezpieczenie własnej bazy surowcowej na najbliższe lata. Służą temu inwestycje w recykling pyłów stalowniczych, odzyskiwanie surowców z wtórnego przerobu odpadów poflotacyjnych oraz możliwe w najbliższych latach pozyskiwanie rudy z pokładów w Laskach. Przy istniejących obecnie warunkach rynkowych projekt „Laski” wydaje się być realizowalny.

Mówiąc o inwestycyjnych wyzwaniach prezes Ochab wspomniał o budowie nowej hali wanien, przedsięwzięciu na wskroś rozwojowym i koniecznym dla dalszego istnienia hutnictwa cynku w rejonie olkuskim. Po jej zakończeniu w końcu obecnej dekady huta w Bukownie produkować będzie 100 tys. ton cynku rocznie.

W podsumowaniu Bogusław Ochab powiedział, że efekty dotychczasowych działań przynoszą zadowalające rezultaty, sytuacja rynkowa sprzyja, a wyznaczone cele strategiczne są konsekwentnie realizowane. Prezes ZGH „Boleslaw” zakończył swoje wystąpienie najlepszymi życzeniami zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności dla górników i ich rodzin.

Uroczystość tradycyjnie dopełniła dekoracja zasłużonych, wyróżniających się pracowników, którym przyznano medale, odznaczenia, stopnie górnicze, honorowe szpady górnicze i kordziki.

Równocześnie ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego dla dzieci pracowników Spółki o tematyce „Mamo, Tato – pracuj bezpiecznie!”. Laureatom wręczono okazałe nagrody. Uroczystości barbórkowe umilił występ dzieciaków w regionalnych strojach, które zaprezentowały program artystyczny o tematyce górniczej.  Na koniec akademii zaproszeni goście składali życzenia wszystkim górnikom ZGH „Bolesław” S.A.

Jerzy Nagawiecki

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: