Wolbrom liderem Powiatu Olkuskiego

Ranking Gmin Województwa Małopolskiego 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił, 26 października br., wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2017. Sklasyfikowano 179 jednostek samorządu gminnego. Najwyższą lokatę wśród gmin powiatu olkuskiego, uzyskał Wolbrom – miejsce 21, z kolei gmina Klucze znalazła się na pozycji nr 23. To dobre rezultaty!

info

Celem przedsięwzięcia MISTiA uczyniła wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. 

W ramach Rankingu ocenione zostały wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Ranking premiował gminy o największym potencjale zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. W rankingu uwzględniono dochody budżetowe i poziom przedsiębiorczości jej mieszkańców, a także wydatki gminy na inwestycje i administrację publiczną. Intencją autorów rankingu było również docenienie proinwestycyjnego nastawienia gmin, ze szczególnym uwypukleniem zdolności pozyskiwania na inwestycje środków zewnętrznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu stopnia zadłużenia budżetów gmin.   

Klasyfikacja docenia ponadto potencjał gminy w sferze społecznej (m.in. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, saldo migracji na pobyt stały), finansowanie i zarządzanie oświatą publiczną, wyniki egzaminów gimnazjalnych. Dodatkowo jednostki samorządowe zostały ocenione pod kątem wydatkowania na działania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zwycięzcami rankingu okazały się przykrakowskie gminy: Wielka Wieś i Niepołomice oraz Zakopane. Następne lokaty zajęły: Wieliczka, Zielonki, Michałowice i Zabierzów.

Pięć gmin powiatu olkuskiego znalazło się w czołowej pięćdziesiątce klasyfikacji. Wolbrom uzyskał 21 miejsce. To zasługa więcej niż poprawnych wskaźników nieomal we wszystkich rankingowych kategoriach. Dalsze miejsca zajęły: Klucze - 23, Bolesław – 29, Bukowno – 30, Olkusz – 41 i tylko Trzyciąż znalazł się w dolnych rejonach rankingu. Uzyskał lokatę nr 146.

W subregionie Małopolski Zachodniej Wolbrom zajął czwartą lokatę i został wyprzedzony jedynie przez Oświęcim, Zator i Wadowice. Tuż za Wolbromiem uplasowały się Klucze. Bolesław uzyskał 8 lokatę, Bukowno - 9, Olkusz – 15 miejsce, zaś Trzyciąż 30.

Warto też wspomnieć o wysokich lokatach gmin naszego powiatu w poszczególnych klasyfikacjach rankingowych. I tak Bolesław uzyskał drugą lokatę w Małopolsce w średniorocznych dochodach gminy na jednego mieszkańca oraz w wydatkach gminy na kulturę, Bukowno w rankingu dochodów znalazło się na szóstym miejscu, gimnazjaliści z Wolbromia uzyskali szósty wynik w klasyfikacji egzaminów gimnazjalnych, podobny ranking przypadł Bolesławowi w odsetku dzieci w przedszkolach. Wydatki Klucz przekazywane organizacjom pozarządowym plasują gminę na siódmym miejscu w województwie, natomiast Trzyciąż posiada ósmy najniższy wskaźnik zadłużenia budżetu w Małopolsce. Z kolei Olkusz może się poszczycić wysokim wskaźnikiem zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – 21 lokata w województwie oraz niskimi wydatkami na administrację – 29 miejsce w skali województwa.

Jerzy Nagawiecki

 

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: